Sosyal Medya

Ekonomi

ANALİZ:  Cari açık nasıl daraldı?

İntegral Yatırım Menkul Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer Şubat ödemeler dengesi istatistiklerini değerlendirdi:   Cari işlemler dengesi şubat ayında 718…

ANALİZ:  Cari açık nasıl daraldı?

İntegral Yatırım Menkul Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer Şubat ödemeler dengesi istatistiklerini değerlendirdi:

 

Cari işlemler dengesi şubat ayında 718 milyon $ açık verdi. Piyasa beklentisi 900 milyon $ açık yönündeydi. Bu açıdan bakıldığında  piyasa beklentisini karşılamış görünüyor. 2019 yılı Şubat ayı rakamı  ile birlikte yıllık cari ödemeler dengesi 17 milyar $ oldu.

 

Dış ticaret açığında daralma zayıf ekonominin göstergesi

 

Dış ticaret açığında yaşanan azalması cari işlemler dengesinde  etkili olmuş görünüyor. Dış açıkta yaşanan azalmanın ana nedeni ise  ekonomik aktivelerde yaşanan yavaşlama. Dün açıklanan yapısal reform  adımlarının etkisi ve baz etkisinden kaynaklı olarak yılın ikinci  yarısından sonra ekonomide canlanma izlenebilir. Bu durum cari açıkta  sınırlı yükseliş getirebilir. Ancak şu an cari işlemler dengesinde  aşağı yönlü eğilimin sürdüğünü belirtelim. Cari açığın milli gelire  oranı %2.1 gibi düşük bir seviyede kalmakta.

 

Cari açık nasıl finanse edildi?

 

Verinin finans hesabında doğrudan yabancı yatırımlarda 486 milyon  $ net sermaye girişi gerçekleşti. Portföy yatırımlarında ise 1.7  milyar $’lık giriş dikkat çekiyor. Geçen ay gerçekleşen 6.1 milyar $’lık portföy yatırımına nazaran, şubat ayında girişler yavaşlamış.

Bankalar güçlü bir oranda yurt dışından borçlanmayı tercih etmemiş  görünüyor. Buna karşın Eurobond ihracatları finansman için önemli  katkı oluşturuyor. Öte yanda, diğer yatırımlarda 128 milyon $  gibi sınırlı bir çıkış oldu.

Genel finansman hesabını özetlersek, 486 milyon $’lık doğrudan  yatırım girişine, 1.786 milyon $ portföy girişini ekleyip, 128 milyon $’lık diğer yatırımlardan giderleri çıkardığımızda 2.144 milyon $  fazla verdiğimiz dikkat çekiyor. Buna 1.398 milyon $’lık net hata  noksanı eklediğimizde yaklaşık 3.542 Milyon $’lık bir finansman  fazlamız oluşmuş görünüyor. Buna cari hesaptan gelen 718 milyon $  açığı çıkardığımızda ulaşılan 2.824 Milyon $ döviz fazlasını TCMB  rezervlerine eklemişiz.

 

Cari açık genişleyebilir, fakat kurda baskı yaratmaz

Sonuç olarak cari işlemler dengesinde ithalattaki daralmanın en  önemli gösterge olduğunu söylemek mümkün. Bununla birlikte cari  dengedeki yıllık düzeltmenin önemli bir kısmı enerji ve altın dışı  ithalattaki daralmadan kaynaklanmış görünüyor. Turizm gelirlerindeki  ılımlı artış hizmetler dengesinin önemli katalizörü olmaya devam  ediyor.

Mart ayı içinde düşük bir cari açık verisi gelebilir. Ancak mart  ayında portföy girişlerinin hızında yavaşlamanın oluşması finansman  tarafının zayıflamasına zemin hazırlayabilir. Finansman hesabının  ağırlıklı olarak sıcak para ile gerçekleşmiş olması çok olumlu değil.

Ancak doğrudan yabancı yatırımlar finansman hesabını güçlü kılmak  adına yeterli kalamıyor. Yılın ikinci yarısından itibaren ekonomide  beklenen canlanmanın başlaması durumunda %2.7 cari açık rakamı  yükselebilir. Ancak bu oranların içeride dövize yukarı yönlü baskı  yaratacak nitelikte olmayacağını düşünüyoruz.

Yorumlar

Banner

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler