Sosyal Medya

Ekonomi

SON DAKİKA: Kamu ve katılım bankaları için DİBS ihraçları detayları belli oldu!

Kamu bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi için 3,3 milyar avro, katılım bankaları için de 400 milyon avro tutarında DİBS ihraç edilecek.…

SON DAKİKA: Kamu ve katılım bankaları için DİBS ihraçları detayları belli oldu!

Kamu bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi için 3,3 milyar avro, katılım bankaları için de 400 milyon avro tutarında DİBS ihraç edilecek.

Hazine’den yapılan açıklamaya göre;

BASIN DUYURUSU

Bilindiği üzere, 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda, Bütçe Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile belirlenen başlangıç ödeneklerinin yüzde üçüne kadar ikrazen özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilebileceği, ihraç edilecek ikrazen özel tertip Devlet iç borçlanma senetlerinin kamu sermayeli bankalar ile kamu kurum ve kuruluşları arasındaki dağılımını, senetlerin vadesini, faiz ve diğer şartlarını belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

10 Nisan 2019 tarihinde açıklanan “Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019”da bankacılık sektörünün sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli aksiyonların alınacağı kamuoyu ile paylaşılmış olup, bu kapsamda kamu bankalarının sermayelerinin güçlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar tamamlanmıştır.

Bu çerçevede, kamu bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere 24 Nisan 2019 valör tarihli olmak üzere net 3,3 milyar Avro tutarında, 5 yıl vadeli, yıllık %4,61 faizli, kuponsuz Devlet iç borçlanma senedi; kamu sermayeli katılım bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere nominal 400 milyon Avro tutarında 5 yıl vadeli, faiz ödemesiz Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilecektir.

Bu süreçte, Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından finansal piyasalarda iyileşme ve derinleşmeyi destekleme misyonu doğrultusunda 10 Nisan 2017’de kurulmuş olan TVF Piyasa İstikrar ve Denge Fonu aracı rolü üstlenmektedir. Bakanlığımız tarafından yukarıda özellikleri verilen ikrazen özel tertip DİBS’ler Piyasa İstikrar ve Denge Fonu’na (PİDF) ihraç edilecektir. PİDF, Bakanlığımız tarafından ihraç edilen ikrazen özel tertip DİBS’leri Kamu Bankalarına satarak nakit kaynak oluşturacak, sonrasında söz konusu nakit kaynağı kamu bankaları tarafından ihraç edilecek sermaye benzeri tahvillerin satın alınması amacıyla veya sermaye benzeri kredi kullandırılması amacıyla kullanacaktır. İkrazen ihraç edilecek DİBS’lerin karşılığında Hazine alacağı oluşacak, bununla ilgili 4749 sayılı Kanun uyarınca Piyasa İstikrar ve Denge Fonu ile Bakanlığımız arasında ikraz sözleşmesi düzenlenecektir.

İhraç edilecek İkrazen özel tertip DİBS’lerin banka bazında dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İkrazen Özel Tertip DİBS Tutarları
Bankalar
İhraç Tutarı (Euro)
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
1.400.000.000
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
900.000.000
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
700.000.000
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.
150.000.000
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
150.000.000

Ara Toplam
3.300.000.000

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
100.000.000
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
100.000.000
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
200.000.000

Ara Toplam
400.000.000

Genel Toplam
3.700.000.000

İhraçlara dair beklentiler

Açıklanmasının ardından pek çok eleştiri ile karşılaşan Reform Paketi dahilinde bahsi geçen noktalardan biri olan bankaların sermayelerinin güçlendirilmesi konusundaki bu adım gecikmeden geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Reform Paketi açıklamalarında, “İlk adımımız kamu bankalarımızın sermayelerini güçlendirmek için olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ihraç edeceği 28 milyar TL’lik İkrazen Özel Tertip Devlet İç Borçlanma Senetlerini kamu bankalarına verecektir.” demişti.

Çarşamba günü yapılması beklenen ihalelere dair beklentiler ise karmaşık.

Batık kredileri fonlamak amacıyla ihraçların düzenlendiğine dair konuşmalarla birlikte, ülke içerisindeki belirsizlikler ihraçlara dair endişeli bir takım beklentileri beraberinde getiriyor.

Türk varlıklarına ilişkin risk iştahının zayıf seyretmesi sebebiyle ihalelerde beklenen kadar talep olmayabileceğinden endişe ediliyor.

Varlık fonu üzerinden Hazine ile kamu bankaları arasında gerçekleşecek bu fon aktarımına dair önemli sorulardan biri ise “Dış borçlanmadan daha ucuza sağlanacak bu para nereye gidecek?”

İLGİLİ HABERAlbayrak: Kamu Bankalarına Borç Senedini Albayrak: Kamu Bankalarına Borç Senedini “Yapısal Reform” Diye Niteledi: Söz Verdiklerimizi Hayata Geçiriyoruz

Yorumlar

Banner

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler