Sosyal Medya

Şirketler

Günün Dikkat Çeken Şirket Bilançoları Ve Sektör Haberleri

Aygaz (AYGAZ, Öneri “AL”, Nötr): Aygaz’ın 2018 yılı üçüncü çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,9 oranında…

Günün Dikkat Çeken Şirket Bilançoları Ve Sektör Haberleri

Aygaz (AYGAZ, Öneri “AL”, Nötr): Aygaz’ın 2018 yılı üçüncü çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,9 oranında azalarak 111,5mn TL’ye gerilemiş ve hem bizim beklentimiz olan 143mn TL’nin, hem de piyasa beklentisi olan 122mn TL’nin altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada, Tüpraş’ın karının beklentimizden düşük gelmesine bağlı olarak özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan elde edilen gelirlerin (Aygaz Tüpraş’ta %10,2 dolaylı paya sahip) beklentimizden düşük gerçekleşmesi ve finansman giderlerinin beklentimizi aşması etkili olmuştur. Şirketin üçüncü çeyrek satış gelirleri, satış miktarının bir önceki yılın aynı dönemine göre %7 oranında gerilemesine karşın, satış fiyatlarındaki artışın etkisiyle %31,1 oranında artarak 2.905,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan satış maliyetlerindeki görece yüksek artışa bağlı olarak brüt kar ise %24,2 oranında artarak 277,1mn TL’ye ulaşmıştır. Brüt kar marjı ise %10,1’den %9,5’e gerilemiştir. Diğer taraftan, operasyonel giderlerdeki %10,4’lük görece düşüş artış da karlılığı olumlu etkilerken, diğer faaliyetlerden kur kaynaklı 54,7mn TL net gider yazılmasına bağlı olarak faaliyet karı %16,3 oranında azalarak 83,9mn TL’ye gerilemiştir. Buna ilaveten, Tüpraş’ın bir önceki yılın aynı çeyreğine göre üçüncü çeyrekte görece düşük karına bağlı olarak bu çeyrek katkısı daha düşük olmuş ve iştiraklerden gelirler bir önceki yılın aynı dönemindeki 99,6mn TL’den 61,8mn TL’ye gerilemiş ve karın bir önceki yılın aynı dönemine göre düşük gerçekleşmesinde önemli etken olmuştur.

Üçüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket’in Ocak-Eylül dönemi ana ortaklık karı 315,1mn TL’ye ulaşmış bir önceki yılın aynı dönemine göre %36 oranında gerileme kaydetmiştir.

Aygaz ayrıca 2018 yılı beklentilerinde otogaz satışındaki Pazar payı beklentisini %22,5-%23,7; tüpgaz satışında Pazar payını %41,5-43,5 aralığında korurken, 2018 yılında 750-785 bin ton aralığında olan otogaz satışı beklentisini 720-750 bin tona; 320-335 bin ton aralığında da olan tüpgaz satışı hedefini ise 310-325 bin tona çekmiştir.

Tüpraş (TUPRS, Öneri “EKLE”, Nötr): Tüpraş’ın 2018 yılı üçüncü çeyrek ana ortaklık net dönem karı 541,6mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 788mn TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 677mn TL’nin altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada faaliyet karlılığının beklentimizin üzerinde gerçekleşmesine karşın kur kaynaklı finansman giderlerinin beklentimizi aşması etkili olmuştur. Tüpraş’ın satış gelirleri 3Ç2018’de, bir önceki yılın aynı dönemine göre satış miktarı yaklaşık aynı seviyede gerçekleşmesine karşın, yüksek petrol fiyatları ve kurlardaki artışın etkisiyle %110,9 oranında artarak 30,25 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar ise aynı dönemde %142,9 oranında artarak 3Ç2018’de 3.910mn TL’ye ulaşmıştır. Böylece brüt kar marjı 3Ç2017’daki %11,2’den 3Ç2018’de %12,9’a yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Akdeniz rafineri marjlarındaki zayıf görüntüye karşın %115’lik kapasite kullanımı, 292,8mn dolarlık stok geliri ile jet ve dizel yakıtı marjlarındaki iyileşmenin etkisiyle Tüpraş’ın net rafineri marjı 3Ç2017’deki 8,9$/varilden 3Ç2018’de 13,5$/varile yükselmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %9,5 oranında artarken, kur kaynaklı diğer faaliyetlerden net 2,8 milyar TL gider kaydedilmiş ve buna bağlı olarak da faaliyet karı 802,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Finansman tarafında da 170,7mn TL finansman gideri kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %45 oranında azalarak 541,6mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Üçüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket’in Ocak-Eylül dönemi ana ortaklık karı 1.947mn TL’ye ulaşmış ancak kur kaynaklı yüksek giderlerin etkisiyle bir önceki yılın aynı dönemine göre %41,3 oranında gerileme kaydetmiştir.

Tüpraş 2018 yılı beklentilerinde ortalama brent petrol fiyatını 70-75 dolarda sabit tutarken, diğer beklentilerini ise güncellemiştir. Buna göre Tüpraş 2018 yılında Akdeniz net rafineri marjını 4,75-5,00$/varilden 4,25-4,75$/varile çekerken, kendi net rafineri marjını ise 7,50-8,00$/varilden 9,5-10,5$/varile yükseltmiştir. Diğer taraftan 28,3 milyon ton üretim ve 31 milyon ton satış miktarını da 27mn ton üretim ve 30 milyon ton satış olarak güncellemiştir. Ayrıca şirket 2018 yılı için 250mn dolarlık yatırım öngörüsünü de 150mn dolara çekmiştir.

Koç Holding (KCHOL, Sınırlı Pozitif): Koç Holding’in 2018 yılı üçüncü çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,8 oranında azalarak 1.267mn TL’ye gerilemiş ancak piyasa beklentisi olan 1.176mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Yapı Kredi Bankası, Arçelik ve Tofaş karlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi bunda ana etken olurken, Tüpraş ve Aygaz’ın 3. çeyrek karı ise beklentilerin altında kalmıştır. Üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte holdingin Ocak-Eylül ana ortaklık net dönem karı 3.826,6mn TL’ye ulaşmıştır. Holding bir önceki yılın aynı döneminde 3.831,5mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

Türk Hava Yolları (THYAO, Öneri “AL”, Nötr): Türk Hava Yolları 2018 yılının 3. çeyreğinde 3.956mn TL (714mn USD) net dönem karı açıklamıştır. Piyasanın kar beklentisi 4.080mn TL ve bizim kar beklentimiz de 4.964mn TL idi. Türk Hava Yolları’nın 3Ç2018 satış gelirleri %73,7 artışla 21.992mn TL’ye yükselirken, brüt kar ise %62,1 oranında artarak 7.115mn TL olmuştur. Brüt kar marjı ise %34,7’den %32,4’e gerilemiştir. Operasyonel giderler 3. çeyrekte %69,8 oranında artarak 2.157mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 90mn TL gider kaydedilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde THY 3Ç2017’deki 3.300mn TL’lik faaliyet karına karşın 3Ç2018’de 4.868mn TL faaliyet karı elde etmiştir. Diğer taraftan yatırım faaliyetlerinden gelirler 166mn TL’den 720mn TL’ye yükselirken, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan ise 542mn TL gelir kaydedilmiştir. Tüm bunlara bağlı olarak Şirketin finansman öncesi karı 6.130mn TL olmuştur. Geçen sene 3. çeyrekte finansman öncesi kar 3.758mn TL idi. Finansman tarafında ise 3Ç2017’deki 784mn TL’lik giderin üzerinde 3Ç2018’de 1.296mn TL’lik gider kaydedilmiştir. 878mn TL’lik vergi gideri sonrasında THY, 3.956mn TL net dönem karı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 2.438mn TL net dönem karı kaydedilmişti. Şirket’in Ocak-Eylül dönemi net dönem karı ilk çeyrekteki zararın etkisiyle 4.083mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen sene aynı dönemdeki net dönem karı 823mn TL idi. Türk Hava Yolları 2018 yılı beklentilerini korumuştur.

Borusan Mannesmann (BRSAN, Nötr): Şirketin 3Ç2018’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,6 oranında artarak 81,7mn TL’ye yükselmiştir. Borusan’ın satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %73,8 oranında artarak 1.240mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %80,4 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %45,7 oranında artarak 196,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 3,1 puan düşmüş ve %15,9’u göstermiştir. Borusan’ın operasyonel giderleri aynı dönemde %19 oranında artmış ve 58,4mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 15,5mn TL gelir kaydedilmesi ardından faaliyet karı %65,8 yükselişle 153,8mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 0,6 puan azalışla %12,4 olmuştur. Finansman tarafında 31,2mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 122,5mn TL seviyesinde gerçekleşirken, ana ortaklık net dönem karı da 81,7mn TL olmuştur. Net kar marjı 2,7 puan düşüşle %6,6 olmuştur. Şirketin 9 aylık net dönem karı 2017’nin aynı dönemine göre %10,2 oranında gerilemeyle 165,2mn TL’yi göstermiştir.

Doğan Şirketler Grubu (DOHOL, Pozitif): Şirketin 2018 yılı 3. çeyrek ana ortaklık net dönem karı 1.014mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 71,7mn TL’lik ana ortaklık net dönem zararına göre iyi bir görüntü sergilemiştir. Grup şirketlerinin Demirören grubuna satışından elde edilen nakit kaynaklı kur farkı gelirleri yüksek karda önemli etkiye sahip olmuştur. Şirketin satış gelirleri %68 oranında artarak 3.600mn TL olmuştur. Satışların maliyeti ise %58,2 oranında artmış ve buna bağlı olarak brüt kar 75,8mn TL’den 337,8mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler de %17,4’lük görece düşüş artış kaydederek karlılığı desteklemiştir. Diğer faaliyetlerden kur kaynaklı 1.245,7mn TL gelir kaydedilmesine bağlı olarak faaliyet karı da 1.354,4mn TL’ye ulaşmıştır. Finansman tarafında ise 331,5mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Üçüncü çeyrek finansallarıyla beraber şirketin 2018 yılının ilk dokuz ayında ana ortalık net dönem karı 4.513mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde ise 246mn TL zarar kaydedilmişti.

İş Bankası (ISCTR, Öneri “AL”, Nötr): İş Bankası’nın 2018 yılının üçüncü çeyreğindeki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %19 oranında azalarak 1.238mn TL’ye gerilemiş ve bizim beklentimiz olan 1.205mn TL’nin hafif üzerinde, piyasa beklentisi olan 1.224mn TL’ye ise yakın gerçekleşmiştir.

Logo Yazılım (LOGO, Nötr): Şirket’in 3Ç2018’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %20 oranında artarak 17,5mn TL’ye yükselmiştir. Beklenti Şirket’in 20mn TL kar elde edebileceği yönündeydi. Şirket’in brüt karı %33 oranında artarak 3Ç2018’de 60,3mn TL’ye yükselmiştir. Marjlar tarafında, Şirket’in 3Ç2018’deki net ve brüt kar marjı sırasıyla %23 ve %78 oranında gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde net ve brüt kar marjı sırasıyla %26 ve %80 idi. Son olarak, üçüncü çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk dokuz ayındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %38 oranında artarak 52,4mn TL olmuştur.

Migros (MGROS, Sınırlı Pozitif): Migros’un 2018 yılı 3. çeyrek ana ortaklık net dönem zararı 666,6mn TL ile piyasanın 857mn TL olan zarar beklentisinden düşük gerçekleşmiştir. Satış gelirleri %24,4 oranında artan Migros’un 3. çeyrek brüt karı %27,2 artışla 1.489mn TL olmuştur. Operasyonel giderler %25,3 artışla 1.189mn TL’ye yükselmiş ve brüt karın büyük bir kısmını eritmiştir. 127,9mn TL’lik diğer faaliyet giderleri sonrasında faaliyet karı 8,9mn TL yükselişle 172,1mn TL’yi göstermiştir. Faaliyet kar marjı ise 0,6 puan düşüşle %3,2 olarak hesaplanmaktadır. Migros’un FAVÖK’ü 3Ç2017’deki 297mn TL’den 3Ç2018’de 388mn TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı %6,9’dan %7,3’e yükselmiştir. Yatırım faaliyetlerinden 15,5mn TL gider kaydeden şirketin finansman öncesi karı 156,6mn TL’yi göstermiştir. Finansman tarafında ise 1.053mn TL gider kaydeden Migros’un vergi öncesi zararı 896,6mn TL’ye ulaşmıştır. 233,4mn TL vergi gideri yazan şirketin ana ortaklık net dönem zararı 666,6mn TL’ye yükselmiştir. Şirket geçen sene 3. çeyrekte 70,5mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştı. Üçüncü çeyrek zarar rakamı sonrası şirketin Ocak Eylül dönemi ana ortaklık net dönem zararı 1.195mn TL olmuştur.

3. çeyrek sonuçlarının ardından Migros 2018 yılı beklentilerini güncelleşmiştir. Buna göre daha önce 200’ün üstünde olacak şekilde açıklanmış olan büyüme hedefi 230’un üzerinde mağaza olarak değiştirilmiştir. %20 arasında olması beklenen konsolide satış büyümesinin ise %22 civarında gerçekleşebileceği öngörülmektedir. %5,5-6 mertebesinde oluşmasına beklenen VAFÖK marjı beklentisi ise %6’nın üzerinde olacak şekilde revize edilmiştir. 440mn TL’lik yatırım harcamaları beklentisi ise aynı kalmıştır.

SEKTÖR HABERLERİ

Akaryakıt: Benzinin litre fiyatında bugünden geçerli olmak üzere 21 kuruşluk indirim gerçekleşecek. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim benzinin pompa fiyatlarına ortalama 21 kuruş olarak yansıyacak. Buna göre, Ankara’da ortalama 6,89 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,68 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 6,83 liradan 6,62 liraya, İzmir’de 6,88 liradan 6,67 liraya inecek. Kaynak: Dünya

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Banvit (BANVT, Negatif): Şirketin 3Ç2018 net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %89,6 oranında azalarak 11,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %26,4 oranında artan şirketin brüt karı ise maliyetlerdeki yüksek artışın etkisi ile %24,8 oranında daralarak 132,3mn TL’ye gerilemiştir. Buna ilaveten diğer faaliyet giderlerinin 2,8mn TL’den 45,5mn TL’ye yükselmesi de karlılığı olumsuz etkilemiş ve faaliyet karı da %78 oranında azalarak 25,7mn TL’ye gerilemiştir. Üçüncü çeyrek finansalları ardından şirketin ilk dokuz aylık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %74,2 oranında azalarak 56,1mn TL’ye gerilemiştir.

Netaş Telekomünikasyon (NETAS, Negatif): Şirket 3Ç2018’de 23mn TL zarar kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 4,1mn TL zarar kaydedilmişti. Brüt kar 3Ç2018’de 11mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %54 oranında gerilerken brüt kar marjı %6’ya düşmüştür. Bir önceki yılın aynı döneminde brüt kar marjı %12 idi. Üçüncü çeyrek zararı ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk dokuz ayındaki net dönem zararı ise 46mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde 3,3mn TL kar elde edilmişti.

Yorumlar

Banner

BAKMADAN GEÇME

  • Ali Tezel kıdem tazminatıyla ilgili tüm sorulara cevap verdi

      Kıdem tazminatını gerçeğini, Kıdem tazminatını hükümetin neden istediğini Ali Tezel  anlatıyor.   Ali Tezel Sosyal Güvenlik Müşaviri   Vergi…

  • Mueller Raporu’nun İlk Sonucu: Demokrat Başkan Adayı Warren, Trump’a “Soruşturma” Çağrısı Yaptı

    Demokrat Parti başkan aday adaylarının en güçlülerinden Elizabeth Warren, ilk kez ABD Kongre üyelerine Donald Trump'la ilgili Kongre soruşturması başlatılması için çağrı yaptı. Özel Yetkili Savcı Mueller tarafından yapılan soruşturma sonucu hazırlanan ve geçtiğimiz günlerde açıklanan rapor Trump için oldukça karmaşık bir durum ortaya çıkardı. Trump taraftarları bu raporu kendileri için zafer ilan ederken, rakip Demokrat Parti içinden Trump hakkında Kongre soruşturması açılması çağrıları artıyor. Warren'ın çağrısı rapordaki Trump'ın 10 kez adaleti engelleme girişiminde bulunduğu yönünde bulgulara dayanıyor.

  • Dokuz Günlük Ramazan Bayramı Tatili Turizme İlaç gibi Geldi

    Bu yıl Ramazan Bayramı tatilinin uzatılmasının hükümetçe her zamankindençok daha önce ilan edilmesi turizmcilerin yüzünü güldürdü. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, 9 güne çıkarılan Ramazan Bayramı tatilinde 2 milyon kişinin seyahat etmesinin ve 3 milyar liralık ekonomik hacim sağlanmasının beklendiğini bildirdi.

Benzer Haberler