Sosyal Medya

Finans

11ci Kalkınma Planı başarılı olabilir mi?

Basının ilgi göstermediği bu hayati konuyu biz takip ediyoruz: 11ci Kalkınma Planı gerçekçi mi?

11ci Kalkınma Planı başarılı olabilir mi?

11ci Kalkınma Planı’nı hala okuyup sindirmeye çalışıyoruz. 209 sayfalık metin titizlikle hazırlanmış ve yalnız makro-ekonomik hedefleri değil sektörel bazda verimlilik artıracak çalışmları da içeriyor.  Çok kısa iki yorum yapalım, gerisini uzmanlarla sohbetlerimiz sonrasında sizinle paylaşırız:

  • Ekonomik yapı radikal biçimde transformasyona uğramadan %4.3 büyüme ve GSYİH’nin %0.9’u kadar cari açık tutarlı olmaz.
  • Bu değişimin bir çok şartı var, ama ilk ikisi Yargı Reformu ve eğitim sistemindfe köklü bir değişiklik.

 

 

Fazla uzatmayacağız, çünkü Cumhuriyet yazarı  Şükriye Soner 11ci Kalkınma Planı’na önceki planlar perpektifinden gelen bir değerlendirme sundu. Referansı da DPT’nin unutulmaz uzman ismi ve CHP MV İlhan Kesici:

 

Gündemde kalkınma planı, konuşmacı DPT’nin ve de ekonominin duayenlerinden CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici’nin grubu adına diyeceklerini izlemeyi görev bildim. İyi ki de izlemişim. Bir çok manşet habere taşınabilecek yorum ve başlıklar altında verilmiş, ekonominin aynı iktidar erki, sorumluluğunda, 17 yıllık icraatlarla çökertilmesinin, unutturulmuş, yok sayılmış çarpıcı sonuçlarının dudak uçuklatan verileriyle yüzleştik.

Bizim sağ siyasal popüler kültürümüzde, “plan değil, pilav lazım” polemiği ile beş yıllık planların aslında bilime, ekonomiye, demokratik bilimsel verilere oturtulması gerekli içeriklerinden kaçınmaya öncelik verilse de.. 21. yüzyılda devletin ekonomideki rolü, ülkenin bütünüyle uluslararası rekabete hazırlanması gereği tartışılamaz değerde.

İlhan Kesici de tam da bu nedenle ister insan odaklı sosyal devlet, isterse güçlü ekonominin sermayeden yana öncelikleri ağır bassın, Türkiye’yi bir bütün olarak uluslararası rekabete açma yolunda özel sektörün çalışma ikliminin belli bir düzeni için, eğitimin düzeyinin uluslararası rekabete açılması zorunluluğunun altını çizerek söze giriyor.

2014 yılında Türkiye’nin, 130 küsur ülke içinde 44. sırada iken, 2018’de 55. sıraya düşmesi gerçeğini sorguluyor.

İki anlamlı eksiklik olarak ise, planların ortalama 15 yıllık, üç dönemli gelişmeler içinde değerlendirilmesi gereği yanında bir yıllık gecikmeyle Meclis gündemine taşınmasını sıralıyor. Geçen yıl bu aylarda Meclis’e sunulmamış 11. Beş Yıllık Plan’ın sayısız ilkesel hazırlık koşullarına uyulmaması sorunları yanında, 2019 bütçesinin plan programı olmadan hazırlanması gibi eksiklikle yüzleşilmesinin altını çiziyor.

Meclis’te planlama ve ekonomi, bütçe alanlarında çok sayıda uzman her partiden milletvekillerinin varlığına karşın gerek plan gerekse bütçe hazırlık çalışmalarında bu bilgi birikimleri, deneyimleri demokratik işleyişlerin, hukukundan yararlanılmamasının olumsuz sonuçlarını sorguluyor..

 

 

 

***

 

  1. Plan’ın öngörüleri, sonuç yanılsamaları üzerinden dahi 11. Plan’a aktarım yapılmamasının ise çok daha ciddi sorgulanması gereği üzerinde duruyor. 10. Plan’ın başarı, başarısızlıklarının sorgulan­ması yapılmadan 11. Plan öngörülerinin konmasının sakıncalarının altını çizerken, ekonomi yönetimlerinin ellerinde sihirli değenek, sihirbaz olamıyacağı gerçeğinin altını çizerken, “Hele de bizim gibi ülkeleri bekleyen en büyük tehlikenin, en kötü günler geride kaldı, önümüz, ufukumuz açık..” yaklaşımlarından kaygılanılması gereğine işaret ediyor.

İlkinden günümüze bütün planlama çalışmalarını incelemiş, içlerinde görev almış olarak, 10. Plan’ın öngörüleri üzerinden yaşanmış çok çarpıcı kimi sapmalardan örnekler verme gereğini duyuyor.. Milli gelir 1 trilyon 285 milyar dolar olarak hedeflenmiş, 184 milyar dolara ancak ula­şılmış.  11. Plan’a 1.3 milyar dolar gibi bir hedef konmuş. İyi mi, gerçekçi mi, ortada hiçbir veriye dayalı karşılaştırma yok ki?

Kişi başına milli gelir için 16 bin dolar olsun denmiş. İyi güzel de, bir önceki planda 25 bin dolar olaktı, 9600 olmamış. Milli gelirde 2023 yılına konan hedef 2 trilyon dolarken 11. Plan’da 1 trilyon dolara indirilmiş. Kişi başına milli gelir öngörüsü de yarı yarıya düşürülmüş.

 

 

Alıntıdır, makalenin tamamını okumak için tıklayın

 

 

FÖŞ 11ci Kalkınma Planını anlattı

 

FÖŞ Torba Yasayı tanıttı

 

 

 

Yorumlar

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler