Sosyal Medya

Ekonomi

Şirketler sürdürülebilirliği büyümenin itici gücü olarak görüyor

HSBC Grubu’nun hazırladığı ‘Navigator: Şimdi, Gelecek ve Nasıl’ Raporu’na göre; sürdürülebilirlik dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de giderek daha fazla şirket tarafından büyümenin itici gücü olarak görülüyor. Buna karşın, dünya genelindeki eğilimle paralel olarak Türkiye’de de sürdürülebilirlik performansını ölçümleyen şirketlerin sayısı az.

Şirketler sürdürülebilirliği büyümenin itici gücü olarak görüyor

HSBC Grubu’nun hazırladığı ‘Navigator: Şimdi, Gelecek ve Nasıl’ Raporu, iş dünyası liderlerinin kısa ve orta vadede iş görünümü ve sürdürülebilirlik ilgili görüş ve beklentilerini ortaya koyuyor.

Türkiye’nin de dahil olduğu 35 ülkeden 9 bin 100’den fazla şirketin katılımıyla Ağustos ve Eylül 2019’da gerçekleştirilen anket sonucu oluşturulan rapora göre; sürdürülebilirlik dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de giderek daha fazla şirket tarafından büyümenin itici gücü olarak görülüyor. Diğer taraftan, dünya genelinde az sayıda şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) alanlarında performansın nasıl ölçümleneceğine ilişkin net standartlara sahip olduğu belirtiliyor.

ESG ölçümleme kriterleri eksik

Alanında dünyanın en kapsamlı araştırması olma özelliği taşıyan anketin sonuçlarına göre; dünya genelinde araştırmaya katılan şirketlerin %96’sı çevresel ve etik olarak daha sürdürülebilir hale gelme konusunda baskı hissediyor. Ancak şirketlerin %35’i değişimin finanse edilmesi ve %31’i değişimin hayata geçirilmesi için kaynak sağlanması gibi güçlüklerle karşı karşıya kalıyor. Diğer yandan şirketlerin dörtte birinden fazlası (%27) ESG alanında tutarlı ölçümleme yapılmasına imkan tanıyacak kriterlerin eksik olduğunu ve neye odaklanılmasını gerektiği konusunda emin olamadıklarını belirtiyor. Bununla birlikte rapor sonuçlarına göre; şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında belirledikleri göstergeler ile ölçümledikleri arasında kayda değer bir fark bulunuyor.

Sürdürülebilirlik performansını ölçümleyen şirketlerin sayısı az

Araştırmaya Türkiye’den katılan 200 şirket, sürdürülebilirlik inisiyatiflerini hayata geçirmelerinin arkasındaki en önemli faktörlerin satışlarını artırma hedefi ve itibar kazanımı olduğunu belirtiyor. Global olarak şirketlerin %32’si, Türkiye’de ise şirketlerin %43’ü gelecek beş yılda daha sürdürülebilir hale gelmede hükümetleri en önemli referans noktası olarak alıyor. Ancak buna karşın, dünya genelindeki trendle uyumlu olarak Türkiye’de de az sayıda şirket sürdürülebilirlik performansını ölçümlüyor. Raporda, bu durumun kısmi olarak ülkelerde sektörel bazda standartların net olmamasından ve şirketlerin neyin nasıl ölçümleneceği konusunda güçlük çekmesinden kaynaklandığı ifade ediliyor. Bununla birlikte araştırmaya Türkiye’den katılan şirketlerin yarısı Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin gerçekleştirilmesinde bir rolleri olduğunu düşünüyor.

Sürdürülebilir üretim için yatırım yapılacak

Rapora göre; araştırmaya katılan şirketlerin üçte biri gelecekte sürdürülebilir üretimi geliştirmek için beş yıl içerisinde teknoloji ve altyapıya daha fazla yatırım yapmayı planlıyor. Şirketlerin %31’i çalışan sağlığı, mutluluğu ve güvenliğini iyileştirmeye, %29’u ise atık üretimini azaltma ve enerji verimliliğini artırmaya odaklanacaklarını ifade ediyor.

Yorumlar

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler