Sosyal Medya

Genel

Uranyum ve toryum madeni çıkarma veya işleme faaliyetlerine bildirim yükümlülüğü getirildi

Uranyum ve toryum madeni çıkarma veya işleme, bu madenlerin kaynak maddelerini bulundurma, ithalat veya ihracat faaliyetleri ile nükleer yakıt çevrimine ilişkin iş ve işlemlere bildirim yükümlülüğü getirildi.

Uranyum ve toryum madeni çıkarma veya işleme faaliyetlerine bildirim yükümlülüğü getirildi

Uranyum ve toryum madeni çıkarma veya işleme, bu madenlerin kaynak maddelerini bulundurma, ithalat veya ihracat faaliyetleri ile nükleer yakıt çevrimine ilişkin iş ve işlemlere bildirim yükümlülüğü getirildi.

Nükleer güvence yönetmeliği Resmi Gazete’nin 25 Ocak tarihli sayısında yayımlandı.

Buna göre, gerçek veya tüzel kişiler, yönetmelik kapsamında her takvim yılı içinde; uranyum ve toryum madeni çıkarma veya işleme, bu madenlerin kaynak maddelerini bulundurma, ithalat veya ihracat faaliyetleri ile içeriğinde plütonyum, yüksek zenginlikli uranyum ya da uranyum-233 bulunan atıkların işlenmesi veya depolanması faaliyetlerini Nükleer Düzenleme Kurumu’na bildirecekler.

Bu kişilere ayrıca, nükleer madde kullanılmasa dahi, nükleer yakıt çevrimine yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve bu kapsamda 10 yıllık süre içinde yapılması planlanan faaliyetler ile nükleer yakıt imalatı veya zenginleştirme yapmak için gerekli olan saflık ve bileşime sahip olmayan ancak miktarı 1 ton veya üzeri olan uranyum ve toryum kaynak maddelerini bulundurma, ithalat veya ihracat faaliyetlerini de kuruma bildirme yükümlülüğü getirildi.

Farklı kurum veya işletmeye ait başka bir tesis veya tesis dışı yere nükleer maddeyi devredecek olan tesis veya tesis dışı yer sorumlusu, nükleer madde devri için nükleer maddenin miktarı, fiziksel formu, kimyasal bileşimi, zenginliği veya izotopik bileşimi, kullanım amacı, devralacak tesis veya tesis dışı yerle ilgili taahhütname, taşıma şekli ve taşıyıcı firma gibi bilgileri de kuruma verecek.

Tesis veya tesis dışı yer sorumlusu; nükleer madde kaybı veya kayıp olan nükleer maddenin bulunması gibi durumlarda, durumu en geç 24 saat içerisinde Nükleer Düzenleme Kurumu’na bildirecek.

Nükleer madde sayım ve kontrolüne ilişkin 2012 yılında yayımlanan yönetmeliği yürürlükten kaldıran bu yönetmeliğe eklenen geçici madde uyarınca, kapsam dahilindeki inşaatı veya faaliyeti devam etmekte olan tesis veya tesis dışı yerler, en geç altı ay içinde belirtilen bildirim ve raporları Kuruma sunacaklar.

 

İnvesting

Yorumlar

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler