Sosyal Medya

Ekonomi

Ekonomi Anketi: Kötümserler azalıyor, kararsızlar yükseliyor!

Yayınlanan araştırma sonuçları İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından, 12-13 Ağustos 2020 tarihlerinde Türkiye çapında 12 ilde 1505 kişi ile yapılan anket çalışmasının sonucudur.

Ekonomi Anketi: Kötümserler azalıyor, kararsızlar yükseliyor!

Ekonominin Bugünü ve Yarınına Bakışi-cover.jpg

Ekonominin gündemden düşmediği, döviz kurlarının kademeli bir şekilde artmaya devam ettiği ve COVID19 nedeni ile toplumun refah seviyesindeki gerilemenin derinleştiği bu dönemde kamuoyunun ekonomi hakkındaki görüşlerini merak ettik. Her ayın ikinci anketinde kamuoyunun ekonominin bugünü ve geleceği hakkındaki görüşlerini analiz etmek adına sorduğumuz iki soruyu Ağustos ayının ikinci anketinde de sorduk. Bu sorulara ek olarak içinden geçtiğimiz bu dönemde vatandaşın işten çıkarılmak konusunda endişeli olup olmadığını merak ettik. Tüm bunları bir araya getirerek ekonomideki gidişatın toplumdaki yansıması hakkında detaylı bir analiz hazırladık.

Ekonominin Bugünü ve Yarınına Bakışi-Data-2.jpg

Genel sonuçlara baktığımızda katılımcıların toplamda %47’si ekonominin bugün itibari ile Çok kötü/Kötü olduğunu ifade etti. Bir önceki ayın sonuçları ile karşılaştırdığımızda bu oran için %5’lik bir düşüş olduğu görüldü. Öte yandan katılımcıların yalnızca %20’si ekonominin bugün itibari ile Çok iyi/İyi olduğunu belirtti. Ekonominin “Ne iyi ne kötü” olduğunu düşünen katılımcıların oranı bu zamana kadar gördüğümüz en yüksek seviyede. Bir önceki ayın anketinde bu oran %17 seviyesindeyken Ağustos ayının ikinci anketinde aynı oran %33 olarak karşımıza çıkıyor. Sonuç olarak Çok kötü/Kötü yanıtını veren katılımcıların oranında düşüş olsada, geçtiğimiz ay ekonominin bugün itibari ile Çok iyi/İyi olduğunu düşünen katılımcıların büyük bir bölümünün bu ay pozitif fikir bildirmek yerine nötr kaldıkları söylenebilir.

Ekonominin Bugünü ve Yarınına Bakışi-Data.jpg

Ekonominin önümüzdeki bir yıl içerisindeki durumu hakkındakki soruya verilen yanıtlara baktığımızda katılımcıların %46’sı ekonominin bir yıl içerisinde Çok daha kötü/Daha kötü olacağını ifade etti. Ekonominin önümüzdeki bir yıl içerisinde Çok daha İyi/Daha iyi olacağını düşünenlerin oranı ise yine %46 olarak karşımıza çıkıyor. Bu iki seviye Mayıs ayından beri ilk kez tekrar eşitlenirken, “Değişmez” yanıtını veren katılımcıların oranı bu zamana kadar gördüğümüz en düşük seviyede. Bu sonuçlardan hareketle kamuoyunun ekonominin gidişatı ile ilgili daha çok fikir sahibi olduğu ve konu ile ilgili fikir ayrılığının giderek arttığı söylenebilir.

Ekonominin Bugünü ve Yarınına Bakışi-Data-3.jpg

Katılımcıların istihdam konusundaki endişelerini anlamak adına önümüzdeki altı ay içerisinde işten çıkarılmaktan endişe edip etmediklerini sorduk. Sonuçlara göre katılımcıların %49’u şu an çalışmadığını belirtirken geri kalan %51’i bir iş sahibi olduğunu ifade etti. Katılımcıların %23’ü önümüzdeki 6 ay içerisinde işten çıkarılmaktan endişe ettiğini belirtirken, %29’u böyle bir endişesi olmadığını belirtti. Bu sonuçlardan hareketle çalışmakta olan nüfusun neredeyse yarısının önümüzdeki altı ay içerisinde işten çıkarılmak konusunda endişe duyduğu söylenebilir.

Yorumlar

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler