Sosyal Medya

Ekonomi

YENİLEME: Temmuz’da Cari Açık 1,8 milyar dolar!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre Türkiye'nin Cari işlemler dengesi Temmuz'da 1 milyar 817 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 941 milyon dolar oldu.

YENİLEME:  Temmuz’da Cari Açık 1,8 milyar dolar!

İşBank Ekonomik Araştırmalar Birimi’nin yorumu eklendi:

 

 

Doğrudan yatırımlar…

Haziran ayında sınırlı sermaye çıkışı (1 milyon USD) yaşanan net doğrudan yatırımlar kaleminde Temmuz ayında 226 milyon USD net sermaye girişi kaydedildi. Bu dönemde sermaye kaleminde gözlenen 831 milyon USD’lik net giriş, Aralık 2018’den bu yana kaydedilen en yüksek giriş oldu. Bu gelişmede bilgi ve iletişim sektörüne yönelik 631 milyon USD’lik sermaye girişinin etkili olduğu görüldü.

Portföy yatırımlarında net giriş…

Mart ayından bu yana çıkış yaşanan portföy yatırımlarında Temmuz’da 254 milyon USD tutarında giriş kaydedildi. Yurt dışı yerleşikler hisse senedi ve DİBS piyasalarında sırasıyla 467 milyon USD ve 390 milyon USD tutarında net satış gerçekleştirdi. Bu dönemde yurtdışı yerleşiklerin 579 milyon USD’lik banka tahvili alımları portföy yatırımlarındaki girişi destekledi.

 

Haziran ayında 5,3 milyar USD net çıkışın ardından diğer yatırımlar kaleminde Temmuz ayında 3,2 milyar USD net giriş kaydedildi. Bu dönemde yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1,2 milyar USD azalırken, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatında 1,2 milyar USD’lik artış gözlendi. Temmuz ayında yurt dışından kısa vadeli borçlanmayı tercih eden bankacılık sektörünün uzun vadede borç geri ödeyicisi olduğu ve toplamda 73 milyon USD net borçlanma gerçekleştirdiği görüldü. Bu dönemde diğer sektörler ise yurt dışından sağlanan kredilerde her iki vadede de net geri ödeyici olarak 508 milyon USD geri ödeme gerçekleştirdi. Böylece, Temmuz ayı itibarıyla 12 aylık kümülatif bazda uzun vadeli borç çevirme oranı bankacılık sektöründe %78, diğer sektörlerde %74 oldu.

 

Beklentiler…

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan öncü dış ticaret verilerine göre, Ağustos ayında başlıca pazarımız Avrupa birliğindeki talep daralmasının etkisiyle ihracat yıllık bazda %5,74 azalırken, altın ithalatındaki hızlı artışın etkisiyle ithalat %20,64 yükseldi. Böylece, bu dönemde dış ticaret açığı yıllık bazda %169,7 genişledi. Son dönemde yapılan vergi düzenlemeleri ve TL’deki değer kaybının etkisiyle ithalatta gözlenecek yavaşlamanın ve geçen yılın altında seyreden petrol fiyatlarının cari dengedeki bozulmayı önümüzdeki aylarda bir miktar sınırlandıracağı düşünülüyor. Ayrıca, salgın nedeniyle ertelenen turizm sezonunun Kasım ayına kadar devam etmesi ve turizm gelirlerinin bir miktar toparlanması bekleniyor. Bununla birlikte, dünya genelinde vaka sayılarındaki artışın hız kesmemesi gerek dış ticaret gerekse turizm gelirleri üzerindeki belirsizliklerin ve cari açık üzerindeki baskıların devam edeceğine işaret ediyor.

 

 

 

 

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Temmuz 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Buna göre Türkiye’nin Cari işlemler dengesi Temmuz’da 1 milyar 817 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 941 milyon dolar oldu.

Bloomberg’in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerine göre Temmuz ayında cari açığın 1.9 milyar dolar seviyesinde çıkması bekleniyordu. Reuters Anketine katılan ekonomistlerin cari açık tahmini ise Temmuz ayı için 2 milyar dolar, yıl sonu için 26.5 milyar dolar yönünde idi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nin internet sitesinden Ödemeler Dengesi rakamlarına ilişkin yayınladığı rapor şöyle;

Cari İşlemler Hesabı

Bir önceki yılın Temmuz ayında 1.990 milyon ABD doları fazla veren cari işlemler hesabında bu ayda 1.817 milyon ABD doları açık gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 14.941 milyon ABD doları olmuştur.

Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 4.617 milyon ABD doları azalarak 288 milyon ABD dolarına ve ikincil gelir dengesi kaynaklı net girişlerin 55 milyon ABD doları azalarak 80 milyon ABD dolarına gerilemesi etkili olmuştur. Öte yandan, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 425 milyon ABD doları azalarak 1.853 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı bir önceki yılın Temmuz ayında 5.349 milyon ABD doları fazla vermişken bu ayda 2.095 milyon ABD doları fazla vermiştir.

Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 440 milyon ABD doları azalarak 332 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Finans Hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 226 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 254 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 467 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 390 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 579 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1.208 milyon ABD doları net azalış kaydetmişken, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 1.168 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 73 milyon ABD doları ve 37 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmişken, diğer sektörler 508 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervlerde bu ayda 1.283 milyon ABD doları net azalış gözlenmiştir.

Yorumlar

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler