Sosyal Medya

Ekonomi

Türkiye’nin Borçlanmasından Bu Komite Sorumlu Olacak

Türkiye'nin borç, nakit ve risk yönetimi politikalarının belirlenmesinde artık yeni bir komite görevli. Komitenin adı Borç ve Risk Yönetimi Komitesi. Komite üyeleri Hazine ve Maliye Bakanı onayı ile belirlenecek.

Türkiye’nin Borçlanmasından Bu Komite Sorumlu Olacak

Borç ve Risk Yönetimi Komitesi üyeleri Hazine ve Maliye Bakanı onayı ile belirlenecek.

Bakanlığın “Borç ve Risk Yönetiminin Koordinasyonu ve Yürütülmesine ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girerken, önceki düzenleme yürürlükten kaldırıldı. İşte o yeni yönetmelik:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190309-1.htm

Buna göre, borç, nakit ve risk yönetimi politikalarının belirlenmesi, gözden geçirilmesi ve uygulanması oluşturulacak Borç ve Risk Yönetimi Komitesi tarafından yerine getirilecek.

Söz konusu komite üyeleri Hazine ve Maliye Bakanı onayı ile belirlenecek ve Komiteye Bakan başkanlık edecek.

Yeni yönetmelikte Komite’ye verilen belki de günümüz şatları açısından en önemli yetkilerden biri ise yönetmeliğin 5. maddesi (b) Fıkrasında ifade edilmiş: “Garanti verilmesi, borç üstlenim taahhüdü sağlanması, dış borcun ikrazı ve alacak yönetimine ilişkin strateji, limit, politika ve ilkeleri belirlemek.”

Bakanlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü bünyesindeki risk yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı tarafından kamu borç, nakit ve risk yönetiminde etkili ve performansa dayalı karar alma süreçlerinin işlemesi için Komiteye bilgi sağlanacak ve önerilerde bulunulacak.

Yorumlar

Banner

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler