Sosyal Medya

Vergi dışı gelirler sağolsun

16 Ağustos 2016

Bütçe dengesinde yılsonu hedeften sapma olabileceğini düşünüyoruz.

Dün bütçe verileri açıklandığında gördük ki Haziran ayında gördüğümüz bozulma kalıcı değil ve yılsonu hedefi olan %1.3 halen ulaşılabilir durumda. Ancak vergi gelirlerindeki zayıf seyir ve hükümetin büyümeyi destekleyici önlemleri bütçede de harcama arttırıcı adımlarla desteklemesi olasılığı bize halen bütçe açığının hedeflenenin üzerinde gerçekleşebileceğini düşündürüyor.

İLGİLİ HABERİşte, Maliye'nin 7 aylık bütçe performansıİşte, Maliye’nin 7 aylık bütçe performansı

Merkezi yönetim bütçesi Temmuz ayında 129 mln TL fazla verdi. Geçen sene aynı ayda bütçe dengesi 5.4 mlr TL açık vermişti. Faiz dışı denge de 4.3 mlr TL fazla ile geçen sene aynı anda görülen 350 mln TL açığın oldukça üzerinde gerçekleşti. Böylece 12 aylık toplam bütçe açığı tahmini GSYH’nin %0.8’ine, faiz dışı fazla da %1.5’ine ulaştı.

image

Bu şekilde bakınca yılsonu hedefi olan %1.3’ü tutturmak mümkün gibi görünüyor. Ancak sorun şu ki bütçe performansındaki olumlu seyir vergi tahsilatındaki artıştan kaynaklanmıyor. Tam tersi Temmuz ayında gelir üzerinden alınan vergiler enflasyondan arındırılmış bazda geçen seneye göre %6.6 düşüş göstermiş. Dış ticaretten alınan vergiler ise %18.8 aşağıda. Yurtiçi KDV gelirleri %27.6 artış gösterse de ÖTV’deki %11.4 düşüş diğer kalemlerdeki zayıflıkla birleşip vergi gelirlerini aşağıya çekmiş. Bu ay bir defaya mahsus vergi dışı gelirlerdeki %43.9’luk artış Temmuz bütçesini kurtaran en önemli unsurlardan bir tanesi olmuş. Yılbaşından bu yana baktığımızda da vergi gelirlerindeki reel artış %1.5 olurken büyük ölçüde kamu bankalarının temettüleri, 4,5G ihale bedeli ve diğer özelleştirme gelirlerinden oluşan vergi dışı gelirlerde artış oranı %28.2.

image

Temmuz bütçesini geçen seneye göre güçlü kılan bir diğer önemli unsur harcamaların reel bazda geçen seneye göre %13.2 düşüşü oldu. Buradaki en önemli unsur ise yatırım harcamalarındaki %50.8’lik düşüş. Büyümeye desteğin en önemli aracı olan yatırım harcamaları yılbaşından bu yana geçen sene aynı döneme göre %23.3 düşüş gösterdi. Sosyal güvenlik harcamalarında Temmuz ayında görülen %17.9 reel düşüş de bütçe harcamalarındaki düşüşe destek olmuş ancak bu kalemdeki düşüşü mecburi gider olduğu için kalıcı bulmuyoruz.

Bütçenin Temmuz’da geçen seneki açığa karşılık bu sene fazla vermesinin bir diğer önemli nedeni de faiz harcamaları. Faiz harcamaları Temmuz ayında %23.6, yılbaşından bu yana %18.5 düşüşle bütçe dengesine önemli katkıda bulunmuş. Böylece yılbaşından beri bütçe açığı geçen sene Ocak-Temmuz’da 4.6 mlr TL açık verirken bu sene Ocak-Temmuz arasında 1.3 mlr TL fazla vermiş. Önümüzdeki dönemde ekonomik aktivitede vergi gelirlerini hızla arttıracak boyutta bir canlanma beklemediğimiz ve yatırımlar vasıtayla ekonomik aktiviteye destek beklediğimiz için bütçe dengesinde yılsonu hedeften sapma olabileceğini düşünüyoruz.

ozlemderici@gmail.com

İLGİLİ HABERBütçe’ye reyting freniBütçe’ye reyting freni

 

@ozlemderici

Yorumlar

Diğer Yazarlar

Yazarın Diğer Yazıları