Sosyal Medya

Dünya Ekonomisi

Pandemi, yükselen piyasa yatırım tezini çökertir

Uzun vadede gelişmekte olan pazarlarda hala fırsat görüyoruz, ancak yatırımcılar eskiden olduğu gibi gelişmekte olan ülke gelişmiş ülke ayrımı ötesinde bölgesel veya sektörel farklılıklar gibi GOÜ arası temalarda daha seçici olmaları gerekecek.

Pandemi, yükselen piyasa yatırım tezini çökertir

Daha hızlı büyümenin sağladığı daha yüksek getiri elde etmek için gelişmekte olan piyasalarda yıllardır yapılan ticaret parlaklığını kaybettikçe yatırımcılar sermaye akışlarını bu piyasalara azaltıyor olabilir.

Tipik olarak, gelişmekte olan piyasalardaki ekonomik büyüme yolu, gelişmiş piyasalardan kopuk kalır – 2008 küresel mali krizinden hemen önceki ve sonraki yıllar gibi güçlü küresel büyüme dönemlerinde daha iyi performans gösterdiklerini hemen hatırlamak gerek.

Bu büyüme farklılığı, 2019’da 311 milyar dolar da dâhil olmak üzere trilyonlarca dolarlık sermaye akışının çekilmesine yardımcı oldu.

Ancak koronavirüs salgını bu tezi test ediyor. Çin’in ekonomik toparlanması, çoğu gelişmiş ülkenin yanı sıra hala yüksek sayıda virüs vakasıyla boğuşan Güney Amerika gibi gelişmekte olan pazarların önüne geçti.

Ekonomiler normale dönmeye başlasa bile, küresel tedarik zincirleri potansiyel olarak onarılamaz darbelere maruz kaldıkça, trend büyümesi – zaten pandemiden önce aşağı doğru bir yörüngedeydi – daha da aşınabilir.

Uluslararası Finans Enstitüsü, gelişmekte olan pazarlar arasındaki ticaretin toparlanmaya başlamasıyla birlikte, sınırlı sosyal güvenlik ağları, sağlık hizmetleri kapasitesi ve agresif makro politika genişlemesi için daha az alanın, birçok yönden gelişmiş meslektaşlarından daha zorlu ekonomik zorluklarla karşı karşıya oldukları anlamına geldiğini söyledi.

Düşük faiz oranları ve ABD dolarının zayıflığı, yatırımcıları yeniden yükselen piyasa varlıklarına iten bir faktör olmalı.  Zaten son 10 haftadır bu piyasalara fon girişleri izlenmekte. EPFR Global’e göre 9 Eylül’e kadar geçen son haftada girişler 1.8 milyar doları buldu.

Ancak yatırımcıların yine de diken üstünde olmaları gerekecek.

Goldman Sachs’ta yükselen piyasa stratejisti Ron Gray’in Reuters’a yaptığı açıklamada, “Belirsiz ve dengesiz büyüme toparlanma yolu göz önüne alındığında, farkın yakın vadede oldukça net olacağını düşünüyoruz” diyor.

Gelişmekte olan varlıklara karşı gelişmiş ülkeler farkındaki kırılım, gelişmekte olan varlıklarda belirgin. Çin hisse senetleri bugüne kadar gelişmiş piyasalardan daha iyi performans gösterirken, diğer gelişen piyasalar daha da geride kaldı.

Goldman Sachs, bir araştırma notunda, kredide, yüksek getirili gelişmekte olan piyasa tahvillerinin ABD yüksek getirilerine göre, belki de ABD Merkez Bankası’nın yerel tahvillere verdiği destek nedeniyle genişlediğini söyledi.

Societe Generale bu hafta, yükselen piyasaların artık “yatırım için bir ivmeden yoksun” olduğunu söyledi ve tankın uzun tahvil ticareti ve yükselen para birimleri için boş olduğuna dikkat çekti.

Analistler, tüm bunların, salgından bu yana toparlanması yavaş olan ve ileriye dönük olarak yavaşlayan sermaye akışlarına dönüşeceğini söylüyorlar.

JPMorgan tahminine göre, gelişmekte olan ve gelişmiş piyasaların sırasıyla %2,8 ve %1,4’lük potansiyel oranlarına paralel olarak büyüdüklerini varsayarsak, birincisinin orta vadeli sermaye girişlerinin GSYİH’nın yaklaşık %0,3’ü kadar olması gerekir. Bu, 2011’deki %0,9’luk mali kriz sonrası zirve ile karşılaştırılıyor.

Çeşitlendirme

Pandemi, kısa vadede gelişmekte olan piyasa yatırımlarına yönelik geleneksel yaklaşımı yükseltirken, yükselen piyasa içi ticaretin artması, son yıllarda gelişmiş piyasalarla ilişkiyi zaten zayıflatmıştı.

JPMorgan, yükselen pazarların geri kalan toplam ihracatında Çin’in payının son yirmi yılda üçe katlanarak %12’ye çıktığını söyledi. Yine de, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri dışındaki yükselen piyasalar arasındaki ticaretteki düşüş, gelişmekte olan ekonomilerin dış ticaretinde gelişmiş piyasaların rolünün azaldığını göstermekte.

JPMorgan’ın gelişmekte olan piyasalar araştırma küresel başkanı Luis Oganes, Reuters’e verdiği demeçte, Çin’in ABD ile ticari bağlarının iki ülke arasında süregelen ticaret çekişmesi nedeniyle daha da gerileceğini söyledi.

Oganes, “Ticaret ve teknolojide devam eden ayrışma, Çin ve ABD’nin iş döngüleri arasında muhtemelen giderek artan bir farklılaşma olacağı anlamına geliyor” dedi.

“Bu nedenle, gelişmekte olan ülkeler ile gelişmiş ülkeler arasındaki büyüme farklılıklarının, ileriye dönük gelişen gelişmekte olan sermaye akışları için en büyük cazip faktör olmayabileceğini söylüyoruz, ancak Çin ile derinleşen bağlantıları göz önüne alındığında, gelişmekte olan pazarlara yatırım yapmanın çeşitlendirme faydası olacaktır. ”

Yatırımcılar, tercih edilen popüler hisse senedi, para birimi ve tahvil endekslerinin ve tahsisleri yönetmek için sıklıkla kullanılan yüksek getiri / yatırım derecesi ayrımının ötesine geçerek, gittikçe daha seçici hale gelecekler.

Oganes’e göre gelişmekte olan ülke analistleri ve yatırımcılarının işleri önümüzdeki yıllarda daha zor çünkü GOÜleri tek bir blok olarak analiz etmek giderek daha zor hale gelecek. Fırsatları yakalamak için bireysel GOÜ ülke hikâyelerine çok daha yakından hâkim olmak gerekecek.

Gray, Goldman Sachs’ın gelişmekte olan pazar şirketlerinde gelişmiş emsallerine göre daha fazla kar olasılığı gördüğünü söyledi.

“Uzun vadede gelişmekte olan pazarlarda hala fırsat görüyoruz, ancak yatırımcılar eskiden olduğu gibi gelişmekte olan ülke gelişmiş ülke ayrımı ötesinde bölgesel veya sektörel farklılıklar gibi GOÜ arası temalarda daha seçici olmaları gerekecek” dedi.

Reuters

 

Yorumlar

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler