Sosyal Medya
**8*

Hakan Özyıldız yazdı:  Aramalı ithalatının seyri olumlu işaret vermiyor

6 Mayıs 2019

Konunun uzmanları yıllardır anlatmaya çalışıyor. Dışa bağımlı üretim yapısı ekonomiyi, ülkeyi aşırı zorluyor. En önemli sonuçlarından birisi yüksek enflasyon diğerleri dövizli borçların artması ve aşırı dolarizasyon.

Üretimin yapısını anlamak için yapılan çalışmaların başında girdi/çıktı tabloları geliyor. TÜİK, ulusal geliri hesaplarken, varsayımlarını ve modellerini bu tablolar üzerinden yapıyor.

TÜİK’in sitesinde konuyla ilgili açıklamalar şöyle:

Girdi-Çıktı Tabloları: Arz ve Kullanım Tablolarından elde edilir. Satır ve sütun sayısı eşit simetrik bir kare matris seklindedir. Girdi-Çıktı Tabloları, arz ve kullanım tablolarından ürün, sanayi veya karma teknoloji varsayımları kullanılarak elde edilebilmektedir. Kullanılan varsayım gereği, Girdi-Çıktı Tablolarından elde edilen değerler Arz ve Kullanım Tablolarındaki değerlerden farklılık gösterebilmektedir. Girdi-Çıktı Tabloları, ekonominin yapısal analizi ve planlaması, üretimin analizi, talep yapısının analizi, fiyat ve maliyet analizi, ithalat ve ihracatın analizi, yatırımların analizi, verimlilik analizi, duyarlılık analizi ve etki analizi için kullanılmaktadır.

Yurt İçi Üretim Girdi-Çıktı Tablosu: Temel fiyatlarla yurt içi kullanım tablosundan sanayi teknoloji varsayımına dayalı üründen ürüne girdi-çıktı tablosu olarak türetilmektedir. Yurt içinde üretilen mal ve hizmetlerin hangi sanayiler ve nihai talep unsurları tarafından kullanıldıklarını göstermektedir.

İthalat Girdi-Çıktı Tablosu:İthalatı yapılan mal ve hizmetlerin hangi sanayiler ve nihai talep unsurları tarafından kullanıldığını göstermektedir.

Bu bağlamda girdi-çıktı tablolarının sonuçları, gelişmeleri anlamak için büyük önem taşıyor.

TÜİK en son girdi-çekti çalışmasını 2012 yılında yapmış.

Konunun Türkiye’deki en yetkin birkaç uzmanından biri olan Zafer Yükseler, “1985-2012 Döneminde Türkiye Ekonomisinde Yapısal Değişim ve İthalat Bağımlılığı” başlıklı çalışmasını yeni yayınladı.(https://www.academia.edu/38947933/1985-2012_DÖNEMİNDE_TÜRKİYE_EKONOMİSİNDE_YAPISAL_DEĞİŞİM_VE_İTHALAT_BAĞIMLILIĞ)

 

Yazarın izniyle blogundan alıntıdır, makalenin tümünü okumak için tıklayın

Yorumlar

Diğer Yazarlar

Yazarın Diğer Yazıları