Sosyal Medya

Borsa şirketleri ve haberleri

AYGAZ: Öneri EKLE

Aygaz’ın 2019 yılı ilk çeyreğinde net dönem karı 10,1mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 4,5mn TL’nin hem de piyasa…

AYGAZ: Öneri EKLE

Aygaz’ın 2019 yılı ilk çeyreğinde net dönem karı 10,1mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 4,5mn TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 6,2mn TL hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada, iştiraklerden kaydedilen giderin daha düşük gerçekleşmesi etkili olmuştur.

 

Şirketin ilk çeyrek satış gelirleri, satış miktarındaki %4’lük gerilemeye karşın, bir önceki yılın aynı dönemine göre %14 oranında artarak 2.351mn TL olarak gerçekleşirken, brüt kar ise maliyetlerdeki %11’lik görece düşük artışın etkisiyle %57,8 oranında artmış ve 209,8mn TL’ye yükselmiştir. Diğer taraftan operasyonel giderler aynı dönemde %21 oranında artarken, diğer faaliyetlerden gelirler 6,4mn TL’den 0,5mn TL’ye gerilemiştir. Böylece faaliyet karı 1Ç2018’deki 22,5mn TL’den 1Ç2019’da 67,9mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin FAVÖK’ü 38,3mn TL’den 98mn TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı da %1,9’dan%4,2’ye yükselmiştir.

 

Diğer taraftan, Tüpraş’ın (Aygaz Tüpraş’ta %10,2 dolaylı paya sahip) bu çeyrekte zarar kaydetmesine bağlı olarak iştiraklerden 1Ç2018’deki 40,2mn TL’lik gelirin aksine 1Ç2019’da 8,8mn TL gider kaydedilmiş ve bu durum bu çeyrekte düşük kar elde edilmesinde ana etken olmuştur. (Tüpraş’ın negatif etkisi 1Ç2019’da 40mn TL olurken, diğer iştirak Entek ise 30mn TL pozitif katkı sağlamıştır. 1Ç2018’de Tüpraş ve Entek’in katkıları sırasıyla 37mn TL ve 2mn TL idi.) Finansman tarafında da giderler 19,6mn TL’den 44,6mn TL’ye yükselerek karı baskılamış ve net dönem karı 5mn TL’lik vergi gideri sonrasında 10,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 55,4mn TL net dönem karı kaydetmişti.

 

Tüpraş kaynaklı zayıf ilk çeyrek sonuçlarına karşın, operasyonel karlılıktaki toparlanmaya bağlı olarak Aygaz’la ilgili “EKLE” önerimizi koruyor ve hedef hisse fiyatını da yüksek temettü ödemesine istinaden düzelterek (hisse başı 1,2866TL brüt temettü) 14,11TL olarak belirtiyoruz.

 

Ziraat Yatırım raporundan alıntıdır

Yorumlar

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler