Sosyal Medya

Borsa

İş Portföy Yönetimi ve J.P. Morgan iş birliğinde Yenilenebilir Enerji Karma Fon yatırımcılara sunuldu

İş Portföy Yönetimi (İş Portföy) ve J.P. Morgan Asset Management (JPMAM), İş Portföy’ün Türkiye piyasalarındaki tecrübesini ve JPMAM’ın küreseldeki yetkinliklerini,…

İş Portföy Yönetimi ve J.P. Morgan iş birliğinde Yenilenebilir Enerji Karma Fon yatırımcılara sunuldu

İş Portföy Yönetimi (İş Portföy) ve J.P. Morgan Asset Management (JPMAM), İş Portföy’ün Türkiye piyasalarındaki tecrübesini ve JPMAM’ın küreseldeki yetkinliklerini, Türk yatırımcılar için yeni ve yaratıcı çözümler geliştirmek üzere birleştirdiklerini duyurmaktan memnuniyet duymaktadır.

Yeni iş birliğinin ortaya koyduğu ilk yaratıcı ürün olan İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon; güneş, rüzgar, biyo ve jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının sürdürülebilir enerji politikaları doğrultusunda artan kullanımı ile ortaya çıkan küresel ve yerel yatırım fırsatlarına erişim sağlamaktadır.

İş Portföy’ün portföy yönetimi tecrübesini ve JPMAM’ın küresel hisse senedi piyasalarındaki ve yapay zeka alanındaki yetkinliklerini bir araya getiren iş birliği kapsamında, yenilenebilir enerji sektörüne kapsayıcı bir yapıda yatırım olanağı sağlayacak küresel şirketlerin tespit edilmesi JPMAM’ın İş Portföy’e vereceği danışmanlık hizmeti ile gerçekleşecek. İş Portföy’ün kurucusu ve yöneticisi olduğu Yenilenebilir Enerji Karma Fon TEFAS’a üye tüm banka ve aracı kurumlardan alınabilecek. Fon portföyünün en az %80’i ile yenilenebilir enerji sektörünün potansiyelini en iyi şekilde yansıtan küresel ve yerel şirketlere yatırım yapılacak.

Dünya çapında politika yapıcıların ve ülkelerin Paris Anlaşması’na uyum sağlama ve küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutma kararı sayesinde önümüzdeki dönemde iklim değişikliğiyle mücadelenin artan bir ivmeyle sürmesi beklenmektedir. Fosil yakıt kullanımının azaltılma eğilimine bağlı olarak, yenilenebilir enerji şirketlerinin ürün ve hizmetlerine gelen talebin artması öngörülmektedir. Söz konusu dönüşümü hızlandırmada kritik rol oynayacak olan sanayi, hammadde ve teknoloji sektöründe faaliyet gösteren şirketler yatırımcıların dikkatini çekerken, ilk aşamada, Fon portföyüne seçilecek olan şirketlerin yaklaşık üçte birinin bu sektörlerde yer alması planlanmaktadır.

Yenilenebilir enerji üretimindeki maliyetlerin belirgin şekilde gerilemesi yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimini fosil yakıtlara kıyasla daha ucuz hale getirmektedir. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’na göre, son 10 yılda güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi maliyetleri sırasıyla %82 ve %39 oranında düşüş gösterirken, enerji üretimi fizibilitesi megawatt saat başına 50 dolar ile kömürden elde edilen üretim maliyetinin yarı seviyesine inmiştir. Yenilenebilir enerjinin giderek daha cazip hale gelmesini sağlayan maliyet avantajı, yaşadığımız dünyayı şekillendirecek olan bu temaya yatırımı ön plana çıkarmada önemli bir rol oynamaktadır.

İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon’un yatırım yapacağı küresel hisse senetleri, enerji sektöründeki dönüşüme bağlı olarak ortaya çıkan yatırım fırsatlarını yansıtmayı hedeflemektedir. Fon’un küresel hisse senedi yatırımları JPMAM’ın Portföy Yönetimi Çözümleri – Quantitative Solutions takımının CIO’su Yazann Romahi danışmanlığında gerçekleştirilecektir. Romahi JPMAM’da kantitatif portföy yönetimine odaklanan ve yapay zekaya dayalı yaratıcı yatırım çözümleri geliştirilmesinde uzmanlaşmış bir takımı yönetmektedir. Fon’un yurt içi sermaye piyasalarındaki yatırım stratejilerinin geliştirilmesinde ise İş Portföy’ün tecrübeli portföy yönetimi ekibi görevli olacaktır.

JPMAM’ın ThemeBot adı verilen tescilli tematik robotu, doğal dil işleme (Natural Language Processing) yöntemini kullanarak 11.000’den fazla küresel hisse senedini gözden geçirecek. Bu süreçte haberler, şirket profilleri, araştırma notları ve resmi raporlamalardan oluşan yüz milyonlarca veri kaynağı hızlı bir şekilde analiz edilecek ve likidite, piyasa değeri ve kârlılık gibi finansal göstergeleri de dikkate alınarak yenilenebilir enerji temasını en güçlü şekilde yansıtan hisse senetleri tespit edilecek.

İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon’da, yenilikçi girişimlerin yanı sıra sektördeki köklü şirketlerin de içinde yer aldığı çeşitlendirilmiş bir portföy ile geniş bir yelpazedeki şirketler bulunacak. ThemeBot, emsal kriterlere göre yenilenebilir enerji sektörünü en iyi yansıtan şirketlerin yatırım havuzuna dahil edilmesini sağlayacak.

ThemeBot’un İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon’a en uygun olabilecek hisse senetlerini belirlemesinin ardından, JPMAM’ın AM Solutions – Quantitative Solutions takımı ThemeBot’un çıktılarını JPMAM’ın tecrübeli küresel hisse senedi analistleri ile birlikte çalışarak doğrulatacak ve yenilenebilir enerji temasını yansıtacak en uygun hisse senetlerinin portföyde yer alması için ek bir filtre ve kontrol görevi görecek.

Türkiye’deki yatırımcılar için böylesi yararlı ve cazip bir ürünün ortaya çıkarılmasına olan katkılarından dolayı JPMAM’a teşekkür eden İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan, güven ve uzmanlık gibi ortak değerleri paylaşan iki lider şirketin iş birliğinin önemine dikkat çekti ve sözlerine şöyle devam etti: “Dünyada en önemli konulardan birisinin küresel ısınma olduğunu düşünüyoruz. Bilimsel çalışmalara göre yerküre, mevcut duruma müdahale edilmez ise 2100 yılında bugünden 1,5 derece daha sıcak olacak. Bu değişikliğe hayvanların ve bitkilerin %20 ile %30’unun uyum sağlayamayacağı değerlendiriliyor. Bu kapsamda da Paris Anlaşması’na ülkelerin tekrar geri dönüyor olmasından da memnuniyet duyuyoruz. Yenilenebilir enerji ve düşük karbon salınımına uzun süredir önem veren bir şirketiz. Buna yönelik 2017’de yenilenebilir enerji yatırımı yapan girişim sermayesi fonu ve 2018’de Elektrikli Araçlar Karma Fon’u çıkardık. Bizim gibi yatırımcılarımız da gezegenimizin geleceğine önem veriyor. Bu kapsamda, İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon’u kurmaya karar verdik. Fonumuzun küresel hisse senedi seçiminde JPMAM’dan danışmanlık alacağız.” Eraslan ayrıca İş Portföy’ün tematik fonlarla ilgili yeni girişimlerinden de bahsetti ve şöyle söyledi: “Belirli bir teması olan yatırım fikirlerine giderek artan bir yatırımcı ilgisi gözlenmektedir. Bu nedenle geçtiğimiz dönemde teknoloji, sağlık, elektrikli araçlar ve iş hayatında cinsiyet eşitliğine odaklı önemli sayıda tematik fonumuzu yatırımcılarla buluşturduk ve yatırımcıların hayal ettikleri yatırım fikirlerine kolayca erişebilmelerini temin edebilecek fon çeşitliliğimizi artırmaya başladık. Şimdi ise JPMAM ile birlikte tematik fon ailemize bir yenisini ekliyoruz. JPMAM ile iş birliğimizin sektörde örnek bir model teşkil edeceğini ve sektörün standartlarına katkı sağlayacağını umuyorum. Fon’a yüksek ilgi olacağını değerlendiriyor ve getirilerinin yatırımcısını memnun etmesini umuyorum.”

J.P. Morgan Asset Management İsviçre, Orta Doğu ve Afrika CEO’su Claude Kruzo ise şu ifadeleri kullandı: “İş Portföy ile ortak bir girişimde bulunmaktan ve Türkiye’deki yatırımcıları JPMAM’ın öncü portföy yönetimi hizmetleriyle ilgili yetkinliklerinden faydalandıracak olmaktan dolayı heyecan duyuyoruz. Yenilenebilir enerjiye geçiş süreci küresel ısınmaya karşı verilen mücadelede kritik bir öneme sahip ve yeni kurulan fon, yatırımcılara bu önemli temanın sunduğu potansiyele ortak olma imkânı sunuyor.”

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler