Sosyal Medya

Raporlar

İlk raporlar bizde:  BİST 4. Çeyrek kar beklentileri

ICBC:  Banka performansı hayal kırıklığı yaratacak   Takip ettiğimiz bankalar için 4Ç18’de çeyreklik bazda %9, yıllık bazda %6 net kar…

İlk raporlar bizde:  BİST 4. Çeyrek kar beklentileri

ICBC:  Banka performansı hayal kırıklığı yaratacak

 

Takip ettiğimiz bankalar için 4Ç18’de çeyreklik bazda %9, yıllık bazda %6 net kar daralması tahmin ediyoruz. TL cinsi kredilerin kapsamımızdaki bankaların tümünde 4Ç18’de daralacağını, YP kredilerde büyüme sağlayan tek bankanın Vakıfbank olacağını düşünüyoruz. En hızlı kredi daralmasının Garanti Bankası’nda gerçekleşeceğini, Vakıfbank ve Halkbank’ta ise kredilerin görece daha yavaş daralacağını tahmin ediyoruz.

Mevduat maliyetlerindeki artışın hızla fiyatlanması, yeni kredi oluşumunun zayıf olması nedeniyle, takibimizdeki tüm bankalarda kredi mevduat makasında kötüleşme olacağını düşünüyoruz. Garanti Bankası’nın takip ettiğimiz bankalar arasında net faiz gelirlerinde çeyreklik bazda artış sağlayan tek banka olabileceğini, Vakıfbank ve İş Bankası’nın çeyreklik bazda en yüksek komisyon büyümesini sağlayacağını düşünüyoruz. En yüksek kar büyümesi sağlayan bankanın İş Bankası olacağını tahmin ediyoruz.

Yeni mağaza açılışlarının yanı sıra yüksek seyreden gıda enflasyonu perakendecilere olumlu katkı sağlıyor. BİM, Bizim Toptan, Migros ve Şok Marketler’in hızlı büyümelerini sürdürdüğünü düşünüyoruz. Ayrıca Migros’un net karı yüksek kur farkından olumlu etkilenecektir. Benzer şekilde Mavi Giyim’in de iyi bir bilanço açıklayacağını düşünüyoruz.

Havacılık sektöründe talep zayıfladı ve düşen petrol fiyatlarına rağmen VAFÖK marjlarında daralma öngörüyoruz. Pegasus ve Türk Hava Yolları’nın performanslarının görece zayıf kalacağını düşünüyoruz. Antalya Havalimanı TAV Havalimanları’na olumlu katkıda bulunacaktır.

Otomotiv ve beyaz eşya sektörleri özellikle yurtiçi piyasada oldukça zayıf bir çeyrek geçirdiler. Doğuş Otomotiv, Ford Otosan ve Tofaş’ın net karında ciddi düşüşler öngörüyoruz. Arçelik’in ise düşen maliyetleri sayesinde iyi bir kar büyümesi gerçekleştirmesini bekliyoruz.

Ülker Bisküvi’nin artan satış hacimleri ve yüksek fiyatlama sayesinde olumlu bir çeyrek geçirdiğini düşünüyoruz. Görece zayıf bir faaliyet performansı öngördüğümüz Anadolu Efes ve Coca-Cola İçecek ise yüksek kur farkı gelirleri sayesinde karlılıklarında ciddi toparlanma beklediğimiz şirketler arasında.

 

 

Ziraat Yatırım: Bankacılık dışı sektörlerde yüksek kar artışı

 

THY en yüksek açık pozisyona sahip şirketken, dolar cinsinden bilanço tutması ve açık pozisyonunun Japon Yeni ve TL cinsinden olması nedeniyle kur farkı geliri 436mn TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

 

Türk Telekom 1.831mn TL’lik kur farkı geliri ile 4. çeyrekte kurlardaki değişimden en olumlu etkilenecek şirket olarak ön plana çıkmaktadır.

 

TOFAŞ’ın döviz pozisyonu Grup’un Euro cinsinden uzun vadeli kredileri üzerindeki kur dalgalanmalarına ilişkin kur riski Fiat ve PSA tarafından üstlenilmiştir. Dolayısıyla, 3.006mn TL’lik döviz açık pozisyonuna rağmen kur düşüşlerinden şirketin sadece 63mn TL olumsuz etkileneceği hesaplanmaktadır.

 

Döviz pozisyon fazlası en yüksek olan şirketlerin başında Sabancı Holding ve Soda Sanayii geldiği gözlenmektedir. Söz konusu şirketlerin sırasıyla 31mn TL ve 290mn TL kur farkı gideri kaydetmesi beklenmektedir.

 

Enka inşaat döviz fazla pozisyonu en yüksek şirketler arasında yer almakla birlikte dolar cinsinden bilanço tutması nedeniyle kurlardaki artıştan sınırlı etkilenmektedir. (İçeriği belli olmayan para birimlerine bağlı olarak etki artabilir veya azalabilir.)

 

Finansallarını dolar cinsinden tutan Ereğli Demir Çelik açık pozisyonlarının TL ve EUR cinsinden olması nedeniyle 193mn TL kur farkı gideri yazacağı hesaplanmaktadır.

Brent petrol fiyatları eylül ayı sonundaki 82,80$/varilden aralık ayı sonunda 54,17$/varile sert bir şekilde gerilemiştir. Bu durum kurlardaki düşüşün de negatif katkısıyla akaryakıt ve petrol türevi satan firmalarda (Tüpraş, Petkim, Aygaz) oldukça yüksek stok zararı kaydedilmesine neden olacaktır. Diğer taraftan, Akdeniz rafineri marjı bir önceki çeyreğe göre hafif gerilerken bir önceki yılın aynı dönemine göre yüksek seviyede gerçekleşmiştir. Ancak yine de yüksek stok zararının özellikle Tüpraş’ın operasyonel karlılığına baskı yapması beklenmektedir.

Öte yandan, kurlardaki gerilemenin döviz açık pozisyonu ve finansman giderleri tarafında net dönem karına pozitif katkı yapması beklenmektedir. Aygaz’ın operasyonel taraftaki mevsimselliğin de etkisiyle oluşan zayıflığının Tüpraş’ın karındaki görece artışla telafi edilebileceği ve dönem karında artış kaydedeceği beklenmektedir. Petkim tarafında ise, planlı bakım nedeniyle oluşan düşük kapasite kullanımı, stok zararı ve etilen nafta marjındaki son çeyrekteki gerilemenin etkisiyle görece zayıf finansallar oluşacağını tahmin ediyoruz.

 

2018 yılı Ekim-Aralık döneminde otomotiv ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre %0,5 azalmış ve 346.608 adet olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı 4. çeyrekte ihracat %0,8 artış kaydetmişti. 2018 4. çeyrekte, üretim %18,8 gerilemeyle 383.099 adet olmuştur. Yurtiçi satışlar ise %52,4 azalmış ve 161.732 adete gerilemiştir. İhracat tarafında, küresel siyasi belirsizliklerle (Brexit, ticaret savaşları vs.) birlikte özellikle AB’de ekonomik ivmenin zayıflamasıyla talep bir miktar yavaşlamış ve ihracat da yatay seyretmiştir. Diğer yandan, 2018’in son 2 ayında başlatılan ÖTV ve KDV indirimlerine rağmen yurtiçi talep kredi koşullarının ağır olmasıyla da zayıf seyrini sürdürmüştür.

 

Otomotiv ihracatındaki %0,5’lik düşüşe karşın, Ford Otosan’ın ihracatı adet bazında %5,5 artmıştır. TOFAŞ’ın yurtdışı satışları ise %20,6 gerilemiştir. Diğer taraftan, TOFAŞ’ın yerli hafif araç satışlarındaki düşüş sebebiyle toplam hafif araç satışları %49,4 gerilerken, Ford Otosan hem yerli hem ithal hafif araç satışlarındaki düşüşler sebebiyle toplam hafif araç satışlarında %61,8 gerileme kaydetmiş durumdadır. Öte yandan, yüksek ihracat geliri kaydeden TOFAŞ ve Ford Otosan için kurların kısmen gerilemesi satış gelirlerine olumsuz yansımaktadır.

 

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) verilerine göre, 2018 yılının son çeyreğinde, Türkiye’nin ham çelik üretimi, yaşanan küresel gelişmelerin etkisiyle, 2017’nin son çeyreğine göre düşüş göstermiştir. Buna rağmen, 2018 yılının tamamında 2017 yılında kaydedilen rekor seviye olan 37,5mn tona kıyasla, %0,6 oranında düşüşle 37,3mn ton olarak gerçekleşmiştir. İhracat tarafında ise 2018’in Ekim-Kasım döneminde toplam çelik ürünleri ihracatı 2017 yılının aynı dönemine kıyasla miktar açısından %52 oranında artışla 4,8mn tona yükselirken, ihracat değeri %45 seviyesinde artışla 3,6 milyar dolara ulaşmıştır.

 

Yerli çelik üreticilerinden Kardemir ve Ereğli’de ise satış hacminde sırasıyla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,4 ve %8,5’lik düşüşler öngörüyoruz. Söz konusu şirketlerin satış hacminde gerileme beklense de, düşen çelik fiyatlarının gecikmeli etkisi ve yıllık bazda geçen yılın üzerinde seyreden çelik fiyatlarının finansallara olumlu yansımasını beklemekteyiz.

 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nce yayınlanan havayolu yolcu ve uçak istatistiklerine göre Türkiye geneli havalimanlarından, Ekim-Aralık döneminde, hizmet alan yolcu sayısı %0,3 düşüşle 46,2mn olmuştur. Türk Hava Yolları’nın ise 4. çeyrekte yolcu sayısı %3,3 artış ile 17,6mn olmuştur. Yolcu doluluk oranı ise geçen sene aynı döneme göre 1,6 puan artışla %81,7’ye yükselmiştir.

 

TAV’ın hizmet verdiği havalimanlarındaki yolcu sayısı da son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre, yeni eklenen Antalya Havalimanı’nın da olumlu katkısıyla, %18,4’lük artış kaydederek yaklaşık 33,4mn kişiye yükselmiştir. Diğer taraftan Antalya Havalimanı hariç tutulduğunda ise %1,7 oranında gerileme kaydedilmiştir. İç hatlardaki gerilemeye rağmen, dış hatlarda artışın devam etmesi karlılık açısından olumludur. TAV’ın faaliyet gösterdiği havalimanlarındaki ticari uçuş sayısı da %16,1 oranında artarak 329.713 adet olmuştur.

 

Kur tarafında yaşanan sert yükseliş, çimento üretiminde ve satışlarında geçen yıla göre önemli düşüş yaşanmasına neden olmuştur. Yurtiçi satışlarda geçen yıla göre yaşanan düşüş ihracat kanalı ile kısmen telafi edilmeye çalışılsa da, en son açıklanan verilere göre dış satımda yıllık gerileme gözlenmiştir. Ekim ayında yıllık bazda üretim ve iç satışta ciddi düşüşler gözlemlenirken, çimento satışları Ekim ayında kümülatif olarak yıllık %5 oranında gerilemiştir. Diğer yandan, yılın son çeyreğinde kur ve petrol fiyatlarındaki düşüş maliyet baskısını kısmen de olsa azaltmış olabileceğini düşünüyoruz.

 

Savunma Sanayii’nde, sınır komşularında yaşanan sorunlar ve jeopolitik riskler savunma sanayi harcamalarının doğal olarak artmasına neden olmaktadır. Seçimlerin ardından teslimatlarda 3. çeyrekten 4. çeyreğe çeşitli kaymalara bağlı olarak da Aselsan’ın satış gelirlerinde son çeyrekte ciddi bir artış kaydetmesi beklenmektedir. Diğer taraftan yabancı para fazla pozisyonu nedeniyle kurlardaki düşüşün 3. çeyreğin aksine son çeyrekte kur farkı zararı oluşmasına neden olacaktır. Bu nedenle Aselsan’ın net dönem karında bir önceki çeyreğe göre gerileme beklenmektedir.

Otokar’ın ise son çeyrekte savunma sanayi satışlarının artması ile satış gelirlerinde ve karlılıkta ciddi bir artış öngörülmüştür. Otobüs ihracatı ve 8×8 zırhlı araçlarının Birleşik Arap Emirlikleri silahlı kuvvetlerine satış sözleşmesine istinaden teslimatlarının başlaması son çeyrekte satış gelirleri ve karlılığı çok olumlu etkilemiştir. Şirket son çeyrekteki 216 adetlik otobüs satışının tamamını yurtdışına yaparken, 163 adetlik toplam zırhlı ve arazi satışının ise 133 adeti yurtdışına yapılmıştır.

 

Tüm bu gelişmelere bağlı olarak yaptığımız tahminlere göre takibimizdeki banka dışı şirketlerde, toplam karın 2018 yılının 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %70,9 oranında artış kaydedeceğini; bir önceki çeyreğe göre ise %55,5 oranında artacağını tahmin ediyoruz. Karlardaki yıllık artışta Türk Telekom, Tüpraş ve Torunlar GYO’nun kur farkı kaynaklı yüksek kar açıklayacağı beklentisinin yanı sıra Torunlar GYO ve İş GYO’nun öngörülen gayrimenkul değerleme farkları ana etken olmuştur.

 

 

 

 

 

Yorumlar

Banner

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler