Sosyal Medya

Ekonomi

Reel kesimde de güven geriledi

Kasım ayı güven anketleri ekonomide durağanlaşmaya işaret ediyor....

Reel kesimde de güven geriledi

Ekonomide kış resesyonu başlamak üzere. Kasım Tüketici Güven ve Finansal Hizmetler Endeksleri ardından, TCMB’nin Reel Kesim Güven Endeksi de mevsimsellikten arındırılmış  olarak bir önceki aya göre 2,3 puan azalarak 107,4 seviyesinde gerçekleşti.  Mevsimsellikten arındırılmış  kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,6 puan artarak %74,9 oldu.

 

Detaylar şöyle:

 

 

2020 yılı Kasım ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1708 işyerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirilmiştir.

2020 yılı Kasım ayında RKGE, bir önceki aya göre 4,2 puan azalarak 103,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilemiştir.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 2,3 puan azalarak 107,4 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı gözlenmektedir.

 

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre zayıfladığı görülmektedir.Mevcut mamul mal stoklarının seviyesine ilişkin olarak, bir önceki ayda mevsim normallerinin altında olduğunu bildirenler lehine olan seyrin mevsim normallerinin üzerinde olduğunu bildirenler lehine döndüğü gözlenmektedir.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı, iç piyasa sipariş miktarında ise bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyrin azalış bekleyenler lehine dündüğü görülmektedir. Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin zayıfladığı, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği gözlenmektedir.

 

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı görülmektedir. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği gözlenmektedir.

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1,1 puan artarak yüzde 14,7 seviyesinde gerçekleşmiştir.

 

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 12,3’e gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 76,7’ye yükselmiştir. Daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 11,0 ile bir önceki dönem seviyesinde gerçekleşmiştir.

 

Öte yanda, son aylarda pandemi öncesi oranları yakalayarak toparlama gösteren kapasite kullanımı Kasım ayında bir önceki aya göre 0,8 puan artarak %75,4 oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,6 puan artarak %74,9 oldu.

 

 

Yorum pişiyor…..

 

Finans sektöründe de güven geriliyor

 

Tüketici: Size güvenmiyorum, siz de bana güvenmeyin

 

Son İki Ayda Bütçe Açığının Hızla Artacağını Göreceğiz

 

Türkiye’nin 3 Büyük Finansal Sorununu Çözmek Zorundayız

 

 

 

 

 

Yorumlar

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler