Sosyal Medya

Genel

Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar: “Nisan’da yüzde 15 talep azalması gerçekleşti”

Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, koronavirüs salgınının elektrik dağıtım piyasası başta olmak üzere enerji sektörüne etkilerini Petroturk’e değerlendirdi.

Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar: “Nisan’da yüzde 15 talep azalması gerçekleşti”

Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, koronavirüs salgınının elektrik dağıtım piyasası başta olmak üzere enerji sektörüne etkilerini Petroturk’e değerlendirdi.

Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar’ın değerlendirmelerinin ayrıntıları şöyle;

“NİSAN’DA TOPLAMDA YÜZDE 15’LİK TALEP AZALMASI GERÇEKLEŞTİ”

İçinde bulunduğumuz durumun enerji piyasasına etkileri nasıl? Özellikle elektrik dağıtımında ve satışında nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız?

Sürecin piyasaya etkilerine değinmeden önce belirtmek isterim ki bu süreçteki en önemli amacımız başta çalışanlarımızın ve müşterilerimizin olmak üzere temas içerisinde olduğumuz herkesin  sağlığıdır. Süreçteki tüm adımlarımızı bu amaca hizmet edecek şekilde Sağlık Bakanlığımız ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımız ile düzenleyici kurumumuz olan EPDK’nın yönlendirmelerine paralel olarak atmaya devam ediyoruz.

Elbette elektrik günlük hayatın devamlılığı için herkes için olmazsa olmazdır ve tüm sektörlerin de can damarıdır. Bu sebeple elektrik dağıtımında yaşanacak herhangi bir aksiliğin bulunduğumuz sürece olumsuz etkileri olabilir. Bundan hareketle insanların en temel ihtiyacını karşılamak üzere işlerimizi aksatmadan devam ettirmekle yükümlüyüz.

Koronavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz bu günlerde temasın en az seviyeye inmesiyle tüm sektörel faaliyetlerin ve gündelik hayat akışın neredeyse durmasına neden oldu. Toplam elektrik talebinde bir düşüş olmakla birlikte mesken abone grubunda tüketim artışı, buna karşılık sanayi ve ticarethanelerde %25’lere varan azalma gözlemliyoruz. Bunun sonucunda ise Nisan ayında toplamda %15’lik talep azalması gerçekleşti. Mayıs ayındaki talep gerçekleşmesini de yakından takip ediyoruz.

COVID-19 sonrası düşen enerji talebi ve düşen petrol fiyatlarının de etkisiyle ilk etapta piyasa fiyatlarında (PTF) bir gerileme gördük. Fakat sonrasında EÜAŞ’ın devreye girmesi ve kurdaki yukarı yönlü hareket ile fiyatların tekrar artış trendine girdiğini gözlemledik. Özellikle son dönemde bahsi geçen tüm bu parametrelerdeki değişkenlik nedeniyle fiyatların henüz tam olarak oturmadığını belirtmemiz gerekir.

Enerji talep daralmasının bir diğer etkisinin de karşılanması gereken toplam talebe olan etkisi nedeniyle YEKDEM fiyatlarının yukarı yönlü hareketi olduğunu söyleyebiliriz.

Elektrik Perakende Satış sektöründe ise alınan güvenlik önlemleri ile paralel olarak müşteri hizmet noktalarındaki işlem sayılarında %50’lere varan düşüş söz konusu.

“TALEPTEKİ TOPARLANMA, TÜM DEĞER ZİNCİRİNE BENZER BİR ETKİ YAPACAKTIR”

Salgının muhtemel etkilerinin azalması ile birlikte yılın ikinci yarısında nasıl bir tablo öngörüyorsunuz?

Açıklanan verileri ve dünyadaki örnekleri göz önünde bulundurarak Haziran ayı itibariyle normalleşme sürecinin başlamasını öngörüyoruz. Ancak elbette zamana yayılan bir geçiş süreciyle normal hayatımıza dönebileceğiz. ‘’Yeni Normal’’ olarak adlandırabileceğimiz süreçte de talebin olağan seviyelerin yine altında seyredeceğini öngörüyoruz. Diğer taraftan ekonomik faaliyetlerin yeniden hız kazanmasıyla birlikte şu anki verilere göre elektrik talep seviyesinin salgın öncesi tahminlere yakın seyredeceğini söyleyebiliriz. Beklenildiği gibi salgının etkileri ikinci yarıdan itibaren stokların azalmasıyla azalırsa ertelenmiş tüketici harcamalarında artış olacaktır. Bu da hiç kuşkusuz üretimi tetikleyerek piyasanın daha hızlı toparlanmasına katkı sağlayacaktır.

Elektrik talebinin tekrar yükselmesini beklesek de özellikle ihracat ağırlıklı sanayi müşterilerinde daralan talebin toparlanmasına göre bir seyir izleyeceğimizi düşünüyoruz. Talepteki toparlanmanın tüm değer zincirine benzer bir etkisi olacağı ve üretimin tekrar yükselerek ticaret piyasalarının da tekrar normalleşmesini bekliyoruz. Sanayi ve ticarethane faaliyetlerinin artışı ile perakende elektrik piyasasında serbest piyasa oranının artışının salgın öncesi artış trendine gireceğini düşünüyoruz. Bunun dışında taşınma ve yeni aboneliklerdeki artış ile işlem sayılarında tekrar yukarı yönlü bir hareket olması öngörülebilir.

“ÖZEL TEŞVİKLER VE DÜZENLEMELER DAHA DA GÜÇLENDİRİLMELİ”

Kamu otoritelerince açıklanan ekonomik paketler kapsamına alınan sektörler arasında enerji sektörü yok. Enerji piyasasının devletten desteğe ihtiyacı var mı? Ne tür destekler verilebilir? Sürecin sektör için daha az hasarla atlatılması için yapılması gerektiğini düşündüğünüz düzenlemeler var mı? Beklentileriniz neler?

Enerji piyasalarındaki paydaşlar düzenleyici kurum tarafından yayınlanan mevzuat kapsamında kendi faaliyetlerini yürütmektedir.

Türkiye bu süreci Sağlık Bakanlığı’nın öncülüğünde dünyada örnek gösterilen bir başarı ile yönetmektedir. Diğer tüm sektörlerde olduğu gibi enerji sektöründe de kamunun öncülüğünde özel sektörün de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesiyle süreç başarı ile yönetilmektedir. Elbette değişen piyasa koşulları beraberinde bir takım sorunları da getirmiştir. Ancak bundan sonraki dönem içinde kamu ve özel sektör işbirliği ile normalleşmenin hızla sağlanacağına inanıyoruz.

Özellikle sanayi ve ticarethanelerde sağlanacak ilave destekler süreç sonrası elektrik talebinde toparlanmanın hızlı gerçekleşebilmesi ve elektrik tedarik firmalarının koronavirüs salgını öncesi finansal durumlarına geri dönüşlerini hızlandıracaktır.

Bu dönemde kamu hizmeti bilinciyle sürdürülen çalışmalara destek amacıyla dijitalleşmenin hızla yaygınlaşmasını sağlamak için özel teşviklerin ve düzenlemelerin daha da güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu çerçevede yapılan yatırımlara yönelik teşvik mekanizmalarına odaklanmanın gelecek için sağlıklı olacağını düşünüyoruz.

 

GE Yenilenebilir Enerji ve Fina Enerji, Türkiye’de 193 MW Gücünde Rüzgâr Santralleri Kuracak

EBRD’den Enerjisa’ya 125 milyon dolarlık finansman

Turizm için para ve güven gerekli

Sektör Raporu: Covid-19 Salgını ve Havacılık Sektörü

Yorumlar

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler