Sosyal Medya

Türkiye Ekonomisi

Özel sektör önümüzdeki bir yılda 59.5 milyar dolar geri ödeyecek

Haziran sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 2018 yılı sonuna kıyasla 7,8 milyar dolar azalarak 201,7 milyar ABD doları oldu

Özel sektör önümüzdeki bir yılda 59.5 milyar dolar geri ödeyecek

Haziran sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2018 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcu 7,8 milyar dolar azalarak 201,7 milyar ABD dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 3,0 milyar dolar azalarak 12,4 milyar dolar oldu.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 5,1 milyar dolar azaldı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalar ise 912 milyon dolar artışla 29,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,0 milyar dolar azalmış, tahvil stoku ise 545 milyon dolar azalarak 3,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 890 milyon dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 474 milyon dolar artarak 6,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2018 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,7 milyar dolar azalışla 7,7 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 431 milyon dolar azalışla 2,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Haziran sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 8,6 milyar dolar azalarak 136,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 3,1 milyar dolar azalarak 11,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 201,7 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun % 60,2’sinin dolar, % 34,4’ünün Euro, % 3,9’unun Türk lirası ve % 1,5’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 12,4 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %47,6’sının dolar, %33,0’ının Euro, %19,2’sinin Türk lirası ve % 0,2’sinin diğer döviz cinslerinden oluştu.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Haziran sonu itibarıyla, 201,7 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun % 47,6’sını finansal kuruluşların, % 52,4’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 12,4 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun % 72,9’unu finansal kuruluşların, % 27,1’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Haziran sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 59,5 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.

Yorumlar

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler