Sosyal Medya

Döviz

Yabancılar bono-tahvil pazarını terkediyor, sıcak para kaçışı sürüyor

TCMB’nin yayınladığı Nisan’ın üçüncü haftasını kapsayan verilere göre, Türkiye’den net 96 milyon dolar sıcak para çıkışı kaydedilerken, yabancıların DİBS’de satışı…

Yabancılar bono-tahvil pazarını terkediyor, sıcak para kaçışı sürüyor

TCMB’nin yayınladığı Nisan’ın üçüncü haftasını kapsayan verilere göre, Türkiye’den net 96 milyon dolar sıcak para çıkışı kaydedilerken, yabancıların DİBS’de satışı 200 milyon dolara yaklaştı.  Görünen, yabancı fonların Hazine iç borç ihracı ihalelerinde yapılan oyunlar ve SWAP pazarının en kritik zamanda kilitlenmisini affetmedikleri.

 

Ülkemize giren dış kaynaklarda birinci kalem banka ve şirketlerin dışardan edindiği krediler bono-tahvil ihraçları da sahil), ikinci kalem ise sıcak para.  Sıcak paranın dağılımında ise her zaman bono-tahvil pazarı başı çeker, çünkü Borsa’da serbest dolaşım sınırlı, yani yabancı mal almak istese de, çok fazla seçeneği yok.  Yabacıların bono-tahvil pazarını terk etmesi, ilerleyen günlerde yoğunlaşacak Hazine iç borçlanmalarında faizlerin yükseleceğini çağrıştırıyor.  Ek olarak, yerleşikler güçlü biçimde F/X’den TL mevduta  geçmezse, TL üzerinde baskı da devam edecek.

 

Şimi Şekerbank tarafından hazırlanan  fon akımı analizini sunalım:

 

19 Nisan haftasında yabancı yatırımcıların Türkiye’deki hisse  senedi portföylerine nette 64 milyon dolar giriş olurken, DİBS  portföylerinden nette 160 milyon dolar çıkış olmuştur. Böylece, Nisan  ayının üçüncü haftasında sermaye piyasalarından nette toplamda 96  milyon dolar çıkış gerçekleşmiştir.

Nisan ayının ilk üç haftasındaki performansa baktığımızda  hisse  senedi portföyüne toplamda 61 milyon dolar giriş olurken, DİBS  portföyünden ise toplamda 337 milyon dolar çıkış olmuştur. Böylece  toplamda 276 milyon dolar çıkış görülmüştür.

Hatırlanacağı üzere  Ocak  ayında küresel piyasalardaki hareket paralelinde toplamda 616 milyon  dolarlık bir sermaye girişi sonrasında Şubat ayında 83 milyon dolarlık  limitli sermaye çıkışı görülmüştü. Mart ayının ikinci yarısından  itibaren ise Merkez Bankası’nın rezervlerinde görülen düşüşün endişe  yaratması ve 29 Mart haftasında Londra piyasasında TL’deki likidite  sıkışıklığı sebebiyle Mart ayı toplamında 1,3 milyar dolar  portföylerini azaltmışlardı. Ocak ayındaki 0,6 milyar dolarlık giriş  dışında sermaye piyasalarından toplamda 1,6 milyar dolar çıkış  olmuştur.

Yılbaşından bu yana olan performansa baktığımızda toplamda 998  milyon dolar çıkış olmuştur. Geçen sene aynı dönemde ise yurtdışı  yerleşikler menkul kıymet portföylerini 794 milyon dolar artırmıştı.

 

 

Vatandaş ve bizim şirketler ne yapıyor?  

 

19 Nisan haftasında sistemdeki toplam Yabancı Para (YP) mevduatları 596 milyon  dolar azalış ile 212,8 milyar dolardan 212,2 milyar dolar seviyesine  gerilemiştir. Bilindiği üzere  5 Nisan ve 12 Nisan haftalarında da  sistemdeki YP mevduatlarında sırasıyla 266 milyon dolar ve 841 milyon  dolar gerileme görülmüştü. Böylece üç haftada toplamda sistemdeki  toplam YP mevduatlarda 1,7 milyar dolar erime olmuştur.

Alt detaylarına baktığımızda  gerçek kişiler DTH’larını 291 milyon  dolar eritirken, tüzel kişiler ise 205 milyon dolar artırmayı tercih  etmişlerdir. Böylece, yurtiçindeki yerleşiklerin YP mevduatlarında  bahsedilen dönemde toplamda 87 milyon dolar gerileme olmuştur.

 

Bizim notumuz:  Kaba hesaba göre, bankalardaki yabancı F/X mevduattan da bir miktar kaçış var.

 

Bilindiği üzere  12 Ekim’den 29 Mart haftasına kadar yurtiçi  yerleşiklerin toplam DTH artışı 24,7 milyar dolara ulaşmıştı. Bu  artışta baskın olan gerçek kişilerin 12 Ekim’den itibaren 25  haftanın tümünde alım yaparak  DTH’larını toplamda 17,3 milyar dolar  güçlendirmeleri etkili olmuştu. Gerçek kişiler 31 Mart seçimleri  sonrasında ise 5/12/19 Nisan haftalarında DTH’larını eritmeye  başlamışlardı. Bu bağlamda  son 3 haftada eritilen DTH 878 milyon  dolar olmuştur.

Tüzel kişiler tarafında ise gelecek dönem borçlarını  ödeme maksatlı DTH tercihleri değişmektedir.

Önümüzdeki döneme ilişkin olarak  jeopolitik belirsizliklerin  devam etmesi, Merkez Bankası’nın rezervlerine ilişkin soru işaretleri  ve Para Politikası Kurulu (PPK)’nun karar metnindeki ifadelerin piyasa  tarafından erken güvercin duruşa geçiş olarak algılanması TL’nin  kırılganlığının artmasına yol açmaktadır. Bu bağlamda  son dönemde  görülen değer kaybının önümüzdeki süreçte gerçek kişilerin DTH  tercihlerini hangi yönde etkileyeceği önemle takip edilecektir.

 

(Yazarlar: Dr. Elif Girgin Yıldırım / Ecem Akdak)

 

FOREKS haber merkezine teşekkürler

Yorumlar

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler