Başkanlık rejimi devletin DNA’sını değiştiriyor

Başkan Erdoğan’ın yeni Kabinesi Berat Albayrak’ın Bütçe ve Maliye Bakanlığı’na atanmasıyla piyasaların tepkisini çekerken, TCMB kanununda yapılan revizyon  ve rektörlerin…
05:0311 Temmuz 2018
Başkanlık rejimi devletin DNA’sını değiştiriyor
Başkan Erdoğan’ın yeni Kabinesi Berat Albayrak’ın Bütçe ve Maliye Bakanlığı’na atanmasıyla piyasaların tepkisini çekerken, TCMB kanununda yapılan revizyon  ve rektörlerin…

Başkan Erdoğan’ın yeni Kabinesi Berat Albayrak’ın Bütçe ve Maliye Bakanlığı’na atanmasıyla piyasaların tepkisini çekerken, TCMB kanununda yapılan revizyon  ve rektörlerin akademisyen olması şartı da kaldırıldı. Bu değişikliklerin önemi yadsınamaz, ama ekonomiye dönersek asıl değişim, Kabine’ye eklemlenecek bir dizi kurul ve ofis.  Daha önce Saray’da danışmanlar ve Bakanlar Kurulu bünyesindeki  müsteşarlıklar-daireler  vasıtasıyla ifa edilen strateji ve politika üretme ve icraatı denetim görevi artık bu yeni yapıya aktarılıyor. Yeni mimariyi tanımak iş dünyası için şart. Bu kurumların   siyaset ve ekonomide uzun vadeli ve şeffaf strateji üretimine olumlu katkı yapması da beklenebilir.

 

Deniz Zeyrek: Yeni devlet

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek 7 Temmuz tarihli makalesinde  yeni hiyerarşiyi çok güzel özetliyor:

 

Cumhurbaşkanı ve yardımcılarının bulunduğu halkanın dışında 16 kişilik Bakanlar Kurulu yer alacak. Bakanlıklar, halihazırdaki yerlerinde olacaklar. Bakan yardımcılarının sayısı da artacak. Başkan yardımcıları ve bakanlara ilişkin atama kararnamesi de 1 numaralı kararnameden sonra, akşam Beştepe’de yapılacak yeni sisteme geçiş töreni sırasında yayınlanacak ve kamuoyuna açıklanacak. Muhtemelen gün içinde isimler sızacaktır ama biz yeni sistemin ilk Bakanlar Kurulu’nda bulunacak isimleri Beştepe’deki tören sırasında resmen öğreneceğiz.

 

Başka bir çemberde 9 kurul yer alacak. Bu kurullar icracı bakanlıkların görev alanına giren alanlarda istişari çalışmalar yürüterek ana politikaları belirleyecek. Bazı kurullarda 3, bazılarında 5, bazılarında 7 üye olabilecek. Bütün kurulların başkanı Cumhurbaşkanı olacak. Ancak her kurulun başında bir başkanvekili görev alacak.

4 Cumhurbaşkanlığı ofisi Cumhurbaşkanlığı projelerinin gidişatını icracı/teknokrat bakanlıklar üzerinden takip edecek. Esnek birimler olarak çalışacak her ofisin bir başkanı olacak.

 

Genelkurmay, Diyanet, MİT gibi 8 başkanlık doğrudan Cumhurbaşkanı’na bağlı çalışacak.

 

Ve Zeyrek yeni yapılanmada en önemli noktayı vurguluyor: Kabine, kurullar, ofisler ve başkanlıklar arasında hiyerarşik bir sıralama olmayacak. Hepsi Cumhurbaşkanı’na bağlı olacak.

 

AA: Ekonomi alanındaki ofislerin görevleri

 

Ekonomi alanında Cumhurbaşkanlığına bağlı, özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, Dijital Dönüşüm, Finans ve Yatırım ofisleri görev yapacak.

 

Dijital Dönüşüm Ofisi, kamunun dijital dönüşümünü (e-devlet dönüşümü) koordine edecek, milli teknolojinin geliştirilmesi ve bu kapsamda farkındalık oluşturmak amacıyla gerekli projeler geliştirecek, büyük veri analizi yapacak, öncelikli proje alanlarında yapay zeka uygulamalarına öncülük edecek, siber güvenlik ve bilgi güvenliğini artırıcı projeler geliştirecek.

 

Finans Ofisi, ulusal ve uluslararası bankacılık ve finans sektörünü izleyecek ve analizler yaparak raporlayacak. Türkiye’nin finans piyasaları içindeki konumunu da raporlayacak olan Ofis, finansal kaynakların çeşitlendirilmesi ve uluslararası fonların Türkiye’ye gelmesini sağlayıcıyı çalışmalar yapacak, İstanbul Finans Merkezi projesini yürütecek ve gelişmeleri takip edecek.

 

Yatırım Ofisi ise ülkenin ekonomik kalkınmasında gereksinim duyulan yatırımların artırılması için Türkiye’de yatırım yapılmasını özendirmeye yönelik çalışmalar yürütecek. Kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarınca yürütülen uluslararası düzeydeki yatırım ortamı tanıtım faaliyetleri kapsamında kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlayacak. Türkiye’de yatırımların artırılmasına katkı sağlayacak her türlü bilgi ve veriyi oluşturmak veya ilgili kurum ve kuruluşlardan toplamak, güncellemek ve dağıtmak, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla bu konuda iş birliği yapmakla görevli olacak.

 

Bilim ve teknoloji ile ekonomi politikalarına vizyon çizilecek

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde ekonomiye yönelik olarak Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu ile Ekonomi Politikaları Kurulu oluşturulacak.

 

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, bölgesel ve küresel rekabette mukayeseli üstünlük kazandıracak alanları tespit edip bu alanlara yönelik tavsiyelerde bulunacak, Türkiye’nin hedefleri doğrultusunda bilim ve teknoloji alanında politika önerileri geliştirecek, Ar-Ge çalışmalarının özendirilmesi, teşvik edilmesi ve sonuçlarının ürünleştirilmesi için politika önerilerinde bulunacak, stratejik önemi haiz teknoloji alanlarını belirleyecek, orta ve uzun vadeli milli teknoloji politika önerileri oluşturacak, sanayinin ithalat bağımlılığını azaltacak çalışmalar yürütecek.

 

Ekonomi Politikaları Kurulu, ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izleyip değerlendirecek, kamu ve özel sektör tarafından yapılan yatırımların sürelerini hızlandırmak amacıyla öneriler geliştirecek, ihracata dönük üretim stratejilerine yönelik politika önerileri getirecek. Kurul, ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik stratejilerin ve eylem planlarının oluşumuna katkıda bulunmak, faizsiz finans sisteminin daha hızlı ve sağlıklı geliştirilmesi ile ülkenin uluslararası finans merkezi vizyonuna katkı sağlanması amacıyla politika önerileri geliştirmek için faaliyet gösterecek.

 

 

Yeni Kabine’nin mesajı

 

İş Yatırım’dan ilginç  Kabine yorumu

Yorumlar

Son güncelleme: 05:0311 Temmuz 2018
Paylaş Tweet