Sosyal Medya

Ekonomi

Yaş meyve sebze çalıştayı güzel ama kim uygulayacak?

Öneriler toplamda doğru, yaklaşım gerçekçi ancak üzücü olan bu tür çalışmaların defalarca tarım politikalarından sorumlu birimlerin de dahliyle yapılmış olması.  Söylenen hiç bir önermenin ilk kez değil; yıllardır söylenmekte oluşu.  Buna rağmen bu kadar kronik ve herkesi etkileyen bir sorunun çözümü yönünde hükümetin değişime ve problemleri çözmeye yönelik politika üretmeyerek, hiç bir somut değişim adımı atmıyor oluşu.

Yaş meyve sebze çalıştayı güzel ama kim uygulayacak?

Gıda fiyatları enflasyonu malum, Türkiye ekonomisindeki kronik sorunlardan bir tanesi.  Gıda fiyatlarında dünyadaki trendlerden bağımsız yükseliş eğilimini terse çevirmenin yolları TÜFE enflasyonunu düşürebilmek ve ekonomiyi normalleştirmek adına önemli biir konu.  Diğer yandan, tarım sektöründeki derin ve katmanlı sorunlar da esasta gıda fiyatlarındaki yükselişin kökünde yer almakta.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ve Selçuk Üniversitesi iş birliğiyle Yaş Sebze ve Meyve Çalıştayı düzenlenirken, çalıştay sonucunda sektör raporu hazırlandı.

Raporda, yaş meyve ve sebze sektörü, üretici, haller-tüccar ve perakendecilerden gelen görüşlere göre değerlendirildi.

Üretime bağlı fiyat dalgalanmalarının azaltılması için üretimin kontrol edilebilir ve izlenebilir şekilde kayıt altına alınması ve buna göre ülkesel ve bölgesel üretim planlamasının yapılması talep ediliyor. Tüketim bölgelerinin etrafında doğal enerji kaynakları kullanılarak örtü altı üretimin geliştirilmesi isteniyor.

Girdi ve ürün piyasalarında rekabet avantajı sağlamak için üretici örgütlenmesinin sağlanması ve güçlendirilmesi gerektiğine işaret edilen raporda, tarım sektöründe tohum ve fide üretiminin savunma sanayinde silah üretimi kadar önemli ve stratejik olması nedeniyle bu yönde politikalar geliştirilmesi öneriliyor.

Hallerin kamu eliyle yapılandırılması ve yönetiminin belediyeler veya kamu tarafından yapılması ve bu sayede etkin yönetim sağlaması talep edilen raporda, vergiden kaynaklı maliyetlerin azaltılması ve hal rüsumunun kaldırılması isteniyor.

Ürün bildirim sisteminin, ürün çeşitleri ve kalitesi dikkate alınarak farklı fiyat girilmesine uygun olarak geliştirilmesi talep ediliyor.

Buraya kadar söylenenler doğru fakat ilk kez değil; defalarca söylenmiş ancak tarım politikası haline dönüştürülememiş öneriler.  Üretmsel sorunların fiyatlara yansıması kısmına gelince, orada pazarda hissedilen sebze-meyve fiyatlarındaki oynalamaların da etkisiyle yüksek gıda enflasyonunu istatistiki verilere daha yumuşak yansıtmak için çabalar izleniyor çalıştay raporunda.

Enflasyon içindeki ağırlığı düzeltilsin

Yaz aylarında düşük maliyetli üretilen sebzenin kurutma, şoklama, dondurma, salamura ve fermantasyon teknolojisiyle kış aylarında tüketilmesinin sağlanması gerektiği vurgulanan rapora göre, gıda enflasyonundan kaynaklanan fiyat artışlarının kontrol altına alınabilmesi için ürünlerin mevsimlik ağırlıklandırılmış ortalamalara göre sepete dahil edilmesi gerekiyor. Özellikle turfanda ürünlerin enflasyon içerisindeki ağırlıklarının düzeltilmesinin makroekonomik açıdan ülke ekonomisine katkı sağlayacağı gibi yaş meyve ve sebze sektörü üzerindeki baskıyı da azaltacağı savunuluyor.

Fiyat artışları incelenirken Türkiye’nin sosyal ve ekonomik özelliklerinin de incelenmesi, nüfus artışı, dış göçler, turist sayısı, tüketim alışkanlıklarında değişiklikler, üretim maliyetlerindeki artış gibi etkenlerin de dikkate alınması öneriliyor.

Peki kim uygulayacak?

Öneriler toplamda doğru, yaklaşım gerçekçi ancak üzücü olan bu tür çalışmaların defalarca tarım politikalarından sorumlu birimlerin de dahliyle yapılmış olması.  Söylenen hiç bir önermenin ilk kez değil; yıllardır söylenmekte oluşu.  Buna rağmen bu kadar kronik ve herkesi etkileyen bir sorunun çözümü yönünde hükümetin değişime ve problemleri çözmeye yönelik politika üretmeyerek, hiç bir somut değişim adımı atmıyor oluşu. Türkiye’de tarım, tarımsal üretim çok uzun zamandır kendi başına bırakılmış, çiftçi küstürülmüş ve toprağını işleyemez halde yalmız bırakılmış durumda.

 

 

Yorumlar

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler