Sosyal Medya

Ekonomi

BDDK’nın bazı yetkilerinin Merkez Bankası’na devrini öngören yasa Resmi Gazete’de yayımlandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) bazı yetkilerinin Merkez Bankası'na (TCMB) devrini öngören yasa Resmi Gazete'de yayımlandı.

BDDK’nın bazı yetkilerinin Merkez Bankası’na devrini öngören yasa Resmi Gazete’de yayımlandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) bazı yetkilerinin Merkez Bankası’na (TCMB) devrini öngören yasa Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yasa kapsamında, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları, BDDK tarafından katkı payı alınabilecek kuruluşlar arasında yer almayacak.

Yasaya göre BDDK’nın Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamındaki görev ve yetkileri, TCMB’ye devredilecek ve TCMB ödemeler alanındaki yetkili otorite olacak. Bankasına ödeme hizmeti kapsamındaki belirli bir işlem türüne ilişkin olarak herhangi bir isim altında işlemin taraflarından birinin aldığı ücret, masraf, komisyon ve diğer menfaatlerin nitelikleri ile azami miktar ya da oranlarını tespit etme, bunları kısmen veya tamamen serbest bırakma yetkisi veriliyor.

TCMB’nin gözetim yetkisi sistem işleticisi, sistem katılımcıları, mutabakat kuruluşu, bağlantılı diğer sistemler ile dış hizmet sağlayıcıları gibi faaliyetleri sistemin çalışmasıyla yakından ilgili tüm tarafları kapsayacak.

TCMB ayrıca, gözetim faaliyetlerinin kapsamına giren kuruluşların gerçekleştirdiği bütün işlemlere ilişkin kayıt, bilgi ve belgeyi, gerekli gördüğü durumlarda anlık ve işlem bazında olmak üzere talep edebilecek.

Gözetim faaliyetlerinin kapsamına giren kuruluşlar, her türlü kayıt, bilgi ve belgeyi gizli dahi olsa Merkez Bankası’nca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde TCMB’ye tevdi etmek ve gözetimine hazır hâle getirmekle yükümlü olacak.

TCMB, sistemlerin kesintisiz işletimini sağlamak amacıyla sistemik öneme sahip kurulmuş ve kurulacak sistem işleticilerine hissedar olabilecek.

Banka yasa kapsamında, ödeme hizmeti sağlayıcısındaki verilerin ödeme hizmeti başlatma ve hesap bilgisi sağlama faaliyetleri kapsamında başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısı ile paylaşılmasına ilişkin her türlü esası belirleyebilecek.

Bankalar, ödeme kuruluşu ve elektronik para kuruluşu ile PTT’nin bu kanun kapsamındaki denetimi de TCMB tarafından yapılacak.

Yasayla 6493 sayılı kanuna eklenen madde uyarınca, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kurulacak.

Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarına, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğine, faaliyet izni aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde üye olmak için başvurma zorunluluğu getirildi.

Yasayla ayrıca, bankaların, ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı konusundaki düzenlemelerle ilgili uyması gereken konularda gerekli denetimlerin yapılabilmesini sağlamak amacıyla TCMB’ye yetki verecek hükümler de eklendi.

İlgili teklifin TBMM’deki görüşmeleri sürerken teklif TCMB’nin şirketlere ortak olabilmesinin önünü açtığı gerekçesiyle eleştirilmişti. TCMB Başkanı Murat Uysal ise geçtiğimiz ay gerçekleşen enflasyon raporu sonrasında “Ödeme sistemleri yasası ‘TCMB şirketlere ortak olacak’ şeklinde lanse edildi. Alakası yok” demişti.

 

investing

Yorumlar

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler