Sosyal Medya

Finans

Prof Erinç Yeldan:  11. Kalkınma Planı hedeflerini nasıl yakalayacağız?

Prfo Erinç Yeldan 11ci Kalkınma Programı'nın zayıf karnını anlattı

Prof Erinç Yeldan:  11. Kalkınma Planı hedeflerini nasıl yakalayacağız?

11ci Kalkınma Planı AKP’nin meşhur 2023 Vizyonu hedeflerinin yerini alan çok kritik bir çalışma ve kalkınma programı. AKP’nin 11. Kalkınma Planı’na verdiği önem girizgahta kullanılan şu paragrafta açıkça görülüyor:

 

“Kalkınma Planı, diğer politika dokümanları ile stratejik planların hazırlanmasında tüm kurumlara, önceliklerini belirlemede yön verecek bir politika seti sunmaktadır. Planda öngörülen politika ve tedbirlerin etkin bir biçimde hayata geçirilmesini teminen  Cumhurbaşkanlığı Programı, orta vadeli programlar (OVP), Cumhurbaşkanlığı yıllık programları, bölgesel gelişme ve sektör stratejileri, kurumsal stratejik planlar Kalkınma Planı esas alınarak hazırlanacaktır.

Kalkınma Planında, plan ve bütçe bağlantısını güçlendirmek üzere uygulanacak tüm politikaların ve alınacak tedbirlerin bütçe boyutu özellikle dikkate alınmıştır. Kamu kuruluşları politikalarını, yatırım ve cari harcamalarını, kurumsal ve hukuki düzenlemelerini planda öngörülen hedef ve kaynaklara göre ortaya koyacaklardır”.

 

Bir anlamda seçmene verilen bir politik taahhüt olan Kalkınma Programı yeterince tartışılmıyor. ParaAnaliz olarak bu eksiğin giderilmesi için elimizden geleni yapacağız.

 

Program hakkında detaylı çalışan bir düşünür, değerli Hocamız Prof Erinç Yeldan. Cumhuriyet Gazetesi için kaleme aldığı makale, programın eksiklerini çok iyi açıklıyor:

 

“2009 küresel krizi sonrası dönemde, Türkiye ekonomisindeki dalgalanmalar ve kabaca 2018’in ikinci çeyreğinden başlayan ekonomik kriz süreci şeklin ana temasını oluşturuyor.

Kriz dalgasının odağında ise yatırım harcamalarındaki daralma (çöküş) gözüküyor. Yatırımlardaki daralma son üç çeyrek dönemde sırasıyla yüzde (eksi) 4.8; 12.9 ve 13.1 oranlarıyla izlenmekte. Kriz, artık dövizin pahalılanması, ya da yüksek enflasyon gibi “fiyat” göstergelerini aşmış, reel ekonomide yatırımsızlık, işsizlik ve hane halkı gelirlerinin gerilemesi biçimlerine bürünmüş durumda.

 

  1. Kalkınma Planı mı, iyi niyet temennileri mi?

“2019-2023 arasını kapsayan 11. Kalkınma Planı bu gerçekler eşiğinde tasarlandı. “Plan” metni 2019-2023 döneminde milli gelirin yılda yüzde 4.3 büyüyeceğini öngörüyor. Hedeflenen yüzde 4.3 büyümeye ana katkının yüzde 5.9 ile sermaye birikiminden geleceği öngörülmekte. Halbuki, 2018’den bu yana eksi büyüyen sabit sermaye yatırımları söz konusu olan bir ekonomide sermaye birikiminin nasıl birdenbire mucizevi bir yön değiştirme gerçekleştirebileceği akıldışı…

Bu hayali beklentiye koşut olarak ulusal özel tasarrufların yüzde 26.5’ten yüzde 30’a çıkacağı öngörülmekte. Türkiye’nin Asya ülkelerini dahi aşan böylesi bir tasarruf performansını, daralan özel gelir konjonktüründe sağlaması ise hayal ötesidir.

İktisat disiplininin pratiğine göre, konulan hedeflerin gerçekten “plan hedefi” niteliği kazanabilmesi için, hedefler ve kaynakların bütçe kısıtlarının nasıl dengeleneceğinin çalışılmış; maliyet-getiri analizindeki alternatiflerin teker teker irdelenmiş ve bir optimuma karar verilmiş olması gerekir. Aksi takdirde, bütçe ve kaynak kısıtı gözetilmeden konulan hedefler, rastgele düzenlenmiş iyi niyet temennilerinden ibaret kalacaktır.

 

Alıntıdır, aslı için linki tıklayın

 

11ci Kalkınma Planı  tam metni

 

FÖŞ anlattı:  11ci Kalkınma Planı’nı tanıyalım

 

 

Özgün, gündemi açıklayan ve tarafsız haber ve yorumlar için ParaAnaliz’i Facebook’ta takibe alın. Sayfamız BilgeEkonomist

 

 

 

 

 

 

Yorumlar

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler