Sosyal Medya

Borsa şirketleri ve haberleri

Çimsa finansallarında hayal kırıklığı

  Çimsa, 4Ç18 döneminde, hem bizim hem de piyasa beklentisinin tersine 61,7 mn TL net zarar açıklamıştır. İç pazardaki daralmanın…

Çimsa finansallarında hayal kırıklığı

 

Çimsa, 4Ç18 döneminde, hem bizim hem de piyasa beklentisinin tersine 61,7 mn TL net zarar açıklamıştır. İç pazardaki daralmanın son çeyrekte ihracat ile telafi edilememesi, artan satış maliyetleri yanı sıra kaydedilen net finansal gider, şirketin net zarar açıklamasında etkili olmuştur. Yılbaşından bugüne endekse göre %10 negatif ayrışan şirket hisselerinin, açıklanan 4Ç18 finansallarına negatif tepki verebileceğini düşünüyoruz.

Çimsa için hisse başı fiyat hedefimiz 9,03 TL olup, kısa vadeli önerimiz Endekse Paralel Getiri, uzun vadeli önerimiz ise TUT olarak devam etmektedir.

  • Satış gelirleri 4Ç18’de yıllık bazda %9 geriledi – Çimsa, 4Ç18’de 394,8 mn TL satış geliri elde ederken, yıllık bazda satış gelirlerinde %9 gerileme görülmüştür. Şirketin ihracat gelirlerinde yıllık bazda %67 yükseliş gerçekleşse de, yurt içi piyasada gözlenen daralmaya paralel, yurt içi satış gelirlerinde yıllık bazda %36 düşüş kaydedilmesi, toplamda satış gelirlerindeki gerilemede etkili oldu. 4Ç18’de kaydedilen satış geliri 455 mn TL’lik beklentimizin altında kalırken, 410 mn TL’lik Research Turkey konsensüs tahminlerine paraleldir.
  • Operasyonel tarafta beklentilerin oldukça altında sonuçlar – Şirketin satış gelirlerinde 4Ç18’de gördüğümüz yıllık bazdaki %9 daralmaya karşılık, artan hammadde ve enerji giderleriyle birlikte satış maliyetlerinin yıllık bazda %8 yükseliş göstermesi, operasyonel tarafta beklentilerin altında sonuçlar görmemizde etkili olmuştur. Şirketin FAVÖK’ü 4Ç18’de yıllık bazda %64 gerileyerek 41 mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Açıklanan FAVÖK, hem 113 mn TL’lik beklentimizin hem de 79 mn TL’lik Research Turkey konsensüs tahminlerinin oldukça altında kalmıştır. Şirketin FAVÖK marjı ise 4Ç18’de yıllık bazda 15 puana yakın gerileyerek 4Ç17’deki %25,7 seviyesinden %10 seviyesine gerilemiştir.
  • Net kar beklentilerinin tersine 61,7 mn TL net zarar açıkladı – Operasyonel tarafta gözlenen zayıf sonuçların yanı sıra 4Ç17’de 37 mn TL net finansal gider kaydeden şirket, 4Ç18’de ise 85 mn TL net finansal gider kaydetmiştir. Ayrıca, özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilen Exsa kaynaklı yazılan 7 mn TL’lik gider net zararın artmasında etkili olurken, 4Ç18’de 15 mn TL seviyesinde ertelenmiş vergi geliri kaydedilmesi ise net zararın büyümesini sınırlandırmıştır. Toplamda ise şirket 4Ç18’de 61,7 mn TL net zarar açıklamıştır (4Ç17: 74,9 mn TL net kar). Açıklanan net zarar ise, hem bizim 40 mn TL’lik hem de Research Turkey konsensüs tahmini olan 12 mn TL’lik net kar beklentisinin tersine gerçekleşmiştir.
  • 9,03 TL olan hedef fiyatımızı koruyoruz – Çimsa, yılbaşından bugüne endekse göre %10 negatif bir getiri performansı sergilemiştir. 2019 yılında yurt içi pazarda görülmesini beklediğimiz talep daralmasını ihracat ile aşmaya çalışmasını beklediğimiz Çimsa için kısa vadeli önerimiz Endekse Parelel Getiri olarak devam ederken, uzun vadeli önerimiz ise TUT olarak sürmektedir. Şirket için hisse başı hedef fiyatımız 9,03 TL seviyesindedir.

 

 

Vakıf Yatırım Araştırma notudur

Yorumlar

Banner

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler