Sosyal Medya

Ekonomi

Kısa vadeli dış borç stoku, 120.7 milyar dolar

Kısa vadeli dış borç stoku, 2018 yıl sonuna göre yüzde 5,4 artışla 120,7 milyar dolar oldu.

Kısa vadeli dış borç stoku, 120.7 milyar dolar

TCMB verilerine göre Ağustos sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2018 yıl sonuna göre % 5,4 artışla 120,7 milyar ABD doları oldu. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku % 0,1 artarak 57,2 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 11,0 artarak 57,1 milyar ABD dolarına yükseldi.

Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2018 yıl sonuna göre % 14,7 azalarak 9,5 milyar ABD doları oldu. Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı % 8,7 artarak 20,6 milyar ABD doları, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da % 5,0 artışla 13,7 milyar ABD doları oldu. Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre % 4,4 azalışla 13,4 milyar ABD doları oldu.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2018 yıl sonuna göre % 2,9 artarak 41,0 milyar ABD doları seviyesine çıktı.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2018 yıl sonuna göre % 1,9 artarak 22,9 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu % 6,1 artarak 91,4 milyar ABD doları oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre % 4,6 azalarak 46,3 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar % 12,9 artarak 73,9 milyar ABD doları oldu. 2018 yıl sonunda 99 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları % 8,1 azalışla 2019 Ağustos sonu itibarıyla 91 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 487 milyon ABD doları oldu.

2019 Ağustos sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu % 50,4’ü ABD doları, % 30,8’i Euro, % 13,1’i TL ve % 5,7’si diğer döviz cinslerinden oluştu.

2019 Ağustos sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 172,0 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 19,5 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün % 18,4, Merkez Bankası’nın % 3,7, özel sektörün ise % 77,9 oranında paya sahip olduğu gözlendi.

Yorumlar

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler