Sosyal Medya

Raporlar

Banka hisseleri  4. Çeyrekte kar yapar mı?

  Karı artıran ve azaltan unsurlar neler olacak?   Bankacılık sektörü karı 4. çeyreğin ilk iki ayında, 3. çeyreğin ilk…

Banka hisseleri  4. Çeyrekte kar yapar mı?

 

Karı artıran ve azaltan unsurlar neler olacak?

 

Bankacılık sektörü karı 4. çeyreğin ilk iki ayında, 3. çeyreğin ilk 2 ayına göre artış kaydetmiş ve 9,37 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Buna ilaveten, Aralık ayında TÜFE endeksliler, gerçekleşen yüksek enflasyon nedeniyle yapılacak düzeltmelerle, olumlu katkı sağlamaya devam edecektir. Diğer taraftan, yılsonu olması nedeniyle Aralık ayındaki dönem sonu düzeltmelerinin, karşılık giderlerindeki artışların ve yüksek mevduat maliyetlerinin karlılık üzerinde baskı oluşturması beklenmektedir.

 

 

Sektörde 4. çeyrekte (28 Aralık tarihli hafta itibariyle) 3. çeyreğe göre, hem TL cinsi kredilerde hem de YP kredilerde (kurlardaki gerilemenin de katkısıyla) daralma kaydedilirken, toplam kredilerdeki gerileme %7’in üzerinde gerçekleşmiştir. Mevduatlarda ise TL tarafta %1’in üzerinde büyüme kaydedilirken, yine kur etkisiyle YP mevduatlarda ise yüksek düşüş kaydedilmiş ve toplam mevduatlar ise %5’e yakın gerilemiştir.

 

Hangi getiriler artıyor?

 

Mevduat maliyetlerindeki baskı bu çeyrekte daha da artmış ve kredi fiyatlamalarının gecikmeli yansıması nedeniyle kredi/mevduat makasında sert daralma kaydedilmiştir.

 

Diğer taraftan TÜFE endeksli tahvil getirilerinin, hesaplamada kullanılacak olan gerçekleşen enflasyonun %25,24 ile oldukça yüksek seviyede olmasının etkisiyle yapılacak dönem sonu düzeltmelerinin, sektör karlılığına 4. çeyrekte oldukça olumlu katkı yapması beklenmektedir. Bu durumun son çeyrekte mevduat maliyetleri kaynaklı net faiz marjında oluşan baskıyı da hafiflettiği öngörülmüştür.

 

Ticari kar-zarar kaleminin, swap maliyetlerindeki artış ve bazı bankalar tarafından döviz cinsi krediler için ayrılan karşılıklar için yapılan koruma işlemlerinin de etkisiyle, (kurlardaki gerilemenin olumsuz etkileri burada gösterilmekte), karlılığa bir önceki çeyreğin aksine negatif etki etmesi beklenmektedir.

 

 

Karşılıklarda son durum

 

TFRS9 kapsamında kullanılan makro parametrelerdeki bozulma nedeniyle 3. çeyrekte kaydedilen yüksek karşılık giderlerinin son çeyrekte olmayışı ve kurlardaki gerilemeyle döviz cinsi karşılıklarda kaydedilen düşüş, toplam karşılıkların düşmesine neden olmuştur. Özel karşılık giderlerindeki artışın devam etmesi ise bu düşüşü sınırlandırmıştır. Bu çeyrekte ayrıca Garanti Bankası’nın yaklaşık 300mn TL, Vakıfbank’ın da yaklaşık 600mn TL serbest karşılık ayırması beklenmektedir.

 

 

Temettü ve iştirak gelirleri payı

 

Bu çeyrekte temettü gelirleri olmayışı sektör karlılığına sınırlı da olsa bir önceki çeyreğe nazaran olumsuz etki edecektir. Bu durum genel olarak kamu bankalarında gözlenecekken, takibimizdeki özel büyük bankaların iştiraklerini özkaynak yöntemine göre değerlendirmektedir. Buna ilaveten, iştirak gelirlerinde, dönem sonu olması, çeşitli karşılıklar ve kurlardaki gerilemenin etkisiyle düşüş beklenmektedir. İş Bankası’nda bir önceki çeyrekte kur kaynaklı olarak çok yüksek seviyede gerçekleşen iştirak gelirleri, kurların gerilemesiyle son çeyrekte görece oldukça düşük seviyede gerçekleşmesi öngörülmektedir.

 

Karlar gerileyecek

 

Tüm bu gelişmelere bağlı olarak, tahminlerimize göre, 2018 yılının son çeyreğinde takibimizdeki bankaların toplam karlarının bir önceki çeyreğe göre %12,3 oranında, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %9,7 oranında gerileme kaydedeceğini beklemekteyiz.

 

 

Takibimizdeki bankalardan Akbank, Garanti ve Yapı Kredi Bankası tahminlerimize göre 4. çeyrek net dönem karlarında bir önceki çeyreğe göre düşüş kaydedeceği öngörülmüştür.

 

Garanti Bank

 

Son çeyrekte net dönem karında bir önceki çeyreğe göre en yüksek düşüşün tahminlerimize göre Garanti Bankası’nda olacağı beklenmektedir. 4. çeyrekte TÜFE endekslilerin çok olumlu katkısı ve genel karşılıkların geçen çeyreğin aksine çok yüksek olmamasına rağmen özel karşılık giderlerindeki yüksek artış, mevduat maliyetlerindeki sert yükseliş ile ticari kardan ticari zarara geçilmesi kardaki düşüşte etkili olmuştur. Kurlardaki gerileme ile swap maliyetlerindeki artışın etkisiyle ticari kardan ticari zarara geçilmiştir. Banka döviz cinsi kredi karşılıkları için korunma yöntemi kullanmakta ve kurlardaki düşünün olumlu etkisi karşılık giderlerinde kaydedilirken, negatif etkisi ise ticari kar-zararda gösterilmektedir. Banka’nın TÜFE endekslilerden bu çeyrekte 3. çeyreğe göre yaklaşık 2,1 milyar TL ek katkı sağladığı hesaplanırken, ayrıca son çeyrekte 300mn TL serbest karşılık ayırabileceği de tahminlere eklenmiştir. Banka 3.çeyrekte 700mn TL serbest karşılık ayırmıştı.

 

 

 

 

Akbank

 

Akbank’ın karındaki çeyreksel gerilemede de mevduat maliyetleri ve özel karşılık giderlerindeki yüksek artış ile ticari kardan ticari zarara geçilmesi önemli etken olurken, TÜFE endeksli tahvillerden bir önceki çeyreğe göre elde edilen ek 700-750mn TL’lik katkı bu etkiyi sınırlandırmıştır.

 

 

Yapı ve Kredi Bankası

 

Yapı Kredi Bankası’nın 4. çeyrek karındaki çeyreksel gerilemede de, Akbank ve Garanti Bankası’na benzer bir şekilde, mevduat maliyetlerindeki sert yükseliş ve özel karşılık giderleri etkili olurken, TÜFE endeksli tahvillerden 800-850mn TL çeyreksel ek katkı beklenmektedir. Diğer taraftan Yapı Kredi Bankası’nda bir önceki çeyreğe göre Garanti Bankası ve Akbank’a nazaran görece düşük gerileme kaydedilmesinde 3. çeyrekte kaydedilen 308mn TL’lik swap giderinin bu çeyrekte çok düşük seviyede olacağı varsayımı etkili olmuştur.

 

Akbank, Garanti ve Yapı Kredi döviz cinsi kredi karşılıkları için bilanço içi korunma yönetimi uygulaması nedeniyle bir önceki çeyrekte kurlardaki sert yükselişin etkisiyle ticari kar zararda gelir kaydederken, bu çeyrekte kurlardaki düşüşün etkisiyle gider kaydetmişlerdir. Karşılık giderlerinde de kur kaynaklı artış veya azalış oluşmasına bağlı olarak bu durumun net dönem karına bir etkisi bulunmamaktadır.

 

 

İş Bankası

 

Diğer taraftan İş Bankası’nın bu krediler için bilanço içi korunma uygulamaması, net karda geçen çeyrekte oluşan olumsuz etkinin aksine bu çeyrekte olumlu etki oluşmasına neden olmuştur. Buna bağlı olarak TÜFE endekslilerin diğer bankalara nazaran görece düşük katkısına ve iştirak gelirlerindeki kur kaynaklı yüksek gerilemeye karşın, İş Bankası bir önceki çeyreğe göre karını en yüksek oranda artıran banka olmuştur.

Vakıfbank

Vakıfbank’ta TÜFE endekslilerden bir önceki çeyreğe göre diğer bankalara nazaran görece düşük ek katkıya (yaklaşık 150mn TL) karşın; karşılık giderlerindeki yüksek gerilemenin etkisiyle bir önceki çeyreğin hafif üzerinde net dönem karı kaydedilmesi beklenmektedir. Kurlardaki gerileme ve makro göstergelerdeki bozulmanın etkisiyle bir önceki çeyrekte kaydedilen yüksek karşılık giderlerinin olmaması nedeniyle, bu çeyrekte ayrılması beklenen 600mn TL’lik serbest karşılığa rağmen toplam karşılık giderlerinde %40’a yakın gerileme öngörülmektedir.

 

 

Ziraat Yatırım raporundan alıntıdır

Yorumlar

Banner

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler