Sosyal Medya

Borsa şirketleri ve haberleri

Aygaz’da bağlı ortaklıklardan zarar

    Aygaz’ın 4Ç2018’de 86,8mn TL net dönem zararı kaydetmiş ve olumsuz bir görüntü sergilemiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde…

Aygaz’da bağlı ortaklıklardan zarar

 

 

Aygaz’ın 4Ç2018’de 86,8mn TL net dönem zararı kaydetmiş ve olumsuz bir görüntü sergilemiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde Şirket’in net dönem karı 84,8mn TL iken, 4Ç2018 için bizim beklentimiz 159mn TL, piyasa beklentisi de 128mn TL net dönem karı yönündeydi. Tahminimizdeki sapmada, brüt karın çok düşük seviyede gerçekleşmesi etkili olmuştur.

 

Şirketin 4Ç2018 satış gelirleri, satış miktarındaki %13’lük gerilemenin etkisiyle 4Ç2017’ye göre sadece %2,4 oranında artarak 2.363mn TL olarak gerçekleşirken, brüt kar ise maliyetlerdeki %11,3’lük yüksek artışın etkisiyle 184,5mn TL’den 627bin TL’ye gerilemiştir. Şirketin bağlı ortaklığı ADG kaynaklı toplam 178,6mn TL’lik karşılığın 97,8mn TL’lik kısmının satış maliyetlerine yansıtılması ve 4Ç2017’de kaydedilen 35mn TL’lik stok gelirine karşın 4Ç2018’de 80,5mn TL’lik stok zararı kaydedilmesi brüt karın düşük gerçekleşmesinde ana etken olmuştur.

 

Faaliyet giderlerindeki %7’lik gerilemeye karşın, ADG kaynaklı kalan 80,8mn TL’lik kısmın esas faaliyetlerden diğer giderlere yansıtılması ve düşük brüt karın etkisiyle şirket son çeyrekte 128,7mn net faaliyet zararı kaydetmiştir. Tüpraş’ın 4Ç2017’ye göre son çeyrekte görece yüksek karına bağlı olarak bu çeyrek katkısı daha yüksek olurken, özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilen diğer iştirak Entek’in ise etkisi olumsuz olmuştur. Entek’te oluşan 18,9mn TL’lik dönem zararı ve 74,7mn TL’lik değer düşüş karşılığı iştirak gelirlerindeki artışı sınırlandırmıştır. Yine de iştiraklerden gelirler bir önceki yılın aynı dönemindeki 47,9mn TL’den 86,3mn TL’ye yükselerek net dönem zararının daha da yüksek gelmesini engellemiştir.

 

Son çeyrek zarar rakamıyla birlikte Şirket’in 2018 yılı ana ortaklık net dönem karı 228,4mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yıla göre %60 oranında gerileme kaydetmiştir.

 

Aygaz ayrıca 2019 yılı beklentilerini de açıklamıştır. Buna göre şirket 2019 yılında 695-735 bin ton aralığında otogaz satışı, 295-310 bin ton aralığında da tüpgaz satışı hedeflemektedir. Ayrıca şirket tüpgaz pazar payı’nın %41,5-43,5; otogaz pazar payının da %21,4-%22,6 aralığında oluşmasını beklemektedir.

 

Ziraat Yatırım raporundan alıntıdır

Yorumlar

Banner

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler