Sosyal Medya

Güncel

Şehir içi toplu ulaşımda ve konaklamada HES kodu zorunluluğu…

İçişleri Bakanlığı, valiliklere ‘Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama’ ve ‘Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu’ başlıklı genelgeleri gönderdi. Şehir içi toplum araçlarında da HES kodu uygulaması getirildi. Konaklama tesislerinde de HES kodu zorunlu oldu.

Şehir içi toplu ulaşımda ve konaklamada HES kodu zorunluluğu…

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine “Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama” ve “Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu” başlıklı genelgeler gönderdi.

Genelgeye göre; şehir içi toplu ulaşım araçlarında kullanılan kişiye özel akıllı seyahat kart sistemleri, Sağlık Bakanlığının HES uygulamasına entegre edilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-­19) tanılı ya da temaslısı olanların varsa kişiselleştirilmiş seyahat kartları, izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak.

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında bugünden itibaren kamu ve özel tüm konaklama tesislerine kabullerde HES kodu zorunluluğu getirildi.

Bakanlık tarafından şehirlerarası yolcu taşımacılığı amaçlı her türlü toplu ulaşım aracıyla (uçak, tren, otobüs vb.) yapılacak seyahatlerde gerek biletleme gerekse araca alınma sırasında HES kodu sorgulaması yapıldığı, herhangi bir riski bulunmayanların (tanılı veya temaslı durumda olmayan) seyahat edebilmeleri mümkün olduğu belirtildi.

Büyükşehirlerde tüm seyahat kartlarının HES’le entegrasyonu zaman alabilir

Türkiye’nin birçok büyükşehrinde kullanılan akıllı seyahat kartlarının önemli bir kısmı şahsa tanımlı değil.

Örneğin İstanbul’da 65 yaş üstü yurttaşlar, belediye zabıtaları, gaziler, engelliler, kolluk personelleri, Sarı Basın kartı sahibi gazeteciler, milli sporcular ve PTT çalışanları ücretsiz olarak şahsa tanımlı Akbil (akıllı seyahat kartı) kullanırken serbest geçiş hakkı olmayan ya da öğretmen ve öğrenciler gibi indirimli geçiş hakkına sahip olmayanlar çok sayıda kart kullanabiliyor.

Bu kişiler metrobüs ve metro istasyonunda bulunan makinelerden yeni kartlar alarak seyahat edebiliyorlar. Bunların yapılabilmesi için İçişleri ve Sağlık bakanlıklarıyla büyükşehir belediyeleri arasında entegrasyon çalışması yapılması gerekecek.

İçişleri Bakanlığı’nın ikinci genelgesi ise turizm sektörünü çok yakından ilgilendiriyor.

Benzer şekilde şehir içi toplu ulaşım araçlarıyla yapılan yolcu taşımacılığında da HES koduna göre kişilerin takibinin sağlanması önem arz ettiğine dikkat çekilerek genelgede alınan tedbirler şu şekilde sırlandı:

Başta belediyeler olmak üzere ilgili diğer kurum/kuruluşlar tarafından yürütülen her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla (otobüs, metro, metrobüs vb.) yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyonlar sağlanacak.

Şehir içi toplu ulaşım faaliyetleri için kullanılan ulaşım kartlarını henüz kişiselleştirmemiş durumda olan başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere yerel yönetim birimleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarınca, halihazırda kullanılmakta olan elektronik/akıllı seyahat kart sistemlerinin kişiselleştirilmesi amacıyla gerekli çalışmalara biran evvel başlanılacak.

Covid­19 hastalığı tanısı konulan ya da temaslısı durumunda olan vatandaşlara ait varsa kişiselleştirilmiş seyahat kartlarının izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak.

Covid­19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle izolasyonda olması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgilerinin, gerekli idari yaptırımların uygulanması ve gerekiyorsa suç duyurusunda bulunulması için İçişleri Bakanlığı aracılığıyla (e­İçişleri sistemi üzerinden elektronik olarak) ilgili Valilik/Kaymakamlıkla paylaşılacak.

Konaklama tesislerine HES zorunluluğu

HES kodu kontrolü uygulaması konusunda konaklama tesisleri için de alınan tedbirler sıralandı:

Herhangi bir ayrı olmaksızın (özel-kamu, turizm işletme belgeli/belgesiz, ruhsat veren idare gibi) tüm konaklama tesislerinde (otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp vb.) müşterilerden Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kodu istenecek ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra konaklama tesisine müşteri kabul edilecek.

HES kodu sorgulaması müşterilerin konaklama tesisine kabulü sırasında yapılacak, yapılan sorgulama sonucunda herhangi bir risk bulunmayan (tanılı ya da temaslı olmayan) kişilerin tesise kabul işlemleri gerçekleştirilecek.

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 2’nci ve ek 1’inci maddesi hükümlerine göre konaklama tesislerince genel kolluk kuvvetlerine bildirilen müşteri bilgilerinin, ilgili genel kolluk kuvveti birimince Sağlık Bakanlığı ile sağlanan veri entegrasyonu çerçevesinde Covid-19 tanısı konulma ya da temaslı olma durumuna göre de sorgulanacak.

Konaklama tesisine kabul gerek genel kolluk kuvvetlerince yapılan sorgulama gerekse konaklama süresi esnasında Covid-19 tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu tespit edilen kişilerle ilgili olarak daha önce İçişleri Bakanlığınca gönderilen genelgeler ile Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin “Konaklama Tesislerinde Alınması Gereken Önlemler” başlıklı maddesinin ilgili hükümlerine göre gerekli iş ve işlemler yerine getirilecek.

Kovid-19 tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu tespit edilen kişilerle ilgili olarak; tanı konulan ya da temaslısı olduğu anlaşılan müşteriler, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın genelgeleri kapsamında “Güvenli Turizm Sertifikası” uygulaması gereği oluşturulan “misafir izolasyon odalarına” yerleştirilecek.

Misafir izolasyon odalarının sayıca yetersiz kaldığı durumlarda ise Vali/Kaymakamlar tarafından ilgili bakanlık genelgeleri ile Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin hükümleri göz önünde bulundurularak gerekli tedbirler alınacak.

HES kodu olmayan otellere kabul edilmeyecek

Genelgeye göre, herhangi bir ayrım olmaksızın (özel-kamu, turizm işletme belgeli/belgesiz, ruhsat veren idare gibi) tüm konaklama tesislerinde (otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp vb.) müşterilerden Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kodu istenecek ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra konaklama tesisine müşteri kabul edilecek.

HES kodu sorgulamasının müşterilerin konaklama tesisine kabulü sırasında yapılmasını, yapılan sorgulama sonucunda herhangi bir risk bulunmayan kişilerin tesise kabulünün sağlanmasını öngören genelge, tanılı veya temaslı kişi(lerin) konaklama tesisine gelmesi halinde adli tedbir alınmasının da önünü açıyor.

HES kodu sorgulamayan otel, motel ve pansiyonlar 10 gün faaliyetten men edilecek

Covid-19 tanısı konulan ya da temaslısı olduğu anlaşılan müşteriler, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın genelgeleri kapsamında “Güvenli Turizm Sertifikası” uygulaması gereği oluşturulan “misafir izolasyon odalarına” yerleştirilecek ancak misafir izolasyon odalarının sayıca yetersiz kaldığı durumlarda, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nin hükümleri göz önünde bulundurularak gerekli tedbirler alınacak.

HES kodu sorgulaması yapılmaksızın veya sorgulama sonucuna göre kabul edilmemesi gereken müşterilerin konaklamasına izin veren konaklama tesisleriyse 10 gün süre ile faaliyetten men edilecek.

Yorumlar

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler