Sosyal Medya

Döviz

Net Döviz Pozisyonu Açığı Ekim Ayında Azaldı

TCMB, Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Ekim raporunu açıkladı.

Net Döviz Pozisyonu Açığı Ekim Ayında Azaldı

TCMB, Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Ekim raporunu açıkladı. Buna göre;

Ekim 2019 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Eylül 2019 değerlerine göre varlıklar 2.902 milyon ABD doları, yükümlülükler 1.286 milyon ABD doları arttı. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 176.433 milyon ABD doları olarak gerçekleşti ve Eylül 2019 dönemine göre 1.616 milyon ABD doları azaldı.

Ekim 2019 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurtiçi bankalardaki mevduat, yurtdışına doğrudan sermaye yatırımları ve ihracat alacakları sırasıyla 1.676 milyon ABD doları, 309 milyon ABD doları ve 889 milyon ABD doları arttı ve sonuç olarak varlıklar 2.902 milyon ABD doları oldu. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurtiçinden sağlanan nakdi krediler 532 milyon ABD doları azalırken, yurtdışından sağlanan nakdi krediler ile ithalat borçları sırasıyla 669 milyon ABD doları ve 1.149 milyon ABD doları arttı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 1.286 milyon ABD doları oldu.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Ekim 2019 döneminde yurtiçinden sağlanan kısa vadeli krediler Eylül 2019 dönemine göre 236 milyon ABD doları azalırken, uzun vadeli olanlar ise 197 milyon ABD doları azaldı. Yurtdışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1.751 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli krediler 65 milyon ABD doları arttı.

Ekim 2019 döneminde kısa vadeli varlıklar 105.227 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 93.558 milyon ABD doları oldu. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 11.669 milyon ABD doları gerçekleşerek Eylül 2019 dönemine göre 1.122 milyon ABD doları arttı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı %31 oldu.

Yorumlar

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler