Sosyal Medya

Borsa şirketleri ve haberleri

Şirket Raporu: Vestel Elektronik

  Ana hissedarın yüksek borçluluğu, ihracat kaynaklı güçlü nakit akımını gölgeliyor   Kanıtlanmış ihracat odaklı iş modeli   Vestel Grubu,…

Şirket Raporu: Vestel Elektronik
 

Ana hissedarın yüksek borçluluğu, ihracat kaynaklı güçlü nakit akımını gölgeliyor

 

Kanıtlanmış ihracat odaklı iş modeli

 

Vestel Grubu, Avrupa’daki TV üreticileri arasında ilk üçte (10.2 milyon adet kurulu üretim kapasitesi) ve beyaz eşya üreticileri arasında ise ilk beşte (12 milyon adet kurulu üretim kapasitesi) yer almaktadır. Şirketin konsolide gelirlerinin %75’ini oluşturan yurtdışı satışları ODM (özgün tasarım üretimi) ve markalı ürün satışları olmak üzere iki farklı kanaldan yapılmaktadır.

 

Hem yerli hem de uluslararası benzerlerle karşılaştırıldığında cazip değerleme çarpanları

 

Vestel Elektronik (VESTL.IS) ve Vestel Beyaz (VESBE.IS) sırasıyla 2019T 4,1x ve 3,6x Firma Değ./FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir. Bu çarpanlarla hem VESTL hem de VESBE, sırasıyla yurtiçi ve yurtdışı benzer şirket 2019T 4,7x ve 8,3x Firma Değ. / FAVÖK çarpanlarına kıyasla iskontolu işlem görmektedir. Vestel Elektronik’in FAVÖK dönüşüm oranının (serbest nakit / FAVÖK) önümüzdeki beş yıl boyunca ortalama %50 seviyesinde olacağını öngörüyoruz (2018’de %73). Bu oran Grubun yerli rakibi Arçelik için öngördüğümüz %26 FAVÖK dönüşüm oranı ile karşılaştırıldığında oldukça olumlu görünüyor.

 

İhracat gelirlerinde coğrafi yoğunlaşma, yüksek borçlu ana hissedar, grup şirketlerine verilen krediler, uzun vadede büyümenin sürdürülebilirliği ve 2019’da hız kesen kar momentumu ana risk unsurları olarak öne çıkıyor

 

Vestel Grubu’nun toplam ihracatında Avrupa’nın payı %85-90 gibi yüksek bir paya sahiptir. Vestel Elektronik’in brüt kar marjlarında 2017 ve 2018 yıllarında büyük bir dalgalanma gözlenmiştir. 2017 yılında artan hammadde maliyetleri nedeniyle her iki segmentte de yaklaşık %2’lik daralmanın ardından 2018’de TL’deki keskin değer kaybı, hedging kazançları ve TV’de panel fiyatlarındaki düşüş ile tüketici elektroniği ve beyaz eşya segmentlerinde sırasıyla % 8,3 ve 4,7 artış gerçekleşmiştir.

 

Zorlu Holding’in (Vestel Elektronik’deki %75,6 ile doğrudan hissedar; Vestel Beyaz Eşya’da %71,95 ile dolaylı hissedar) halka açık olan 2017 tarihli en son konsolide finansallarına göre 24,4 milyar TL (6,5 milyar ABD Doları) toplam net borcu bulunmaktadır. Vestel Elektronik’in 2018 yılında ürettiği nakdin büyük kısmı Grup Şirketlerine (Zorlu Holding ve Vestel Savunma) krediler (1.1 milyar TL tutarında) ve hisse alımları (250 milyon ABD Doları tutarında madencilik şirketi META’da %50 hisse satın alım bedeli) olarak aktarılmıştır. 2018’deki yüksek net kar ve serbest nakit akışına rağmen, Vestel Elektronik azınlık hissedarlarına temettü ödememiştir.

 

 

Vestel Elektronik (VESTL.IS) için %26 getiri potansiyeli ve 11,90TL hedef fiyat ile TUT tavsiyesi veriyoruz.

 

 

 

Yorumlar

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler