Sosyal Medya

Borsa şirketleri ve haberleri

Birinci çeyrekte banka karları nasıl olacak?

Yılın ilk çeyreği için mali tablo açıklama dönemi geliyor.  ParaAnaliz yorum katmadan, hisse parlatmadan, sansasyon yaratmadan  finans kurumlarının tahminlerini  sizlerle…

Birinci çeyrekte banka karları nasıl olacak?

Yılın ilk çeyreği için mali tablo açıklama dönemi geliyor.  ParaAnaliz yorum katmadan, hisse parlatmadan, sansasyon yaratmadan  finans kurumlarının tahminlerini  sizlerle paylaşacak. İlk rapor Zirat Yatırım’ın  bankacılık sektörü değerlendirmesi.  Zayıf kredi büyümesi karlılığı vuruyor, fakat  banka bazında  kayda değer farklıklar göze  çarpıyor.

 

Tahminlerimizde Etkili Olan Faktörler

 

Bankacılık sektörü karı 2019 yılının Ocak-Şubat döneminde, hem bir önceki yılın aynı dönemine göre, hem de bir önceki çeyreğin ilk iki ayına göre düşüş kaydetmiş ve 6,49 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. İlk çeyreğin son ayında da mevduat maliyetlerindeki düşüşün bankacılık sektörü karlılığına Şubat ayındaki gibi olumlu katkı yapmaya devam edeceği beklenirken, TÜFE endeksli tahvil getirilerindeki düşük seyrin devam etmesine bağlı olarak net faiz gelirlerinde baskı görülebilir. Diğer taraftan Mart ayında ilk çeyrek sonu olması nedeniyle net ücret ve komisyonlarda görece artış beklenirken; çeşitli dönem sonu işlemlerinin de sektörün karlılığı üzerinde etkili olması beklenmektedir.

 

 

TL kredi ve mevduatlarda artış tatmin edici değil

 

Sektörde ilk çeyrekte (28 Aralık 2018 – 29 Mart 2019 tarihli haftalık veriler)  2018 yılsonuna göre, TL cinsi kredilerde %5’in hafif altında artış kaydedilirken, YP kredilerde dolar bazında hafif gerileme kaydedilmiştir. Diğer taraftan kurlardaki artışın etkisiyle YP kredilerde TL bazlı artış kaydedilmiştir. Böylece toplam kredilerdeki artış %5’in üzerinde gerçekleşmiştir. Mevduatlarda ise TL mevduatlarda %3’e yakın gerilemeye karşın, kurlardaki artışın da olumlu katkısıyla YP mevduatlarda yüksek artış kaydedilmiş ve toplam mevduatlar da %8’e yakın yükselmiştir.

 

 

TÜFEX katkısı sınırlı olacak

TÜFE endeksli tahvillerin katkısının bir önceki çeyreğe göre çok düşük seviyede olmasının çeyreksel bazda sektör karındaki gerilemede en önemli etkenlerden biri olması beklenmektedir.  2018 yılının son çeyreğinde TÜFE tahvil getirileri hesaplamasında kullanılacak olan gerçekleşen enflasyonun %25,24 ile yüksek seviyede olmasının etkisiyle yapılan dönem sonu düzeltmeleri sektör karlılığına çok olumlu katkı yapmıştı. İlk çeyrekte ise TÜFE hesaplamalarında bir önceki yıla göre düşük enflasyon tahminleri kullanılması net faiz marjında önemli baskı oluşturacaktır.

 

Diğer taraftan mevduat maliyetlerindeki hızlı geri çekilme sınırlı da olsa kredi mevduat makasındaki iyileşmeyle, TÜFE endeksliler kaynaklı dönem karında oluşması beklenen baskıyı sınırlandırması öngörülmektedir.

 

SWAP’lar burada da karşımıza çıkıyor

 

Ticari kar-zarar kaleminde, swap maliyetlerinin görece stabil görüntüsüne karşın artan kullanım miktarları nedeniyle bir önceki çeyreğe nazaran daha olumsuz etki yapması beklenirken, bazı bankalar tarafından döviz cinsi krediler için ayrılan karşılıklar için yapılan korunma işlemlerinin etkisiyle bir önceki çeyreğe nazaran daha olumlu bir görüntü beklenmektedir. Kurlardaki artışın korunma kaynaklı olumlu etkileri burada gösterilmekte olup olumsuz etki karşılık giderlerinde gösterilmektedir. Bu nedenle toplamda etki yoktur.

 

Karşılık giderlerinde artış, faaliyet giderleri kontrol altında

 

Ücret ve komisyon gelirlerinde genel olarak artışın devam ettiği öngörülmüştür. Ayrıca diğer faaliyet gelirlerinin, mevsimselliğin etkisiyle tahsilatlarda kaydedilen artış ve TÜFE endeksli tahvil getirilerindeki kayıpların sınırlandırılması amacıyla yapılan serbest karşılık iptalleri nedeniyle karlılığa olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.

 

Diğer taraftan, karşılık giderlerinde ilk çeyrekteki artışla birlikte çeyreksel olarak normalleşme öngörülmüştür. 2018 yılı son çeyrekte yapılan yılsonu düzeltmeleri ve ayrılan/iptal edilen serbest karşılıklar gibi çeşitli sebeplerle karşılık giderleri genel olarak normal seyrinin dışına çıkmıştı.

 

İlk çeyrekte genel olarak normalleşmeyle operayonel giderlerde bir önceki çeyreğe göre (son çeyrek yüksek baz etkisi) düşüş beklenmektedir.

 

Bu çeyrekte bazı bankalardaki temettü gelirleri ve iştirak gelirleri karlılığına bir önceki çeyreğe göre olumlu katkı sağlayacaktır. Takibimizdeki özel büyük bankaların tamamı iştiraklerini özkaynak yöntemine göre değerlendirmektedir.

 

Karlılık çok zayıf

 

Tüm bu gelişmelere bağlı olarak, tahminlerimize göre, 2019 yılının ilk çeyreğinde takibimizdeki bankaların toplam karlarının bir önceki çeyreğe göre %9,0 oranında, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %28,1 oranında gerileme kaydedeceğini beklemekteyiz.

 

Takip edilen bankaların tümünde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre karlarda düşüş kaydedilmesi beklenirken, bir önceki çeyreğe göre ise sadece İş Bankası ve Vakıfbank’ın karında düşüş öngörülmüştür. İş Bankası’nın 4Ç2018’de diğer bankalara nazaran yüksek kar elde etmesi bunda önemli etken olmuştur. İş Bankası’nın 4Ç2018’deki yüksek karında döviz cinsi krediler için Akbank, Garanti ve Yapı Kredi Bankası gibi bilanço içi korunma kullanmaması ve serbest karşılık iptali etkili olmuştur.

 

Hangi bankalar öne çıkacak?

 

2018 yılının son çeyreğinde TÜFE endekslilerden düzeltmelere bağlı olarak yüksek getiri elde edilirken, bu çeyrekte hesaplamalarda düşük enflasyon kullanılmasına bağlı olarak, tüm bankalarda TÜFE endeksliler karlılığa olumsuz etki etmiştir. Bir önceki çeyreğe göre en düşük negatif etki TÜFE endeksli tahvil hesaplamasında diğer bankalardan farklı olarak Merkez Bankası enflasyon tahminini kullanan İş Bankası’nda olmuştur. İş Bankası’ndaki olumsuz etkinin yaklaşık 350-400mn TL civarında olması beklenirken, Garanti Bankası’nda olumsuz etkinin ise 2,5 milyar TL’ye yakın olması beklenmektedir.

 

Diğer taraftan, mevduat maliyetlerindeki hızlı geri çekilme kredi mevduat marjında tüm bankalarda olumlu etki edeceği öngörülmüştür.

 

Takibimizdeki kamu bankalarında genel olarak hem kredilerde hem de mevduatlarda sektörün üzerinde büyüme kaydedilirken, özel bankalardan İş Bankası ise kredilerdeki yatay görüntü ile diğer özel bankalardan ayrışmıştır.

 

Bu çeyrekte Halkbank ve Vakıfbank’ın serbest karşılık iptali yaparak karlılıklarını desteklemeleri beklenmektedir. (Bir önceki çeyrekte Akbank 100mn TL, Garanti Bankası 390mn TL, Halkbank 264mn TL ve Vakıfbank 530mn TL serbest karşılık ayırırken, İş Bankası ise 350mn TL serbest karşılık iptali yapmıştı.)

 

Halkbank’ın bu çeyrek bir önceki yılın ikinci çeyreği parelelinde temettü geliri kaydedeceği öngörülmüştür.

Yorumlar

Banner

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler