Sosyal Medya

Raporlar

Digitalleşme yolunda Türkiye  :  Tren kaçmak üzere

Dijital Türkiye Platformu tarafından PwC’nin katkılarıyla hazırlanan “Dijitalleşme Yolunda Türkiye” raporu gerçekten göz açıcı. Yalnız sanayi ve üniversite temsilcileri ve…

Digitalleşme yolunda Türkiye  :  Tren kaçmak üzere

Dijital Türkiye Platformu tarafından PwC’nin katkılarıyla hazırlanan “Dijitalleşme Yolunda Türkiye” raporu gerçekten göz açıcı. Yalnız sanayi ve üniversite temsilcileri ve gençler değil, Devlet tarafından da okunmalı. Raporun tamamını en dipte linkledik. Bu satırlarda verdiğimiz özette, eğitimde digitalleşmenin öneminini vurguladık. Treni kaçırmak üzereyiz. PwC tarafından yapılan bir çalışmaya göre, Türkiye’de 2020’lerde işlerin %14’ünün, 2030’larda ise %33’ünün otomasyon riski altında olduğu hesaplanmıştır.

 

 

Nereye gidiyoruz?

Türkiye’nin ekonomik anlamda sıçrama yapabilmesi için nüfusun her kesiminde dijital becerilere yatırım yapması gerekiyor. Ülkelerin rekabet güçlerini artırabilmeleri için inovasyon temelli büyümeye ihtiyaç olduğu bugün tartışmasız bir gerçek. İnovasyon kapasitesini artırmak için ise hem STEM eğitimi ve iş gücü hem de genel olarak dijital beceriler büyük önem taşımaktadır.

Türkiye’de toplam özel sektör katma değeri, istihdamı ve yatırımları içerisinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin payı çok düşüktür. Önümüzdeki 5 yıl içinde Türkiye’de bilgi ve iletişim  teknolojileri sektörünün gelişimini en çok kısıtlama riski olan faktörler arasında ise nitelikli iş gücü teminindeki zorlukların açık ara ilk sırada yer aldığı görülmektedir.

Diğer yandan Endüstri 4.0’ın iş gücü piyasası üzerindeki etkilerini tehditten fırsata dönüştürebilmek ancak dijital becerileri yüksek nitelikli iş gücüyle mümkündür. Dijital beceri geliştirmeye ve hızlı teknolojik değişimlere uyum sağlayacak hatta yön verecek iş gücüne yönelik bir plan yürürlüğe konmazsa mevcut iş gücü daha verimsiz ve daha az istihdam edilebilir olacaktır.

 

Nerdeyiz?

 

Türkiye’de 16-74 yaş aralığındaki bireylerin yalnızca %34’ünün temel düzeyde ya da temel düzeyin üzerinde dijital becerileri varken, Avrupa Birliği ortalaması %57’dir. Temel düzeyde ya da temel düzeyin üzerinde dijital becerilere sahip iş gücü oranı ise Türkiye’de %46 olup, Avrupa Birliği ortalaması %65’dir.  Türkiye’nin dijital beceriler konusunda Avrupa ülkelerine kıyasla gerilerde olduğu görülmektedir. Bu Türkiye ekonomisi için önemli bir rekabetçilik ve büyüme sorunu teşkil etmekte olup aynı zamanda büyük bir sosyal risktir.

Ayrıca dünyanın hemen hemen her yerinde şirketler ve çalışanlar üzerinde dördüncü sanayi devriminin ya da başka bir deyişle Endüstri 4.0’ın etkileri görülmeye başlandı. Çoğu sektörde iş modellerindeki büyük değişimler, iş gücü piyasasının da dönüşmesine neden oluyor.  PwC tarafından yapılan bir çalışmaya göre, Türkiye’de 2020’lerde işlerin %14’ünün, 2030’larda ise %33’ünün otomasyon riski altında olduğu  hesaplanmıştır.

 

 

 

Ne yapmalıyız?

 

  • Bütüncül bir yaklaşım oluşturulması: Avrupa’daki «Dijital Beceriler ve İş Koalisyonu» oluşumu gibi, Türkiye’de de özel sektör, kamu kesimi, sivil toplum kuruluşları ve eğitim kurumlarının bir araya gelerek dijital becerileri bütüncül bir yaklaşımla artırmayı hedefledikleri bir platform oluşturulabilir. Bu çerçevede, dijital becerilerin artırılması toplumun geneli, iş gücü, eğitim ve bilişim uzmanları odağında planlanmalıdır.
  • İş gücünün dijital becerilerinin artırılması: Türkiye ekonomisinin dijital dönüşümünde kritik öneme sahip nitelikli iş gücünün arttırılmasına yönelik özel sektörün ihtiyaçları tespit edilmelidir. Bu doğrultuda atılacak adımlara yönelik kısa, orta ve uzun vadeli programlar oluşturularak bu programlar etkili bir şekilde izlenmelidir.
  • Eğitimde dijital beceriler: Kodlamanın tıpkı okuma, matematik ve fen bilimleri gibi temel kilit beceri olarak görülmesi önemlidir. Öğrenciler özellikle erken yaşlarda STEM alanlarına teşvik edilmelidir.
  • Dijital eğitim hayat boyu öğrenme programları da dâhil tüm eğitim süreçlerine yayılmalıdır.
  • Eğitimcilere dijital yetkinlikler kazandırılmalıdır.

 

 

Ekonomide patlama yaratabiliriz:  64.7 milyar dolar ek GSYİH bizi bekliyor

 

Gençlerin dijital becerilerle iş gücüne kazandırılmaları Türkiye’de çalışmayan, eğitim ve öğrenim görmeyen 20-24 yaş aralığındaki genç nüfusun oranı (NEET oranı) %33’dür. Bu oranın Almanya seviyesi olan %9’a indirilebilmesi durumunda Türkiye, ekonomisine 64.7 milyar $ ilave ekonomik katkı sağlayabilir.

Genç nüfusa yönelik özel sektörün öncelik ve ihtiyaçlarına uygun olarak ilgili dijital becerilerin kazandırılması için özel sektör ve kamu sektörünün işbirliğiyle özel programlar tasarlanabilir.

 

 

 

Raporun tamamını okumak için tıklayın

 

 

Yorumlar

Banner

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler