Sosyal Medya

Ekonomi

YENİLEME (analiz eklendi) Kısa Vadeli Dış Borç 128,4 milyar dolar!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre kısa vadeli dış borç stoku Temmuz sonunda 2019 sonuna göre yüzde 4,2 artarak 128,4 milyar dolar oldu.

YENİLEME (analiz eklendi) Kısa Vadeli Dış Borç 128,4 milyar dolar!

Temmuz’da hem kısa hem de uzun vadeli borç, 2019 yılsonuna göre, sırasıyla 6,5 milyar dolar ve 16,8 milyar dolar azaldı. Son resmi rakamlarla özel sektör dış borcu/GSYH oranı %29,8 oldu (2019: %32,0).

 

Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Temmuz sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yılsonuna göre 14,8 milyar dolar azalarak 110,7 milyar dolar oldu.

Borcun Döviz Kompozisyonu

 Dolar cinsinden borçların toplam borç içindeki payı %61,6 ile 2006 yılından bu yana görülen en yüksek seviyelerde.

 

Bir önceki rapora göre, Ağustos ve Eylül’de vadesi gelen ödeme miktarı sırasıyla 1,8 milyar dolar ve 0,4 milyar dolar arttı.

 

2019 sonuna göre kısa vadeli borçta gözlenen 6,5 milyar dolar azalışın 6,3 milyar doları ticari kredilerdeki düşüş kaynaklı.  (Yatırım Finansman)

 

 

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre kısa vadeli dış borç stoku Temmuz sonunda 2019 sonuna göre yüzde 4,2 artarak 128,4 milyar dolar oldu.

2020 Temmuz sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 176,5 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası’nın resmi internet sitesinde yer alan rapor şöyle;

“Temmuz sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2019 yıl sonuna göre % 4,2 oranında artışla 128,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku % 1,2 oranında artarak 56,7 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 12,3 oranında azalarak 51,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 yıl sonuna göre % 10,2 oranında artarak 8,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı % 1,9 oranında artarak 21,5 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da % 18,7 oranında azalışla 11,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre % 15,0 oranında artışla 15,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2019 yıl sonuna göre % 8,9 oranında azalarak 46,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2019 yıl sonuna göre % 9,6 oranında artarak 27,4 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu % 10,0 oranında azalarak 80,9 milyar ABD doları olmuştur.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre % 23,9 oranında artarak 56,2 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar % 7,5 oranında azalarak 71,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonunda 67 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları % 368,7 oranında artışla 2020 Temmuz sonu itibarıyla 314 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 217 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

2020 Temmuz sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu % 41,6’sı ABD doları, % 29,2’si Euro, % 13,2’si TL ve % 16’sı diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.

2020 Temmuz sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 176,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 15,9 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün % 23,9, Merkez Bankası’nın % 11,4, özel sektörün ise % 64,7 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir.”

Yorumlar

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler