Sosyal Medya
**8*

2023 Hedeflerine ne oldu?

6 Mayıs 2019

2012 yılında Türkiye’nin 2023 hedefleri açıklanacağı zaman 10 yıllık vizyonun ülkeyi hangi noktaya taşıyacağı merakla bekleniyor ve buna göre stratejiler oluşturulmaya çalışılıyordu. Dünyanın en güçlü 10 ekonomisi arasında yer almak temel hedeflerden biri olarak karşımıza çıkıyordu. Ekonomik anlamda diğer önemli hedefler arasında yer alan ilk 25 maddeyi aşağıdaki gibi listeledim. Bunları yorumlamaktan ziyade oluşturduğum tablo bizim hangi noktada olduğumuzu daha net bir biçimde ortaya koyuyor. Bu hedefler mevcut koşullarda gerçekleştirilmekten biraz uzak seviyede duruyor gibi görünmekte. Hazırladığım tabloya 2023 yılı hedeflerini de ekledim bakalım sizce hedeflerin neresindeyiz…

 1. Dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına girmek.
 2. Yıllık GSYH’yı 2 trilyon dolara çıkarmak.
 3. Kişi başına düşen milli geliri 20 bin doların üzerine çıkarmak.
 4. 500 milyar dolarlık ihracat yapmak.
 5. İhracatta ileri ve yüksek teknolojili ürünlerin payını yüzde 20’lere çıkarmak.
 6. İnşaat malzemeleri ve müteahhitlik hizmetleri ihracatında 100 milyar dolarla dünyada ilk üç arasına girmek.
 7. Orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya’nın üretim üssü olmak.
 8. 46 milyon turist ağırlamak ve 50 milyar dolar gelir elde etmek.
 9. AB’ye tam üyelik kabul edilirse 63 milyon turist ve 86 milyar dolar gelir elde etmek
 10. Dünya çapında turizm kentleri oluşturmak.
 11. İç turizm pazarından 20 milyon kişinin yararlanmasını sağlamak.
 12. Ekonomik sıkıntılardan tamamen uzaklaşmak.
 13. Gelir dağılımını daha adil bir hale getirmek.
 14. Demokrasi ve hukuk ilkelerini tam işler hale getirmek.

15.Büyüme oranlarını sürdürülebilir olarak ortalama yüzde 7’ler seviyesine yükseltmek.

 • Cari açığı kapatarak cari fazla vermek.
 • İşsizliği çok düşük mertebelere çekmek.
 • Yoksulluk sınırının altındaki nüfusu azaltmak.
 • Çok yüksek insani gelişme kategorisine çıkmak.
 • Avrupa Birliği’ne tam üye olmak.
 • Ortadoğu’da lider ülke olmak.
 • İstanbul’u dünyanın önemli finans şehirlerinden biri yapmak.
 • Orman varlığını, ülke toplam alanının yüzde 30’una çıkarmak.
 • Mevcut ormanları geliştirmek, verimliliğini artırmak ve alanlarını genişletmek.
 • Meteoroloji alanında bölgesel merkez olmak.

Al Nasir

Yorumlar

Banner

Diğer Yazarlar

Yazarın Diğer Yazıları