Sosyal Medya

Ekonomi

Fitch Türkiye’nin “Potansiyel Büyüme” Tahminini de Düşürdü

Türkiye'nin notlarını arka arkaya düşüren reyting krurluşlarından biri olan Fitch bu kez Türkiye'nin 5 yıllık potansiyel büyüme oranı tahminini düşürdü.

Fitch Türkiye’nin “Potansiyel Büyüme” Tahminini de Düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin potansiyel büyümesini yüzde 4.3 olarak tahmin ettiğini belirtti.

Fitch’in bugün yayınladığı ve gelişmekte olan 10 ülkeye yönelik 5 yıllık büyüme öngörülerini içeren rapora göre, bu tahmin son raporda öngörülen rakamın 0.5 puan altında bulunuyor.

Raporda ayrıca bu rakamın, yatırımların GSYH’ya oranındaki düşüşün de etkisiyle, geçen yılki TL krizinden bu yana yaşanan dış unsurlardaki sert düzeltmeyi yansıttığı belirtildi. Bu durumun sermaye ve dolayısıyla iş gücü verimliliğindeki büyümenin önceden tahmin edilenden belirgin derecede daha düşük olmasına neden olacağı belirtildi.

POTANSİYEL BÜYÜME ORANI NEDİR?

Potansiyel büyüme oranını anlamak için alakalı bir kavramı yani potansiyel  GSYH’yı anlamak gerekir. Potansiyel GSYH, OECD’nin tanımını verecek olursak bir ekonominin enflasyon oranında ek bir artışa yol açmadan yaratabileceği GSYH’dır. Bu statik bir kavram olduğuna göre bunu büyüme açısından yani dinamik olarak ifade edecek olursak, ek bir enflasyon artışına yol açmadan GSYH’da meydana gelen artış oranına potansiyel büyüme oranı denir. Bir ekonomi isterse potansiyelinden daha hızlı da büyüyebilir ancak bu durumda enflasyon oranı da artar. Potansiyel büyüme bazı etkenlere bağlıdır. Bunlar ülkenin sermaye stoku, potansiyel emek gücü miktarı (ki bu da nüfus ve işgücüne katılma oranına bağlıdır) ayrıca igücü verimliliği ve NAIRU denilen “Enflasyonu Arttırmayan İşsizlik Oranıdır.

Yorumlar

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler