Sosyal Medya

Borsa şirketleri ve haberleri

Demir-Çelik hisseleri ne durumda?

2018 yılında 1.712mn tona ulaşan Küresel Çelik tüketimi son beş yılda ortalama %3,4 oranında büyümüştür.   Sektörde korumacı politikaların yoğun…

Demir-Çelik hisseleri ne durumda?

2018 yılında 1.712mn tona ulaşan Küresel Çelik tüketimi son beş yılda ortalama %3,4 oranında büyümüştür.

 

Sektörde korumacı politikaların yoğun bir şekilde kullanılması fiyat ve üretim dengelerini bozabilmektedir.

 

Sektördeki ana girdiler; demir cevheri, kok kömürü ve hurdadır. Bu hammaddelerin fiyatları sektör maliyetleri üzerinde önemli etkiye sahiptir. Kok kömürü ve hurda fiyatları yatay bir seyir izlemekte iken demir cevheri fiyatları son dönemde önemli artış kaydetmiştir.

 

Dünya genelinde ekonomik faaliyetler dönemsel durgunluklar yaşasa da artma eğilimindedir ve buna bağlı olarak dünya toplam ham çelik üretimini de artmaktadır. Dünya ham çelik üretimi küresel ekonomideki büyümenin etkisiyle 2018 yılında geçen yıla göre %4,5 artış kaydetmiştir.

 

Teknolojik gelişmelerle birlikte çeliğin yerine geçebilecek ürün geliştirme çalışmaları (karbon fiber vs) olmakla birlikte bu ürünlerin çelik kadar yoğun kullanımı henüz mümkün gözükmemekte olup, bu ürünler maliyetleri nedeniyle sınırlı alanlarda kullanım imkanı bulabilmektedir.

 

Türkiye demir çelik üretiminde 2018 yılındaki 37,3mn tonluk üretimiyle dünyada 8. sırada yer alırken, dünya üretiminde yaklaşık %2,1’lik bir paya sahiptir.

 

Tüketim tarafında ise 2018 yılında Dünya kişi başına nihai çelik ürünleri tüketimi ortalaması 225 kg olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’de kişi başına kg olarak nihai çelik tüketimi ise 373 kg olarak gerçekleşmiştir.

 

Türkiye demir çelik sektörü teknolojik donanım ve tecrübe ile uluslararası rekabet gücüne sahiptir. Ancak yassı ve uzun ürün üretim oranları arasındaki dengesizliğin devam etmesi ile ark ocaklı tesislerin ağırlığının fazla oluşu dünya çelik sektörüne göre ayrışmaya neden olabilmektedir.

 

 

 

Türkiye’nin ilk ve en büyük entegre yassı çelik üreticisi Ereğli Demir Çelik Fabrikaları aynı zamanda İskenderun Demir Çelik Fabrikası’nda hem uzun hem de yassı çelik üretebilmektedir.

 

Şirketin ton başına FAVÖK’ü, küresel ekonomideki olumlu seyrinin etkisiyle 2018 yılında zirveye ulaşmış ve hesaplamamıza göre yaklaşık 213 USD/ ton olarak gerçekleşmiştir. Ancak 2018 yılının sonuna doğru ticaret savaşlarının gündeme gelmesi ve küresel büyüme ile ilgili endişeler satış fiyatlarında sert düşüşlerin görülmesine dolayısıyla da ton başına FAVÖK ‘ün de gerilemesine neden olmuştur. Çeyreksel bazda ton başına FAVÖK rakamı 2019 yılı ilk çeyrekte de gerilemesini sürdürmüş ve 144,4 USD/ton seviyesine kadar gerilemiştir. 2018 yılındaki rekor seviyenin ardından ton başına FAVÖK rakamının 2019 yılında normalleşeceğini ve 133 dolar seviyesinde gerçekleşeceğini öngörmekteyiz.

 

ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimi ve küresel büyümedeki yavaşlamalar demir çelik sektörü için baskı unsuru olmaya devam etmektedir. Son dönemde arz kaynaklı sorunlar nedeniyle demir cevheri fiyatlarında artışlar görülmüştür. Bu durum özellikle üçüncü çeyrekte kar marjlarının daha da gerilemesine neden olabilir.

 

Diğer taraftan şirketin sipariş usulü çalışması ve yassı çelikte yurt içi arz eksikliği nedeniyle üretim ve satış miktarları konusunda, ekonomideki yaşanan zorluklara karşın, önemli bir sorun beklenmemekteyiz.

 

Ayrıca grup yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım kararı almıştır. Bu durumun 2022’den itibaren satış gelirlerine olumlu yansıması beklenmektedir. Böylece yaklaşık %10’luk bir kapasite artışı olacağını düşünüyoruz. Ek olarak, net nakit pozisyonu olan şirketin istikrarlı kar dağıtım politikası ve yüksek kar payı verimliliği (2018 %18,3) bulunmaktadır.

 

Erdemir için tahmini hedef piyasa değerini İNA ve benzer şirket çarpanlarına göre 37.434mn TL, hedef hisse fiyatını da 10,70 TL olarak hesaplamaktayız.     Buna göre Erdemir hisseleri hedef hisse fiyatımıza göre %29 iskontolu işlem görmesine bağlı olarak Erdemir için “AL” önerisinde bulunuyoruz.

 

 

 

 

Erdemir’in bağlı ortaklığı olan İskenderun Demir Çelik, hem uzun ve hem de yassı çelik üretebilmektedir. Bu durum piyasa şartlarına göre şirketin esnek olmasını sağlamaktadır.

 

Şirketin ton başına FAVÖK’ü, küresel ekonomideki olumlu seyrinin etkisiyle 2018 yılında zirveye ulaşmış ve hesaplamamıza göre yaklaşık olarak 212,7 USD/ ton olarak gerçekleşmiştir. Ancak yılın sonuna doğru ton başına FAVÖK’de gerilemeler olmuştur. Çeyreksel bazda ton başına FAVÖK rakamı 2019 yılı ilk çeyrekte de gerilemesini sürdürmüş ve 118,4 USD/ton seviyesine kadar gerilemiştir. 2018 yılındaki rekor seviyenin ardından ton başına FAVÖK rakamının 2019 yılında normalleşeceğini ve 131 dolar seviyesinde gerçekleşeceğini düşünmekteyiz.

 

ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimi ve küresel büyümedeki yavaşlamalar demir çelik sektörü için baskı unsuru olmaya devam etmektedir. Son dönemde arz kaynaklı sorunlar nedeniyle demir cevheri fiyatlarında artışlar görülmüştür. Bu durum özellikle üçüncü çeyrekte kar marjlarının daha da gerilemesine neden olabilir.

 

Diğer taraftan şirketin sipariş usulü çalışması ve yassı çelikte yurt içi arz eksikliği nedeniyle üretim ve satış miktarları konusunda, ekonomideki yaşanan zorluklara karşın, önemli bir sorun beklenmemektedir.

 

Şirketin hali hazırda üretime devam etmekte olan 1.850m3 hacimli 3. Yüksek Fırın’ın yerine; 3.000 m3’lük 1. Yüksek Fırın’ın inşa edilmesine karar verilmiştir. 1. Yüksek Fırın yılda 3.000m3 kapasite ile demir üretimi yapabilir hale gelecektir.

 

Şirketin %5,13’lük düşük halka açıklık oranı ana grup şirketi Ereğli Demir Çelik Fabrikaları gibi performans göstermesini engelleyebilir. Düşük halka açıklık oranı yabancı yatırımcı girişi önünde engel oluşturmaktadır.

 

İsdemir için tahmini hedef piyasa değerini İNA ve benzer şirket çarpanlarına göre 22.772mn TL, hedef hisse fiyatını da 7,85 TL olarak hesaplamaktayız. Buna göre İsdemir hisseleri hedef hisse fiyatımıza göre %16 iskontolu işlem görmesine bağlı olarak İsdemir için “EKLE” önerisinde bulunuyoruz.

 

 

 

Türkiye’nin uzun mamulde cevhere dayalı üretim yapan ilk entegre demir çelik fabrikası olan Şirket, pik, blum, kütük, nervürlü inşaat çeliği, profil, köşebent, maden direği, ray, kok ve kok yan ürünleri üretmektedir.

 

Sektörün önemli finansal göstergelerinden olan ton başına FAVÖK rakamı 2018 yılının 2. çeyreğinde zirveye ulaşmış ve hesaplamalarımıza olarak yaklaşık 203 USD/Ton olmuştur. 2018 3. çeyreğinden itibaren ise düşüşe geçmiştir. 2018 4. çeyrekte 123 USD/Ton iken 2019 yılı ilk çeyrekte 62 USD/Ton’a gerilemiştir.

 

Şirket satışlarını yurtiçi piyasaya yapmaktadır. Bu sebeple ülke içi arz ve talep durumu şirket satışları açısından önemlidir. Özellikle ark ocaklı tesislerin kapasite durumları şirket pazar payını etkilemektedir. Elektrikli ark ocağı tesislerinin ana hammaddesi olan hurdanın ve enerji maliyetlerinin artması sebebiyle üretimlerini düşüren tesisler şirketin pazar payını arttırmaktadır.

 

Küresel endişelerin yanı sıra özellikle demir cevheri fiyatlarında yılbaşından itibaren artış göstermektedir. Şirket önemli oranda iç piyasadan ve daha düşük fiyatlara cevher tedarik etse de, yurtdışı tedarikinin olması sebebiyle bu artışın şirket finansallarına etkisi olacaktır.

 

2019 yılında şirketin toplam satış tutarının 2.450 bin tona ulaşacağını öngörmekteyiz. Satış gelirlerinin ise 6.237mn TL seviyesinde gerçekleşmesini beklemekteyiz.

 

Şirket 3,5mn ton üretim hedefine ulaşmak amacıyla sürdürdüğü yatırımlarından 3. Pota Fırını da tamamlanarak devreye almıştır.

 

Kardemir (D) grubu için tahmini hedef piyasa değerini İNA ve benzer şirket çarpanlarına göre 2.223mn TL ve hedef hisse fiyatını da 2,85 TL olarak hesaplamaktayız. Buna göre Kardemir D hisseleri hedef hisse fiyatımıza göre %19 iskontolu işlem görmesine rağmen, iç piyasaya bağlılığı ve devam eden ticaret savaşlarının etkisiyle Kardemir için “EKLE” önerisinde bulunuyoruz.

 

 

 

Ziraat Yatırım raporundan alıntıdır

 

Yorumlar

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler