Sosyal Medya

Güncel

Yatırımlara devlet yardımları konusunda değişiklikler yapıldı: İşte son hali…

Yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararda değişiklik yapıldığı Resmi Gazete’de yayınlandı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan kararla tanım ve diğer…

Yatırımlara devlet yardımları konusunda değişiklikler yapıldı: İşte son hali…

Yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararda değişiklik yapıldığı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan kararla tanım ve diğer maddelerinde geçen “faiz desteği” ibarelerine “kâr payı desteği” ibaresi eklendi.

Kararın çeşitli maddelerinde yer alan “büyük ölçekli yatırım” ibareleri yönetmelikten çıkarılarak, hükümler, tüm yatırımları kapsayacak şekilde genelleştirildi.

Kararın 9. maddesinin 7. fıkrasında yapılan değişikliğe göre, asgari 100,000 adet/yıl kapasiteli hibrit ve elektrikli otomobil üretimine yönelik yatırımlarda, yatırımcıya toplam ithalat miktarının %10’una ve silindir hacmi 2,500 cm3’e kadar otomobil ithalatına izin verilebilecek.

Kararla yatırımlar için sağlanan kredi faiz desteklerinde de değişiklik yapıldı. Genel olarak teknoloji odaklı yatırımlarda uygulanacak destekler artırıldı.

Buna göre, sağlanacak kredi faiz desteği; karar metnine bu değişiklikle eklenen “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi” kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için TL cinsi kredilerde yatırım konusu ürün yüksek teknoloji seviyesindeyse 10 puanı, diğerlerinde 8 puanı döviz ve dövize endeksli kredilerde ise 2 puanı geçemeyecek. Önceki uygulamada bu oran yüksek teknolojili olup olmadığına bakılmaksızın TL cinsi krediler için 5 puandı.

Kararın “Sigorta primi işveren hissesi desteği”ne ilişkin 12. maddesi 1. fıkrasında yapılan değişiklikle, madde metnindeki “büyük ölçekli yatırımlar” ibareleri kaldırılarak sigorta primi işveren desteği kapsamı genişletildi. Büyük ölçekli yatırımlar kapsamının kaldırılmasıyla eski uygulamada bu kalemde olan yatırımlardaki sigorta prim desteği %3 ila %15’ten %10 ile %35 aralığına yükseltilmiş oldu. Tüm yatırımlar için üst limit ise %35 olarak belirlendi.

Destek kapsamında, tüm bölgesel teşvik uygulamaları önceki madde metninde öngörülen biçimde, bölgelere göre değişen oranlar esas olmak üzere, sabit yatırım tutarına oranı itibarıyla %10 ile yüzde 35 oranında sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanacak. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda bu kısıtlama uygulanmayacak.

Değişiklikle ayrıca, yatırımlara sağlanabilecek gelir ve kurumlar vergisi indirim oranlarında da değişikliğe gidildi.

Kararın “vergi indirimi” başlıklı 15. maddesinde yapılan değişiklikle, diğer maddelerde olduğu gibi “büyük ölçekli yatırımlar” ibaresi madde metninden çıkarılırken, yatırıma katkı oranı esas olacak şekilde belirlenen kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranları, tüm yatırımlar için %15 ile %50 arasında değişen oranlarda sınırlandırıldı.

Karara eklenen geçici maddeyle; hazır giyim ve deri sektörlerinde işletmelerin bir ve ikinci bölgelerden gelişmekte olan daha farklı illere taşınmasına asgari 100 kişilik istihdam sağlanması koşuluyla sigorta primi ve stopaj desteği getirildi.

Yorumlar

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler