Sosyal Medya

Reel sektör

Ekonomik Güven Endeksi’nde 11.8 puan artış!

Özetle, Temmuz’da kötümserlik azalmış, fakat Ekonomik Güven Endeksi’ni 100’ün üstüne taşıyacak en önemli değişken olan istihdam artışından henüz iyimserliği teyit edecek gelişmeler gözlenmemiştir

Ekonomik Güven Endeksi’nde 11.8 puan artış!

 

TUIK’in Perşembe günü yayınladığı ankete göre: Ekonomik güven endeksi Haziran ayında 73,5 iken, Temmuz ayında %11,8 oranında artarak 82,2 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Temmuz ayında %10,7 oranında artarak 99,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %20,2 oranında artarak 66,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %9,6 oranında artarak 94,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %11,6 oranında artarak 87,0 değerini aldı. Tüketici güven endeksi Temmuz ayında %2,7 oranında azalarak 60,9 değerini aldı.

 

Ekonomik Güven Endeksi nasıl hesaplanıyor?

Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endekstir. Endeks, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşmaktadır.

 

Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanmakta, güven endekslerine doğrudan uygulanmamaktadır. Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılmaktadır.

 

Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanmaktadır.

 

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.

 

 

 

YORUM:  İyi haber, kötü haber

İyi haber ekonominin normalleşmesi ile Mayıs’ın ikinci yarısı ve Haziran’da gözlenen ivmenin Temmuz ayına da taşınması.  Kötü haber ise, harcamaların hala geçen yılın aynı döneminin altında seyretmesi ve işsizlik bahsinde kayda değer bir iyileşme sağlanamaması.

TEPAV’ın Haziran kredi kartı harcamalarından yaptığı analiz, hanehalkının tüketim gücünün eski coşkulu günlerine dönmediğini anımsatıyor:

Haziran ayında toplam harcamalar yüzde 10, internet üzerinden yapılan harcamalar yüzde 45 arttı

Velakin, 26 Haziran haftasında banka kartı ve kredi kartı kullanılarak 20,1 milyar TL tutarında harcama yapıldı. Bir önceki haftaya kıyasla harcama tutarı 1,1 milyar TL (yüzde 5) azaldı. İşlem adedi ise yüzde 4 azalarak 120 milyon oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine (15 Mart – 28 Haziran 2019) göre kıyaslandığında 13 Mart – 26 Haziran 2020’de yapılan harcamaların tutarı yüzde 5, işlem adedi ise yüzde 14 azaldı.

 

TCMB Başkanı Murat Uysal’ın dün yaptığı  Enflasyon Raporu sunumunda istihdam konusunda şu paragraf yer aldı:

 

İşgücü piyasasında ise ekonomideki yavaşlamanın yansımaları hissedilirken, işsizlik oranlarının arttığını, ancak katılım oranındaki düşüşün bu artışı sınırladığını görüyoruz. Öncü göstergeler ve yüksek frekanslı veriler, alınan tedbirlerin ve son dönemde iktisadi faaliyette gözlenen toparlanmanın olumlu etkisine karşın işgücü piyasasındaki zayıf seyrin sürdüğünü gösteriyor.

 

Hatırlatalım, Ekonomik Güven Endeksi’nde 100’den küçük rakamlar genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir. Özetle, Temmuz’da kötümserlik azalmış, fakat Ekonomik Güven Endeksi’ni 100’ün üstüne taşıyacak en önemli değişken olan istihdam artışından henüz iyimserliği teyit edecek gelişmeler gözlenmemiştir.

 

SAMEKS Bileşik PMI:  İş Dünyasının Ekonomiye Güveni Arttı

 

Haziran’da $2.846 milyar dış ticaret açığı

 

Çetin Ünsalan Yazdı: “Ekonomide dikiş tutmuyor”

 

Özlem Derici Şengül: TCMB’den iyimser beklentiler

 

Yorumlar

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler