Sosyal Medya

Borsa şirketleri ve haberleri

İş Yatırım  Strateji Raporu: Doğal Gaz keşfi   neleri değiştirecek?

Hesaplamalarımız doğal gaz ithalatında 2025 yılında 4.5 milyar dolar tutarında bir tasarrufa işaret ediyor (GSYH’nın yaklaşık %0,5’i kadar).....

İş Yatırım  Strateji Raporu: Doğal Gaz keşfi   neleri değiştirecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü yaptığı açıklamada Karadeniz’de yapılan sondaj çalışmaları sonucunda Tuna-1 (Sakarya) adı verilen alanda 320 milyar metreküp büyüklüğünde bir doğal gaz rezervi tespit edildiğini açıkladı.

 

Arama çalışmaları ve sonucunda tespit edilen rezervin doğrudan ekonomik katkısının yanı sıra, enerjide ithalata bağımlılığı azaltması ve Türkiye’ye bu alanda kazandıracağı tecrübe ve dolayısıyla buna benzer keşiflerin önünü açması anlamında stratejik önem taşıdığını düşünüyoruz.

 

Yapılan açıklamalardan anlaşıldığı üzere, bulunan gazın kalorifik değeri ve saflık derecesi, rezervin bulunduğu bölgenin kıyıya olan uzaklığı ve boru hattı ile mevcut dağıtım şebekesine bağlanma imkanı projeye ekonomik fizibilite sağlıyor. Öte yandan, bundan sonra yapılması planlanan sondajlar sonrasından rezerv rakamının netleşeceği, nihai rakamda yükselme veya azalma da olabileceği de belirtiliyor. Gazın 2023 yılında çıkartılması hedefleniyor.

 

TPAO tarafından yürütülmesi beklenen proje için 3-4 milyar dolarlık toplam yatırım yapılacağını varsaydık. Yatırımlarımın yaratacağı iş hacmi, ekonomik katkısı, ve oluşturacağı bilgi birikimi dikkate alındığında sadece harcama boyutu ile değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyoruz.

 

Hesaplamalarımız göre 200 dolar / 1000m3 doğal gaz fiyatı varsayımı ile projede yaratılacak toplam ciro 64 milyar dolar oluyor. Rezervin 2023 yılından başlayarak 15 yılda tüketileceğini varsaydık. 2025 yılında platoya ulaştığında yıllık gaz üretimini 22.5 milyar metreküp olarak tahmin ettik. Bu toplam doğal gaz tüketimin %40 dan fazlasının bu bölgeden karşılanabileceğine işaret ediyor. Hesaplamalarımız doğal gaz ithalatında 2025 yılında 4.5 milyar dolar tutarında bir tasarrufa işaret ediyor (GSYH’nın yaklaşık %0,5’i kadar). Üretim miktarını hesaplarken Türkiye’nin 2025 yılında kadar sona erecek doğal gaz alım kontratlarını dikkate aldık.

 

Projenin hem paçal doğal gaz alım maliyetini düşürmesi hem de Türkiye’nin yeni kontratlarda pazarlık gücünü arttıracak olması önümüzdeki yıllarda Türkiye’de doğal gaz fiyatlarını baskılayabilir. Bu üretimde doğal gaz kullanan sanayi şirketlerini ve doğal gazdan elektrik üretimi yapan firmaların maliyetlerini olumlu etkileyebilir (Sayfa 4). Öte yandan elektrik fiyatları için önemli bir belirleyici olan doğal gaz fiyatlarında baskı oluşması, serbest piyasada elektrik fiyatlarında da benzer aşağı yönlü baskı oluşturabilir. Bu proje kapsamında yapılacak yatırımlar (platform, boru hattı ve üretim tesisi) ve ileriki dönemdeki arama faaliyetleri sonucunda yapılacak yatırımlar bu alanda uzmanlaşmış Tekfen (TKFEN.IS) gibi taahhüt şirketlerine yeni iş imkanları yaratabilir.

 

Doğal Gaz’ın maliyetlerdeki payı / Doğal Gaz’dan elektrik üretimi

Şişecam (SISE.IS)’ın maliyetleri içinde doğal gazın payı %12 iken, aynı oran Petkim (PETKM.IS) için %7 civarında.

Tüpraş (TUPRS.IS)’ın doğal gaz maliyeti ise üretim maliyetlerinin yaklaşık %3’üne denk geliyor.

Enka İnşaat’ın (ENKAI.IS) toplamda 3,854MW kurulu güce sahip 3 adet doğal gaz santrali bulunuyor, mevcut FAVÖK katkısı ise negatif.

Turcas’ın (TRCAS.IS) ana ortağı RWE olan 800MW kurulu güce sahip şirkette %30 payı bulunmakta.

Odaş Enerji (ODAS.IS)’nin ise 340MW kömür santraline ilave olarak Urfa’da 140MW’lık doğal gaz çevrim santrali bulunuyor.

Ak Enerji’nin (AKENR.IS) ise toplam 1224 MW olan kurulu gücünün 904MW’lık kısmı doğal gaz santralinden oluşuyor.

Sabancı Holding (SAHOL.IS)’in iştiraki Enerjisa Üretim ise 1,583MW kurulu güce sahip 3 doğal gaz santrali işletiyor.

 

FÖŞ yazdı: Türkiye’nin kaderini değiştirecek keşif

Rus gazı spot fiyattan 3 kat pahalı

Karadeniz Gazı:  Hayal mi, gerçek mi?

Güneş enerjisinde dev hamle!

 

 

Yorumlar

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler