Sosyal Medya

Reel sektör

Çaykur Varlık Fonu’na yaramadı

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetimi Anonim Şirketi: 26 Ağustos 2016 Cuma günü resmi gazetede 29813 sayılı kararla kurulması yönünde hazırlanan…

Çaykur Varlık Fonu’na yaramadı

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetimi Anonim Şirketi: 26 Ağustos 2016 Cuma günü resmi gazetede 29813 sayılı kararla kurulması yönünde hazırlanan 6741 kanunun yayımlanmasının ardından kuruldu. Merak ederseniz kararda kuruluş amacı, kapsamı, kaynakları, finansman sağlanması gibi hususlar detaylandırılmış.

Fonun web sitesinde misyonu “Türkiye’nin stratejik varlıklarını geliştirmek, değerlerini artırmak ve böylece ülkemizin öncelikli yatırımları için kaynak sağlamak” olarak belirtilmişken vizyonu “Ülkemiz için yaptığımız yatırımlar, performans ve şeffaflığa odaklı kurumsal yönetişim anlayışımızla dünyanın en başarılı varlık fonlarından biri olmak” şeklinde vurgulanmıştır.

Misyon ve vizyonun yer aldığı paragrafların hemen altında ise şirketin kuruluş amacı yer almaktadır: “Türkiye Varlık Fonu, ülkemizin ekonomik istikrarının artırılması ve kalkınmasına katkı sağlamak; kamuya ait olan varlıkları daha etkin ve verimli bir şekilde yönetmek; mevcut kamu varlığına değer katarak gelecek nesiller için daha güçlü bir Türkiye hazırlamak amacıyla kurulmuş bir yapıdır.”

24 Ocak 2017 tarihli ve 2017/9756 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (Çaykur) Türkiye Varlık Fonu’na aktarılmasına karar verilmiştir. Şirket en son 2016 yılsonunda 82,1mn TL dönem karı gerçekleştirmiştir.

Çaykur’un web sitesine baktığımızda şirketin misyonunun “Türkiye´nin Tarım Politikasına uygun olarak çay ziraatını geliştirmek, çay kalitesini ıslah etmek, işlenmesini teknik esaslara göre yürütmek, iç ve dış pazar isteklerini karşılamak üzere kuru çay üretmek, ithal etmek ve ihraç etmek, verimlilik esasına dayalı işletme politikasıyla sermaye birikimine yardım ederek yatırım kaynağı yaratma”, vizyonunun ise “Gelişen pazarın koşullarına uygun olarak kaliteyi, verimliliği ve ürün çeşitliliğini artırarak sektörde en büyük ve öncü kuruluş olmaya devam etmek” olduğunu görmekteyiz. Bu tabirler şirketin 2017 performans programında da üç aşağı beş yukarı aynı minvalde farklı kelime öbekleriyle belirtilmiştir. Misyon açıklamasında özellikle “ekonomik gereklilik, karlılık ve verimlilik doğrultusunda; sermaye birikimine yardım ederek yatırım kaynağı oluşturmak” açıklaması göze çarparken, vizyonda “dünya markası olmak” ön plana çıkmaktadır.

Aşağıdaki grafikte Çaykur’un faaliyet raporundan aldığım faaliyet ve dönem karı/zararı rakamlarını görebilirsiniz. Çoğu yıl şirketin net dönem zararı yazdığını hatta 2011-2013 ve 2017-2018 dönemlerinde şirketin faaliyetlerinden de zarar ettiğini saptadığımıza göre TVF’nin kuruluş amacına geri dönüp sorabiliriz. “Kamuya ait olan varlıkları daha etkin ve verimli bir şekilde yönetmek” amacı 2017 yılı başında YVF’ye devrolan Çaykur için ne kadar geçerli?

 

Çaykur, 2018 yılında satış gelirlerini %4,8 artırırken satılan mal maliyetinde yaşadığı %15,3’lük yükseliş şirketin diğer giderleri hesaba katmadan brüt zararı olduğunu göstermektedir ki sıkıntılı konu aslında budur. Şirketin yaptığı her satış zararına gibi görünmekte ve yukarıda belirttiğim TVF amacına ters düşmektedir. Şirketin faaliyet zararı bir önceki yıla göre %776 gibi bir oranda artarak 657,1 mn TL’ye yükselmiştir. Yani şirket sattığı her maldan ettiği zararı diğer faaliyet kalemlerinde sağlamayı başaramadığı iyileşme (gider tasarrufu, diğer gelirlerde artışlar) neticesinde kapatamamıştır. Çaykur’un diğer büyük gider kalemi finansman giderleri olurken (kısa vadeli borçlanma: 349,6mn TL) geçtiğimiz yıla göre %99,3 artmıştır.

Görünen o ki şirketin gelir ve masraflar konusunda ele alması gereken acil tedbirler olduğu ortaya çıkmakta. Bu durumun hızlıca işlerlik kazanmaması durumunda 2019 yılsonuna geçmiş dönemden daha fazla zarar aktarılacak ve şirketin net zararının daha da artması gibi bir tehlike belirecektir. Bu durumun idare edilemez bir hal alması ise TVF için de sıkıntı yaratacaktır.

 

Alp Nasir

Yorumlar

Banner

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler