Sosyal Medya

Güncel

Pew Araştırma Merkezi:  Sosyal medya çevre genişletiyor, ayrımcılığı azaltıyor

İletişimin yeni gerçeği sosyal medya. Ama faydalı mı, zararlı mı?

Pew Araştırma Merkezi:  Sosyal medya çevre genişletiyor, ayrımcılığı azaltıyor

 

Facebook, Twitter, Instagram, Linked-in gibi sosyal medya mecralarının insan davranışları ve verimliliğini nasıl etkilediğine dair sürekli araştırma yapılıyor.   Sosyal medya tarihin başladığından bu yana insanlığın gönüllü iletişim için kurduğu en önemli ağ ve sosyal hayat dediğimiz “sürü içi” davranışlarınun evrilmesinde artık birincil  etken.  Sosyal medyanın davranışları etkilemek için manipüle edilmesi, yalan haber, mahrem bilgilerin paylaşılması ve satılması dünyada gündemin tepesindeki konu başlıkları.

Tüm bu tartışmaları takip edip sosyal medyanın kar-zarar tablosunu çıkartmak çok güç, fakat son zamanlarda Facebook başta sosyal medyanın çok eleştiri aldığını not ediyoruz.  Bu platformların artık ilk günlerinde olduğu gibi ufuk açan masum bir araçlar olarak görülmediği kesin.  Ama tembelliğe sevkettikleri  doğru olabilir mi?

 

Türkiye’de ise sosyal medya tartışması bizi ayıran konular çerçevesinde sürüyor.  Ahlakı bozar mı?  Öğrencileri tembelleştirir mi? Terör ve sapkın fikirlerin yayılması  ve yaygınlaşmasına yardımcı olur mu?  Başkan Erdoğan’ın da sosyal medyadan hoşlanmadığı biliniyor.

Dünyaca ünlü Pew Araştırma Merkezi’nin Venezuela, Lübnan, Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus, Vietnam, Filipinler, Hindistan, Kolombiya, Kenya, Ürdün ve Meksika’da yaptığı ankete göre akıllı telefon ve sosyal medya kullanıcıları daha az ayrımcılık yapıyor ve kendilerine ilerde iş bulma veya kişisel sorunları çözmekte yardımcı olacak bir çevre edinmekte daha başarılı oluyor.

 

Meksika’da akıllı telefon kullanıcılarının %57’i başka dinden insanlarla sohbet ediyor.  Kullanmayanlarda bu oran %38.   Bu makas anketin yapıldığı diğer ülkelerde de saptanmış.

 

Daha somut olarak, akıllı telefon ve sosyal medya kullanımı bireyin kendi dışındaki dini, etnik,  siyasi ve gelir gruplarında bulunanlarla etkileşimini artırıyor.  Makalede sosyal medya ağlarının bireyin iş bulma olasılığını yükselttiği de kaydedilmiş.

Araştırmada akıllı telefonların hangi amaçla kullanıldığına dair tespitler davranışlarımızın nasıl değiştiğini de somut bir kanıt teşkil ediyor. Kullanıcıların  %82’si mesaj atmak, %69’u foto veya video çekmek, %61’i sağlık, %47’si siyaset okumak ve %41’i de kamu hizmetleri hakkında bilgi almak için telefonunun kilit tuşunu açıyor.

 

Pew’un tüm bulguları sosyal medyanın lehine de değil. Araştırmaya göre, sosyal medya kullanıcıları aidiyetle ilgili kararlar almakta zorlanırken, değişik sosyal gruplarla etkileşime geçmek illaki onları kabul etmek anlamına da gelmiyor.

 

Bu bulguların Türkiye’de tekrarlanıyor olması halinde, Başkanlık Seçimleri’nden bu yana su yüzüne çıkan bazı seçmen davranışlarını yorumlamak daha kolay olabilir.  Örneğin, 15-28 yaşları arasında olanların yukarda andığımız araç ve mecraları  yaşlılara göre   daha sık kullandığı ve siyasal-dini görüşlerinde bir birine yaklaştığını biliyoruz.

 

Yine sosyal medya sayesinde bir çok muhalif aday da ana akım medyada kendilerine yer bulamamalarına rağmen belediye seçimlerinde başarılı oldular.

Öte yanda, sosyal medyanın olumsuz yönlerini de inkar edemeyiz.  Bazı bireyler ait  oldukları ideoloji veya dini-siyasi görüşe inançlarını paylaşanları arayıp-bularak adeta bir fanus oluşturuyor. Yani dünyayı kendi görüşlerinden ibaret zannediyor.

Sosyal medya insanlığın kültürel evriminde kısa sürecek bir faz da olabilir, ama bir şekilde artık geleceğe yolculuğumuzda bize hep eşlik edecek, saat, pusula, telefon gibi araçların arasına girmesi çok daha akla yakın. Yani yeni nesiller sosyal medyası olmayan bir dünyayı anlamak ve yorumlamakta güçlü çekecekler.

Siyaset açısından, artık mesajı yayabilmek için ana akım değil sosyal medyada hükümranlık kurmak şart oldu. Bu hedefi bir türlü yakalayamayan AKP çırpınırken,  seçmenleri genelde daha  eğitimli, dışa açılmaya eğilimli,  mizah anlayışı yüksek ve sosyal medya dilini kıvrakça kullanabilen  CHP’nin doğal bir avantaj elde ettiği düşünülebilir.

Kaynak:  Techcrunch.com

 

 

FÖŞ:  Türkiye niye kalkınamıyor (Sosyal medyanın önemini de anlatıyor)

 

ParaAnaliz’in özgün, tarafsız ve sizin gündeminizi aydınlatan haber ve yorumlarına eksiksiz erişmek için bizi Facebook’ta takibe alın, Sayfamız BilgeEkonomist

 

 

Yorumlar

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler