Sosyal Medya

Ekonomi

İhracat Bedellerin Yurda Getirme Zorunluğuna 6 Ay Daha Devam

Bir süredir ihracatçılar ihracat bedellerinin yurda getirilmesi süresinin uzatılmasını talep ediyorlardı. Öte yandan geçen yıl yaşanan ekonomik kriz ve ardından gelen durgunlukta ülkenin de acil döviz ihtiyacı sürüyor. Buna rağmen bugün Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile ihracatçıların istediği oldu.

İhracat Bedellerin Yurda Getirme Zorunluğuna 6 Ay Daha Devam

İhracatçıların ihracat bedellerinin yurda getirilme şartlarının yumuşatılması ve sürenin uzatılması yönündeki talepleri bir başka bahara, daha doğrusu sonbahara kaldı. süre uzatıldı uzatılmasına ama ihracatçıların para getirme süresi değil, para getirme zorunluluğu getiren tebliğin süresi uzadı. Yani şimdilik ihracatçıların istediğinin aksi yönde bir uzama gerçekleşti.

İşin evveliyatı kısaca şöyle:

“Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar” 2008 yılında değiştirilmeden önce, uygulanmakta olan “Dış Ticaret” bölümü altındaki 8’inci maddesi hükmü uyarınca; ticari amaçlarla ihraç edilen malların bedelinin, fiili ihraç tarihinden itibaren en çok 180 gün içinde ihracatçılar tarafından yurda getirilerek bankalara veya özel finans kurumlarına, satılması zorunluluğu vardı. Ancak, 08.02.2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 32 Sayılı Kararda Değişiklikler yapan 2008/13186 sayılı Karar’la yukarıda belirtilen uygulamada değişiklik yapılmış ve ihraç bedellerinin yurda getirilme zorunluluğu kaldırılmıştı. İşte ihracat bedellerini 2008 öncesindeki gibi yurda getirmeyi zorunlu kılan tebliğ şöyleydi:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180904-2.htm

Fakat ilgili tebliğde bunun geçerlilik süresi 6 aydı. Eğer 4 Eylül 2018 tarihli tebliğde bir değişiklik yapılmamış olsaydı sürenin bitiminde yani yarın otomatik olarak parayı yurda getirme zorunluğu kalkacak ve 2008’den sonraki uygulamaya geri dönülecekti. Bugün yayımlanan yeni tebliğ ile bu tarih bir 6 ay daha ötelenmiş oldu.

İhracatçılar Meclisi’nde ihracatçıların Berat Albayrak’la yaptıkları toplantıda talepleri bu tebliğin değiştirilmesi ve Türkiye’ye getirme süresinin 180 günden 360 güne çıkarılması, söz konusu bedellerin de yüzde 80’inin bankaya satılma zorunluluğunun yüzde 40’a çekilmesi vardı. Öyle görünüyor ki 2008 sonrası döneme dönülmemiş veya şartlar yumuşatılmamış buna karşılık bu talep tümden reddedilmemiş ve net şekilde daimi ve kesin bir düzenlemeye de gidilmemiş. İhracatçıların şimdilik 6 ay daha beklemeleri gerekiyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığının “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”i, Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen ve Resmi Gazete’nin 4 Eylül 2018 tarihli sayısında yayımlanan söz konusu tebliğ hükümlerinin “6 ay” olarak belirtilen yürürlük süresi “1 yıl” olarak değiştirildi.

Bu tebliğ sayesinde daha önce belirlenen şartlar çerçevesinde ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi 6 ay uzatılmış oldu.

Yorumlar

Banner

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler