Sosyal Medya

Güncel

Bu eğitim sistemi ile kalkınamayız

Taha Akyol hayalle plan arasındaki farkı çok güzel anlatıyor...

Bu eğitim sistemi ile kalkınamayız

Sürekli değişen  emek pazarına kolaylıkla adapte olacak, kutunun dışında düşünüp keşif yapacak, yüksek ücretli işlerde çalışıp geçmiş nesillerin emekli maaşlarının ödenmesine yardımcı olacak bir nesil yetiştirmek en önemli 2023 hedeflerinden biri.

11ci  Kalkınma Planı “insan kaynağı” bölümünün girişi şu şekilde:

İmalat sanayiindeki yaşanan dijital dönüşümün gerektirdiği becerilerin işgücüne kazandırılması, mesleki eğitimin ve yüksek öğretimin iş dünyası ile entegre edilmesi, nitelikli insan kaynağı için istihdam teşviklerinin basitleştirilmesi ve bu teşviklerde öncelikli sektörlere ağırlık verilmesi temel amaçtır.

 

Ancak, bu hedefe erişecek bir eğitim sistemi kurulamıyor. KARAR Yazarı Taha akyol, dünyada sıkça kullanılan eğitimde kalite endekslerinden yola çıkarak sistemin gençleri nasıl aç ve açıkta bıraktığını anlattı:

 

Üniversitelerimiz nerede?

 

Son olarak CWUR (Center for World University Rankings) adlı kuruluşun üniversiteler sıralaması yayınlandı. Bizim birinci üniversitemiz, CWUR’da 582. sırada yer alıyor, dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında bizden bir üniversite yok. En iyi 1000 üniversite denildiğinde bizden 10 üniversite var. Bir önceki yıl bu sayı 13’tü; kalıcı bir gerileme işareti değildir inşallah.

 

Başka bir ölçüm kurumu THE (Time Higher Education) adlı kuruluştur. THE sıralamalarında biraz yukarılardayız ama yine de iç açıcı bir durumda değiliz.

 

Devlet üniversitelerinin durumu daha iyi olmadı gibi, sorun çok daha geneldir.

 

 

Kalitede gerileme var

World Economic Forum (WEF) her yıl “Küresel Rekabetçilik Raporu” yayınlıyor. 2008 raporunda Türkiye ilk ve ortaöğretim alanındaki “kalite” sıralamasında 146 ülke içinde 91. sıradaydı.

 

2018 raporunda ise Türkiye “eğitim sisteminin kalitesi”nde 101. sıraya inmiş; karşısına aşağı doğru grafik işareti konulmuş.

 

2018 yılında temel eğitimde 105. sıraya düşmüşüz; karşısında yine gerileme işareti var. Matematik ve fen bilimlerinde 104. sıraya inmişiz; grafik çizgisi yine aşağıya doğru. (WEF, World Competitivness Report 2018, s. 293)

 

Eğitimin kalitesi böyle. Yargı bağımsızlığında ise 104. sıradayız; utanç verici bir durum!

 

 

Maddi planda iyi…

 

WEF raporunda Türkiye okullaşma oranında başarılıdır. Çok şükür okulsuz yerleşim birimi kalmadı. Hatta “her şehirde üniversite” var, en az bir tane…

 

Ama kalitenin gerilerde olması ekonomiye de zarar veriyor. Ekonomide krizler gelir ve geçer. Gelişmiş toplum olmanın şartı, iyi eğitimli insandır.

 

Yine WEF raporunun Türkiye bölümünde kalkınmayı frenleyen faktörler sayılıyor: En başta gelen üç fren şu: İstikrarsızlık, finansman yetersizliği ve işgücünün eğitimce yetersiz olması! (Sf. 292)

 

Ama mesela bizden iyi kalkınan Müslüman Malezya’ya ilişkin WEF göstergelerinde, kalkınmayı frenleyen faktörler sayılırken işgücü eğitiminin yetersiz olmasından bahsedilmiyor, bürokrasinin etkinsiz, verimsiz olmasından bahsediliyor. Orada eğitim bizdekinden kaliteli.

 

Okuduğumuzu iyi anlamamak, derslerde öğrenmekten ziyade ezberleyip unutmak, böylece zihnimizde “bilgiler arası ilişki” oluşmaması veya yetersiz kalması gibi bir sorunumuz var.

 

Asırların ezberci eğitiminden geliyor bu.

 

1939’daki Maarif (Eğitim) Şurası’nda da dile getirilen esaslı sorunlardan biri buydu.

 

Büyük sloganlar

 

PISA sınavlarındaki üzücü halimiz malum. Okuduğumuz Türkçe metni anlayıp tahlil etmede zorlanıyoruz! Biz yazarlar aldığımız olumlu ve olumsuz tepkilerden görüyoruz ki, bazıları yazdığımızı anlamamış, anlamadan hüküm vermiş…

 

Böyle olunca “anlayarak” davranmak yerine, bir gruba, tarikata, örgüte, partiye bağlanarak, bir ünlünün peşine takılarak davranmak çok yaygın oluyor. Siyasi kutuplaşma bu bağları keskinleştirerek eleştirel analitik düşüncenin gelişmesine pek de müsait olmayan bir iklim yaratıyor. Bugün böyle dün de böyleydi.

 

 

 

 

Kaynak:  “En büyük alarm”, Taha Akyol

 

FÖŞ video:  3 milyon gencin dramı

 

FÖŞ video:  Milli servetimiz geriliyor

 

 

Sunum:  Türkiye niye kalkınamıyor?

Yorumlar

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler