Sosyal Medya

Şirketler

GELECEĞİN TİTAN ENDÜSTRİLERİ

 Yazılım ve Donanım Endüstrisi Özelinde – UNICORN TITANS   New York Times ile CB Insights, önümüzdeki 5 senede unicorn olacağını…

GELECEĞİN TİTAN ENDÜSTRİLERİ

 Yazılım ve Donanım Endüstrisi Özelinde – UNICORN TITANS

 

New York Times ile CB Insights, önümüzdeki 5 senede unicorn olacağını düşündükleri listeyi hazırladılar. ( 1 milyar dolar veya daha fazla değer alacağını düşündükleri şirketler). Benzer bir listeyi mozaik algoritması adını verdikleri yöntemle 2015’te hazırlamışlardı ve yüzde 48’i unicorn olmuştu. Verinin ve analizin gücünü kanıtlayan bu çalışmada 2015’e nazaran bazı önemli farklar var.

 

Daha fazla uluslararası coğrafya temsil edildi:

 

Listedeki şirketlerin 5’i Hindistan’da, 4’ü Çin’de, 3’ü Latin Amerika’da, 3’ü Avrupa’da ve 2’si Avustralya’da. ABD hala en çok şirket ile temsil edilen ülke ve eyalet dağılımı da önemli Kaliforniya (22), New York (5) ve Massachusetts (2). Girişim, inovasyon nerede yapıldığı ile de düz orantılı olarak başarılı oluyor. Türk firmalarını da bu listede görmek dileğiyle.

 

Türkiye Ekonomisi Yeni Kalkınma Modelinde yer alan doğrudan güçlenmesi ve büyümesi gereken kaslarımıza yönelik teşvik ve hibeler bir kaç yıl içerisinde Türkiye Ekonomisi içerisinde yeni UNİCORN TİTAN’ lar oluşturacaktır.

 

Bu teşvikler ve Hibelerden faydalanan şirketlere Güney KORE’de özellikle rating – scoring’e tabi tutulmakta ( Ekonomiye katkıları, küresel ölçekte yer alma kapasiteleri, kalite ve katma değerleri ve gelecek ekonomilerdeki beklenen pazar paylarına göre rating ve scoringleri düzenli yenilenmektedir. )

 

Bilişim sektöründe, Donanım ve Yazılım şirketlerinin yararlanacakları ülkemizde uygulanan o kadar çok hibe ve teşvik paketi var ki: Bu destekler hakkında bilgilenme ve farkındalık şart.

 

YUNUS EMRE’Yİ ANMAK “İlim ilim bilmektir, İlim kendin bilmektir, Sen kendini bilmezsen, Ya nice okumaktır”

 

Yazılım ve Donanım sektöründe yatırım yapan firmalar için aslında Ülkemiz Teşvik ve Hibeler Cennetidir!

 

Geleceğin Endüstriyel Ürünleri kapsamında yayınladığımız aşağıda linki bulunan makalemizde yer alan TİTAN 2 sınıflandırmasında yer alan Internet Of Things Donanım ve Yazılımları (Binalar, taşıtlar, cihazlar ve tüm eşyaların haberleşmesini sağlayacak elektronik haberleşme ağları, uygulamaları, yazılımları ve hard-ware ve soft-ware pazarı büyüklüğü hızla gelişecektir. )

 

 

Mevcut IOT cihaz sayısı 2017 yılında 8.4 mia usd a ulaştı…

 

2020 yılında 30 mia adete ulaşması beklenmektedir. 4 kata yakın büyüme

 

IOT pazarı, uluslararası pazar değeri 2020 yılında 7,1 mia usd a ulaşması beklenmektedir.

 

İlgili sektörde Hard-Ware ve Soft-Ware tüm ürünler tamamı Türkiye’de üretilememektedir.

 

IOT SoftWare platformundan beklenenler için kısaca Big Data analizi, Data Toplama, Cihaz ve Yazılım Entegrasyonu, Gerçek Zamanlı Uygulamaların gerçek zamanda analizi ve karar vermesi ve Yapay Zeka ile birleşmesi, uygulamada işlem geliştirme ve süreçlere katma değerler ekleyebilme diyebiliriz.

 

 

GELECEĞİN TİTAN ENDÜSTRİLERİ – Yazılım ve Donanım Endüstrisi Özelinde faaliyet gösteren bir firma ne gibi teşvik ve hibelerden faydalanabilir ? Hangi kaslarını özellikle büyütüp geliştirebilir?

 

1) KOBİ TEKNO YATIRIM / GELECEĞE YATIRIM PROGRAMI

Öncelikle, herhangi bir TÜBİTAK ve veya KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon projesi başarı ile tamamlanmış olmalı ve ilgili projede ortaya çıkan ürün ticarileştirilmek üzere patent alınmış olması ve veya TÜBİTAK ve veya başka bir 3. kişi tarafından bu şekilde patentlenmiş herhangi bir Ar-GE projesi patentini de satın alabilirsiniz.

Veya bir KOSGEB, TÜBİTAK Ar-Ge projesi başlatarak, başarıyla tamamlamış olmanız gerekiyor. Ardından TeknoYatırım Programı’na başvurabilirsiniz.

İkinci Önemli konu, Teknoyatırım Programı başvurmak isteyen firmaların öncelikle acilen NACE kodunu Yüksek Teknoloji sınıfına göre aşağıdaki tablodan seçerek değiştirmelerinde büyük fayda var.

 

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Teknoloji Alanları NACE kod listesi

 

 

Bir kez gelişme sağlayıcı yol haritası için doğru NACE (*) kodunu belirlemek gerekiyor.

 

Örneğin yazılım endüstrisinde aşağıdaki listeye göre” 18.20.03” Yazılımların çoğaltılması hizmetleri (CD, kaset vb. ortamlardaki bilgisayar yazılımlarının ve verilerin asıl (master) kopyalarından çoğaltılması) kodu vergi levhasında yer alarak “Orta-Düşük Teknoloji” sınıfına giriyor.

 

Oysa gerçekte yapılan işe baktığımızda “62.02.01” Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri (donanım gereksinimleri gibi donanımla ilgili bilişim konularında uzman görüşü sağlanması, bilgisayar gereksinimlerinin belirlenmesi, bilgisayar sistemlerinin planlanması ve tasarlanması vb.) “Orta- Yüksek Teknoloji” sınıfına hatta “ 58.29.01 Diğer yazılım programlarının yayımlanması Yüksek Teknoloji” sınıfına girdiğini gördük.

 

2) HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİKLERİ Tarafından uygulanan Yazılım Endüstrisinin İhracat kapasitesini artırmaya yönelik Pazarlama Hibe ve Teşvikleri:

 

2 Haziran 2015 tarihli ve 29374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar ile Yazılım firmalarının İstanbul Yeni Bosna’da bulunan Hizmet İhracatçıları Birliğine üye olarak, aşağıdaki yurt dışı faaliyetleri ile ilgili harcamaların hibe destekleri için faturaların ödemelerinin gerçekleştirilmesinden itibaren en geç 1 (bir) yıl içerisinde(bireysel fuar katılımı desteğinde fuarın bitiş tarihinden itibaren en geç 1 yıl içeresinde, tescil ve belgelendirmede belgenin düzenleme tarihinden itibaren en geç 1 yıl içeresinde ) bu kuruma yapılır.

 

Hizmet ihracatı destekleri:

 

– Ürün/Hizmet/Marka Tescil-korunma giderlerinin %50 oranında, yıllık en fazla 50.000 USD,

 

– Pazara girişte zorunlu olan belgelendirme giderleri %50 oranında ve belge başına 50.000 USD,

 

– Yurt dışı danışmanlık %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 USD,

 

– Pazar araştırması ve mevzuat hakkında rapor ve yurt dışı Şirket alımı danışmanlığı %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 USD,

 

– Yurt dışı Bireysel Fuar Katılımı en fazla iki kişi ekonomi sınıfı gidiş-dönüş uçak bileti %50 oranında fuar başına 15.000 USD,

 

– Reklam, Tanıtım ve Pazarlama faaliyetleri %60 oranında ve yıllık en fazla 400.000 USD ve en fazla 4 yıl için,

 

– Yurt dışı birim %60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 120.000 USD,

 

Not: Hedef ve öncelikli ülkeler için destek oranı %10 arttırılır.

 

3)    TİCARET BAKANLIĞI TASARIM DESTEKLERİ ve TASARIM MERKEZİ:

 

Yurt dışı hizmet ihracatı faaliyeti olduğu ve bunun için gerektiğinde 20-30 mühendis çalıştıracakları ve mühendis maaşlarını hibe fonları ile ödeyebilmek için Ticaret Bakanlığı “Tasarım Desteği”ne başvurarak 3 yıl için aşağıdaki desteklerden yararlanırlar:

 

– İstihdam edilecek tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları toplam en fazla 1.000.000 USD (başka bir deyişle 2.000.000 USD toplam brüt ücretin %50’si)

 

– Alet, Teçhizat, Malzeme ve Yazılım giderleri toplam en fazla 250.000 USD (Tebliğe bağlı EK 3’de liste yer almaktadır),

 

– Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en fazla 150.000 USD, olmak üzere proje bazında desteklenir.

 

Yazılım firması ortalama 10’nun üzerinde mühendis çalıştırıyorsa, şirket bünyesinde Tasarım Merkezi kurarak, ilave personel alımı ve gider harcaması yapmaksızın “SGK,Stopaj,Ar-ge indirimi” ile ayda ortalama 25-30 bin lira arası vergisel yüklerden arınmaktadır.

 

Mevcut NACE kodunuza 74.10.02 (**) Endüstriyel tasarım NACE kodu ilave edilmiş olması faydalıdır.

 

İlaveten diğer görsel sanatlar kültür ve eğlence faaliyetleri de bu kapsama alındı. http://www.abdanmerymm.com/tasarim-faaliyetlerinin-tanimi-belli-oldu-11-08-2016.html

 

Özellikle prototip tasarım ve üretim yapan firma TÜRKİYE’de bulunmamaktadır.

 

Örnek vermek gerekirse, aslında APPLE ana faaliyet konusu AR-GE merkezi işletmek ve AR-GE merkezi’nden çıkan ticarileştirilebilecek fikirlere Prototip Tasarım üretmektir.

 

APPLE kendi tasarımı olan ürünlerin tamamını Güney KORE, Tayvan ve ÇİN’de üretmektedir.

 

4) KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ DESTEKLERİ :

 

Yazılım firmaları yazılımlarını APPLE, GOOGLE, MICROSOFT ve Benzeri Küresel markaların ağlarında satışa sunuyorlar ise ve veya küresel bir firmaya üst bir sistemin alt bileşeni olarak bir yazılım programı pazarlıyorsa bunun için gerekli olacak makine, teçhizat, yazılım ağırlıklı %50 hibe oranı ile 2 yıl süre ile üst limiti 1 MİLYON USD’ na kadar desteklerden faydalanabilir.

 

Programın şart ve destek unsurlarına geçmeden önce bazı terimlerin tanımlarına yer vermek doğru olacaktır;

 

– Küresel Firma: Marka, ihracat, ciro gibi unsurlar itibariyle sektöründe küresel ölçeğe haiz Bakanlıkça uygun bulunan yurt dışındaki firmalar,

 

– Tedarikçi: Ara malı üreten ve çalışmakta olduğu veya çalışacağı Küresel Firma’ya yeni ürün tedarik edecek veya mevcut ürünü ile yeni bir Küresel Firma’ya tedarikçi olacak şirket,

 

– Küresel Tedarik Zinciri: Ham maddelerin ara malına ve ara malların nihai ürünlere çevrilmesi, ara malı/nihai ürünlerin müşterilere dağıtımı ve satış sonrası hizmetler safhalarını içeren üretici ve dağıtıcılardan oluşan küresel ağ.

 

Programın amacı, ara mamul niteliğinde üretim gerçekleştirilen Türk firmalarının küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak katılımlarını sağlamaktır. Bu kapsamda firmaların küresel bir firmaya yeni bir ara mamul üretimi için; ya da üretilen ara mamulün yeni bir küresel firmaya satışı için geliştirilen projeler hibe yoluyla desteklenmektedir.

 

Destek hibe şeklinde oluşturulmuş olup, her bir proje için 1 Milyon USD’ye kadar; harcamaların %50’si şeklinde uygulanmaktadır. Proje süresi daha uzun olsa dahi destek iki yıllık bir süre için verilebilmektedir.

 

Desteklenecek harcamalar Bakanlık tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

 

– Makine, Ekipman, Donanım Alımı: Tedarikçilerin, Bakanlıkça uygun bulunan ve KTZ katılım süreçlerinde ihtiyaç duydukları; ürün geliştirme (prototip/numune), test, analiz, doğrulama, kalite kontrol veya ölçme amaçlarına hizmet edecek makine, ekipman ve donanım alımları destek kapsamındadır.

 

– Yazılım Alımı: Tedarikçilerin, KTZ katılım süreçlerinde ihtiyaç duydukları ve Bakanlıkça uygun bulunan yazılımlar destek kapsamında olup, mevcut yazılımları güncellenmesi işlemleri de desteklenmektedir.

 

– Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri: Bakanlıkça uygun bulunan konularda alınan eğitim veya danışmanlık hizmetleri destek kapsamına alınmaktadır. Küresel Firma veya proje sahibi tedarikçi şirket personelinin; proje ile ilgili karşılıklı değerlendirme amaçlı müşteri ziyaretlerine ilişkin seyahat harcamaları 100.000 USD’na kadar desteklenmektedir.

 

– Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamaları: Tedarikçilerin proje kapsamında gerçekleştirecekleri akredite edilmiş kurum ve kuruluşlardan alınan (Bakanlıkça uygun bulunan) sertifikasyon, test/analiz raporları ve ürün doğrulama giderleri desteklenmektedir.

 

Destek programı onaya tabi olup, firmaların öncelikle projelerini detaylı olarak anlattıkları başvuru dosyalarıyla Bakanlık’a başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvurusu onaylanan ve destek kapsamına alınan firmalar harcama belgelerinin ibrazı sonrasında hibe ödemelerini alabilmektedirler.

 

Başvuru sahibi firmalar aşağıdaki kriterlerle değerlendirilecektir;

 

– Mevcut üretim yetkinliği ve geliştirme potansiyeli,

 

– Finansal performans,

– Bilgi sistemleri yönetimi,

– Organizasyon ve insan kaynakları.

 

Proje bazlı destek uygulaması esasen teşvik belgeli yatırımlara yönelik programlarda desteklenmektedir. Ancak, teşvik belgeleri yatırımlarda yatırım hacminin daha yüksek ölçülerde olması beklenmekte ve destek unsurları vergi istisnası/indirimi olarak uygulanmaktadır. Küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi programında ise, doğrudan hibe şeklinde bir destek uygulanmakta ve asgari bir yatırım harcaması şartı da bulunmamaktadır.

 

Bu yönleriyle, özellikle daha küçük ölçekli firmaların küresel zincirlerde yerlerini alması için nokta atışı bir destek olduğunu, bu tür programların artırılmasının ekonomide gereken canlanmaya büyük ölçüde katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.

 

 

5) KOSGEB, İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI:

 

Tüm bu projeleri yapan firmaların ve Üniversitelerin ayrıca işbirliği yaparak KOSGEB’e ayrı bir program sunmaları halinde ise 10 Mio TL üst limitle destek ve hibe alarak

 

İşletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle;

 

  1. a) Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat,
  2. b) Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri,
  3. c) Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,

ç) Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama,

  1. d) Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri

ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri desteklenir.

 

 

23.02.2019 Cumartesi, İstanbul

 

Sevgili Hocam ATİLA BAĞRIAÇIK bu sabah özellikle siz ilham verdiniz, sizin paylaşımlarınızı da harmanlayarak hazırladım saygılar sevgiler

 

Sevgili Okurlarımız her türlü görüş soru ve öneri için doğrudan bize mail ile ulaşmaktan lütfen çekinmeyiniz.

 

Saygılarımla

 

Volkan KORKMAZER / CEO / @ CRM Finance & Invest / Senior Analyst & Strategist

 

e-mail : volkan@ecrma.com

 

Dipnotlar:

 

(*) [NACE comes from French (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne= Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması]

 

(**) 74 – Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler

 

74.1 – Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri

 

74.10 – Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri

 

Alt Gruplar

 

74.10.01 – İç mimarların faaliyetleri (iç dekorasyon dahil)

 

74.10.02 – Diğer uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri (tekstil, giyim, ayakkabı gibi kişisel eşyalar ve ev eşyaları tasarımı ile endüstriyel tasarım dahil, iç mimarların ve uzmanlaşmış grafik tasarımcıların faaliyetleri hariç)

Yorumlar

Banner

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler