Sosyal Medya

Piyasalar

BİST’te 2018:  Son çeyrek çok kötü geçti

Okurlarımızın BES,  Borsa ve fonlar arasında akılcı tercihler yapabilmesi için güvenilir ve değişik kaynaklardan derlediğimiz 4Ç2018 BİST mali performans öngörülerini…

BİST’te 2018:  Son çeyrek çok kötü geçti

Okurlarımızın BES,  Borsa ve fonlar arasında akılcı tercihler yapabilmesi için güvenilir ve değişik kaynaklardan derlediğimiz 4Ç2018 BİST mali performans öngörülerini yorum katmadan yayınlıyoruz. Sırada Ak Yatırım’ın değerlendirmesi var. Daha önce tetkik ettiğimiz raporların aksine, Ak Yatırım ciro bazında finans-dışı şirketlerin kötü bir çeyreği geride bıraktığını hesaplarken, bankalarda kar daralması hususunu teyit ediyor:

 

4Ç18 de varlıklarda kalite riski ve ekonomik yavaşlama belirleyiciydi

 

4Ç18 Yılın son çeyreği TL’nin güçlenmeye devam ettiği, ancak bozulan tüketici güveni ve ekonomik beklentilerdeki zayıflama nedeniyle kredilerdeki daralmanın devam ettiği, bankacılık sektöründe sermayeye yeterliliğine ilişkin kaygıların azaldığı buna karşılık aktif kalitesindeki bozulmanın yakından takip edildiği bir dönem oldu. Eylül başından itibaren kura karşı korunaklı hisselerden banka hisselerine geçiş 2019’a ilişkin risk algısının değişmeye başladığını ve 2018 yatırım temasının artık rağbet görmediğini ortaya koydu. Sanayi şirketlerinde bir önceki çeyrekten farklı olarak döviz borçlusu şirketlerin kur farkı zararlarında azalma görülürken, bankalarda karşılık giderleri ve operasyonel giderlerin artacağını, TÜFE’ye endeksli tahvil faiz gelirindeki artışının bu maliyetleri karşılayamadığı için kârların 3.çeyreğin altında kalacağını öngörüyoruz.

 

Finans dışı şirketlerden başlıyoruz

 

Finans dışı şirketlerin 4Ç18 net kârlarında yıllık bazda %81,2 büyüme ancak çeyrek bazda %23,0 daralma öngörüyoruz. TL’nin yılsonu ve Eylül sonu arasına baktığımızda dolara karşı %11,7 ve avroya karşı %13,1 değer kazandığını görüyoruz. Bundan dolayı bir çok finans dışı şirket FX açık pozisyonu taşıdığı için 4Ç18 de kur farkı geliri kaydetti ve yıllık bazda büyüdü. Finans dışı şirketlerin esas faaliyetlerine baktığımızda toplamda cironun yıllık %38,2 büyüdüğünü ancak çeyrek bazda %8,4 küçüldüğünü ve FAVÖK’ün yıllık %37,0 büyüdüğünü ancak çeyrek bazda %39,4 daraldığını görüyoruz.

Ciro ve FAVÖK’teki bu volatilite kur hareketlerinden kaynaklanıyor. Büyük finans dışı şirketlerin çoğunda önemli oranda döviz bazlı ciro olduğu için TL’nin yıllık bazda dolara karşı %32,9 ve avroya karşı %0,7 değer kaybetmesiyle ciro ve FAVÖK’te büyümeler desteklendi. Buna karşın çeyrek bazda TL’nin dövizlere karşı değer kazanmasıyla ciro ve FAVÖK’te daralmalar söz konusude varlıklarda kalite riski ve ekonomik yavaşlama belirleyiciydi.

 

 

Ya banka finansalları?

 

Artan karşılık yükü ve faaliyet giderleri ile birlikte kredilerdeki daralma 4Ç18 banka finansalları üzerinde hissedildi. Ekim ayında yıllık enflasyonun %25 ile zirveyi görmesi bankaların TÜFE’ye endeksli menkul kıymetlerden çok yüksek gelir yazmasına imkân sağladı. Ancak karşılık ve faaliyet giderleri nedeniyle sektörün 4Ç18 kârının önceki çeyreğin %6 altında kalacağını hesaplıyoruz.

Yaptığımız tahminlere dayanarak, araştırma kapsamımızdaki şirketlerin 4Ç18’de yıllık %36,9’luk kâr büyümesi, ancak önceki çeyreğe göre %13,1’lik kâr düşüşü ile toplam 14,8 milyar TL net kâr açıklamasını bekliyoruz. Finans dışı şirketlerin kârlarında yıllık bazda büyüme ancak çeyrek bazda daralama yaşanırken, finans şirketlerinde tam tersi yaşandı.

 

 

Öne çıkan şirketler

 

4Ç18’de, İşbank’ın net kârında (rakiplere göre daha düşük düzeyli TÜFE katkısına rağmen) %48’lik kuvvetli çeyreksel artış öngörüyoruz. Beklentimiz 3Ç18’de çok yüksek seviyede olan provizyon giderlerinden makro varsayımlar çerçevesinde kısmi iptaller olacağı varsayımını da içeriyor. Halkbank’ın 4Ç18 net kârına ilişkin %11 oranındaki artış beklentimiz ise baz düşük olduğu için kuvvetli bir kâr seviyesine işaret etmiyor. Kârın faiz marjı ve karşılık gider baskısı altında kalmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz.

Küçük bankalar arasında TSKB’nin net kârında öngördüğümüz tek haneli çeyreksel artış kurdaki olumlu değişim sonrası provizyon yükünün azalmasından ve TÜFE’ye endeksli menkul kıymetlerden kaynaklanıyor. Vakıfbank için rakiplerinin çoğuna kıyasla TÜFE’ye endeksli menkul kıymet gelir artışını daha düşük düzeyde hesaplıyoruz. Bununla birlikte bankanın kredi-mevduat makasında daralma, karşılıklarda büyüme ve güçlü komisyon geliri ile yataya yakın bir net kâr açıklayacağını tahmin ediyoruz.

Garanti Bankası, TÜFE’ye endeksli menkul kıymet gelirlerindeki artışı en çok hissedecek banka konumunda. Ancak 4Ç18 net kârının karşılık gider artışı nedeniyle önceki çeyreğe göre gerileyeceğini hesap ediyoruz. Öte yandan, Yapı Kredi Bankası’nın da (TÜFE gelirlerine rağmen), kredi – mevduat getiri makasında daralma ve faaliyet gideri maliyetlerindeki artıştan dolayı 4Ç18 net kârı önceki çeyreğin altında kalabilir. Son olarak, Albaraka Türk’te net zarar tahmininde bulunduk. Bankanın, TL’deki zayıflama sonucunda 205 milyar dolar tutarındaki çekirdek sermaye benzeri borçlanmasından kaynaklanan kur zararları olacağını hesaplıyoruz.

 

Anadolu Efes ve Coca Cola İçecek’in 4Ç17’de kaydettikleri net zarar rakamlarından farklı olarak, 4Ç18’de kur farkı gelirlerine bağlı olarak net kar açıklayacaklarını tahmin ediyoruz.

Güçlü ana kategori satışları Bizim Toptan’ın ciro büyümesine katkı sağlarken, yönetimin stratejik olarak kârlı segmentlere yoğunlaşması karlılığı 4Ç’de olumlu etkiledi.

Kur farkı gelirlerin FAVÖK’ün üzerine gelmesi ile Kardemir de yıllık yüksek net kar büyümesi bekliyoruz.

4Ç18’de TL’nin Avro’ya karşı değer kazanması sonucunda Migros ve MLP Sağlık Avro açık pozisyonlarından dolayı elde ettikleri kur farkı gelirleri net karlarına olumlu yansıdı.

Üretim artışı, TL’deki değer kaybı, 2,5 milyar TL seviyesindeki nakit pozisyonu üzerinden yaratılacak olan faiz geliri ve düşük nakit maliyetler sayesinde güçlü faaliyet kâr marjı Koza Altın’ın net karını desteklerken kur farkı  gideri 4. Çeyrek karını destekleyecektir.

Tekfen Holding’in taahhüt segmentinin devam eden projelerin kademeli olarak tamamlanmasıyla 4Ç18’de ciroya yüksek katkı yapmasını beklerken, faaliyet kârının hem tarım hem de taahhüt segmentlerinin devam eden yüksek karlıklılarından 4Ç18 FAVÖK marjı olumlu etkilendi.

 

 

 

Özettir,  raporun tamamı için Ak Yatırım  sitesini ziyaret edin.

 

 

Yorumlar

Banner

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler