Sosyal Medya

Güncel

IMF uyardı: Gelişen ülkelerde yaşanacak sermaye çıkışları tehlikeli boyuta ulaşabilir

IMF gelişen ülkeleri özellikle uyarırken, global ekonominin de ticaret savaşıyla beraber artan finansal istikrar endişeleri sebebiyle risk altında olduğunu belirtti

IMF uyardı: Gelişen ülkelerde yaşanacak sermaye çıkışları tehlikeli boyuta ulaşabilir

IMF tarafından yayınlanan Global Finansal İstikrar Raporu ilgi çekici yorumlar ve saptamalar içerdi.

Ekim 2018 raporunda ilk bölüm 2008 finansal krizinden 10 yıl son güvende olup olmadığımız sorusuna odaklanıyor. 2008 küresel finansal krizinden sonra bankacılık sisteminin ve yasal düzenlemelerin güçlendirilmesine karşın yeni finansal kırılganlıkların ortaya çıktığı vurgulanıyor.

Raporda global kısa vadeli risklerin gelişmekte olan ekonomilerin üzerindeki artan baskılar ve ticaret savaşı ile arttığı belirtildi. Her ne kadar bu riskler orta dereceli görülse de hızla yükselme olasılığı bulunuyor.

Yetkililer çabalarını hızlandırmalı

Raporun ilk bölümünde küresel finansal sistemin mevcut sorunlarına ve yetkililerin yapması gerekenlere değiniliyor:

“Gelişmekte olan piyasalara ilişkin endişelerin artması, ticaret gerilimlerinde daha geniş bir artış, jeopolitik ve politik belirsizlikleri ya da parasal normalleşmeyle ilgili beklenenden daha hızlı bir sıkılaştırılma uygulanması gibi noktaların tümü finansal şartlarda keskin bir sıkılaşmaya yol açabilir.

Orta vadeli finansal istikrar riskleri, gelişmiş ekonomilerdeki yüksek finansal olmayan sektör kaldıraçları ve gelişmekte olan piyasalarda artan dış borçlanmanın etkisiyle yükselmektedir.

Küresel bankacılık sistemi kriz öncesi döneme göre daha güçlü olmasına rağmen, yüksek borçlulara ve aynı zamanda opak ve likit olmayan varlıklar ile döviz çevrim risklerine maruz kalmaktadır.

Tüm bunlara bağlı olarak, politika belirleyicilerin finansal sistemin esnekliğini artırmak amacıyla mali reformlara dair gündemlerini tamamlayarak ve makro ihtiyati politika araçlarını geliştirip uygulamaya koyarak çabalarını hızlandırma aciliyetleri artmaktadır.”

Gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışları tehlikeli boyuta varabilir

Finansal istikrara yönelik risklerin son 6 ayda daha da yükseldiğine dikkat çekilen raporda, şunlar kaydedildi: “Küresel finansal şartlar kısa vadede genel olarak büyümeyi destekleyici ve elverişli görünüyor. Buna karşın, bazı yükselen piyasa ekonomilerindeki finansal koşullar nisan ayından bu yana sıkılaştı. Bu sıkılaşma, ülkelere özel faktörler, kötüleşen dış finansman koşulları ve ticaret gerilimlerinden kaynaklandı. Sonuç itibarıyla, kısa vadeli finansal riskler nispeten artarken, orta vadeli riskler yüksek borç seviyeleri ve varlık fiyatlandırmalarından kaynaklanan kalıcı kırılganlıklarla yüksek seyretmeye devam etti.”

Gelişmiş ülkelerdeki finansal koşulların mevcut durumda öngörülenden daha hızlı sıkılaşmasının da riskleri artıracağına değinildi. Yükselen piyasaların direncine ve politika güvenilirliğine yönelik endişelerin artmasının da riskten kaçınma eğilimini güçlendirerek ilave sermaye çıkışlarına yol açabileceği belirtilirken; Arjantin, Türkiye ve pek çok Asya ülkesinin yabancı yatırımcı güveni anlamında ani kayıp risk altında olduğu vurgulandı.

Bu sermaye çıkışlarının toplam 100 milyar dolar civarında veya daha fazla, yani global finansal kriz ile benzer büyüklükte, olabileceği raporlandı.

Öte yandan, yükselen piyasa ekonomilerinden küresel finansal krizdekine benzer sermaye çıkışları olmasının muhtemel görünmediği belirtildi. “IMF’nin riskli sermaye akışı analizlerine göre, yükselen piyasa ekonomilerinden orta vadede finansal krizdekine benzer şekilde bir yılda 100 milyar dolar ya da daha fazla sermayenin çıkış olasılığı yüzde 5” değerlendirmesine yer verildi.

 

Yorumlar

Banner

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler