Sosyal Medya

Borsa şirketleri ve haberleri

Turkcell’de hedef fiyat TL 19.67

   Beklentinin üzerinde net kar Turkcell 1Ç19’da, artan borçluluğunun kur farkı zararı ve faiz giderleri üzerinde yarattığı yukarı yönlü baskı…

Turkcell’de hedef fiyat TL 19.67

 

 Beklentinin üzerinde net kar

Turkcell 1Ç19’da, artan borçluluğunun kur farkı zararı ve faiz giderleri üzerinde yarattığı yukarı yönlü baskı sebebiyle 420,4 milyon TL net finansman gideri yazdı. Diğer yandan, Fintur hisselerinin satışının vergi sonrası kara ‘durdurulmuş operasyonlardan elde edilen karlar’ başlığı altında 772 milyon TL tutarında tek seferlik pozitif etkisi oldu. Bu bağlamda, şirketin net karının yıllık bazda %144,5 artarak 1,22 milyar TL olarak gerçekleşti.

Açıklanan rakam piyasa beklentisinin %3,3 üzerinde gelirken, kurum beklentimizin %16,9 üzerinde geldi. Kurum beklentimizdeki sapma, belirtilenin aksine, Fintur hisse satışı gelirlerinin vergi sonrası kara olumlu yansımasından kaynaklanıyor. Şirket tarafından Fintur hisse satışı gelirlerinin vergi öncesi karlılığı olumlu etkileyeceği belirtilmişti. Bu doğrultuda, şirketin net kar marjı yıllık bazda 11,06 puan artışla %21,57’ye yükseldi. Fintur hisse satışının net kara yaptığı olumlu etki hariç tutulduğunda, net kar marjı yıllık bazda 2,55 puan gerileyerek %8,0 seviyesinde gerçekleşiyor.

Net karın piyasa beklentisi ile paralel gelmesi sonucunda, finansalların hisse performansına etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

 

Operasyonel performans göstergelerinde karışık görünüm sürüyor

 

1Ç19’da toplam abone sayısı, önceki yılın aynı dönemindeki 37,30 milyondan 36,60 milyona geriledi. Kurum beklentimiz 36,99 milyondu. Sadece mobil tarafa baktığımızda ise, yıllık bazda abone sayısının %2,7 gerilediğini görüyoruz. Ancak, çeyreksel olarak bakıldığında, mobil abone sayısı stabil görünüm sergileyerek abone kayıp oranının azaldığına işaret ediyor. Ayrıca, kotaların iki katına çıkarıldığı kampanya sonucunda mobil karma ARPU ile çeyreksel ortalama TÜFE arasındaki ilişkideki bozulmanın bu dönemde de devam ettiğini görüyoruz. Mobil karma ARPU 1Ç19’da yıllık bazda %13,3 artış kaydederek 35,7 seviyesine yükseldi. Ancak TÜFE tarafında ise, bu dönemde yıllık ortalama artış %19,9 seviyesinde gerçekleşti.

Ayrıca, çoğu abonenin kontratlı olmasından dolayı, söz konusu kampanyanın mobil karma ARPU üzerinde yarattığı aşağı yönlü baskının bir süre daha devam edeceğini ve dolayısıyla mobil karma ARPU ve çeyreksel ortalama TÜFE arasındaki korelasyondaki bozulmanın bir süre daha devam edeceğini düşünüyoruz. Mevcut operasyonel gelişmeler sonucunda, 1Ç19’da Turkcell’in net satış gelirleri yıllık bazda %19,2 artış kaydederek 5,68 milyar TL olarak gerçekleşti. Açıklanan rakam, hem piyasa beklentisine hem de kurum beklentimize paralel gerçekleşti.

 

FAVÖK’te hafif artış

Bu dönemde şirketin FAVÖK’ü, satış gelirlerindeki artış ve operasyonel giderlerdeki durağan görünüme karşın brüt karlılıktaki artışta görülen yavaşlamanın etkisiyle yıllık bazda %12,81 artışla 2,28 milyar TL’ye yükseldi. Açıklanan rakam, piyasa beklentisine ve kurum beklentimize paralel gerçekleşti.

Bu bağlamda, FAVÖK marjı da yıllık bazda 2,27 puan düşüşle %40,19’a geriledi.

 

Turkcell için hedef fiyatımızı 19,67 TL’de tutuyor ve ‘AL’ tavsiyemizi sürdürüyoruz

 

Şirket finansallarını açıkladıktan sonra gerçekleştirdiği telekonferansta, 2019 yılına ilişkin beklentilerinde hafif yukarı yönlü revizyonda bulundu. Şirket satış gelirlerine ilişkin artış tahminini %16-18 aralığından %17-19 aralığına yükseltirken, FAVÖK marjı tahminini %37-40 aralığından %38-40 aralığına çekti. Şirket beklentilerini yaptığı revizyonla bizim beklentilerimize daha uyumlu bir görünüme ulaştığını görüyor ve öngörülerimizi korumayı tercih ediyoruz. Bu doğrultuda, Turkcell için 19,67 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı koruyarak; ‘AL’ tavsiyemizi sürdürüyoruz.

 

 

Halk Yatırım

 

 

 

Önemli Duyuru:  Değerli Okurlarımız, Bayram öncesi gündem yoğunluğu nedeniyle sizlerle paylaşamadığımız şirket raporlarını sırasıyla yayınlıyoruz. Raporu yazan kurum önerisini değiştirmediği için Mayıs ayında yazılsa da, rapor geçerliliğini korumaktadır.

 

 

Yorumlar

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler