Sosyal Medya

Genel

Biz Ormanlarımızı Kese Duralım, Türkiye Büyük Bir Su Krizi İle Karşı Karşıya

Türkiye altın çıkarmak ümidiyle ya da yeni alt yapı projeleri için yüzbinlerce ağacını kesip, orman alanlarını tehlikeye atadursun son hazırlanan bir uluslararası rapor aslında ne kadar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.

Biz Ormanlarımızı Kese Duralım, Türkiye Büyük Bir Su Krizi İle Karşı Karşıya

Washington D.C.merkezli Water Resources Institute‘un dün açıkladığı “Aqueduct Water Risk Atlas”ındaki harita Türkiye’yi, dünyada önümüzdeki bir kaç yıl içinde ciddi bir su kıtlığı krizi ile karşı karşıya kalacak başlıca ülkelerin arasında sayıyor.

Rapora göre dünya nüfusunun yaklaşık dörtte biri oluşturan (1,8 milyar insanın yaşadığı) 17 ülke çok ciddi bir su kıtlığı krizi ile karşılaşmak üzere. Hem de rapora göre uzak bir gelecekte değil, önümüzdeki bir kaç yıl içinde…

Bu ülkeler arasında yer alan Hindistan 1,4 milyar nüfusuyla bahsedilen ülke nüfusunun büyük kısmını oluşturuyor. Bahsedilen 17 ülkenin 12 tanesi Orta Doğu ve Afrika’da yer alıyor.

Atlasta su krizi tehlikesiyle karşılaşacağı tahmin edilen ülkelerin bu riski az riskliden riskli ve çok riskliye kadar 5 kategoride sınıflandırılmış. Türkiye bu kategorilerde en şiddetli risk sınıfı olan çok risklide değil ama onun hemen öncesindeki “riskli” kategorisinde yer alıyor. Bir başka deyişle 5 risk kategorisinde en riskli ikinci kategoride…

Peki Türkiye buna karşı ne tedbir alıyor?

Görünen o ki tedbir almak bir yana tam tersine su havzalarının en büyük koruyucusu olan orman varlığını en son örneğini Kaz dağlarında veya Munzur’da gördüğümüz üzere maden çıkarmak adına yok etmekle meşgul. Ya da temiz su kaynaklarını Trakya Ergene havzası ve başka birçok alanda görüldüğü üzere zehirli veya endüstriyel atıklarla kirletmekle…

Önümüzdeki kriz, eğer atlasa inanacak olursak eskiden söylendiği gibi 50 yıl sonra değil artık, sadece bir kaç yıl ötede… Bir şeyler yapmak için vakit geldi de geçiyor bile.

Yorumlar

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler