Sosyal Medya

Piyasalar

Sermaye piyasalarını hayata döndürmek için yeni önerilerim var!

Bir önceki yazımdan devam ediyorum. Sermaye Piyasamızın gelişmesi için şirketler tarafında yapılmasını önerdiğim konular dışında yatırımcıları da cezbedecek bazı tedbirler…

Sermaye piyasalarını hayata döndürmek için yeni önerilerim var!

Bir önceki yazımdan devam ediyorum.

Sermaye Piyasamızın gelişmesi için şirketler tarafında yapılmasını önerdiğim konular dışında yatırımcıları da cezbedecek bazı tedbirler alınması gerekiyor. Şirketleri ne kadar halka açılmaya teşvik edersek edelim, yatırımcı ilgisi olmazsa istenilen başarı sağlanamaz. Ülkemizde sermaye piyasası araçları yatırımcı tabanı küçüktür, dolayısıyla yatırımcı tabanı genişletilmelidir. Bu da “hadi yatırımcı tabanını genişletelim” demekle olmaz, dikkatli bir analiz ve çaba göstermeyi gerektirir.

Temettü gelirlerinden başlayalım. Her ne kadar yerli yatırımcılarımız temettü gelirinden ziyade gün içi ya da kısa vadeli al-sat odaklı ise de yine de bu konuya eğilmekte fayda görüyorum. Temettü gelirlerinin nasıl vergilenmekte olduğunu bu siteyi takip edenler muhtemelen iyi biliyordur ancak ben yine de burada açıklayayım.

Menkul kıymet yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklığı gibi bazı enstrümanların temettü ödemelerinde stopaj istisnası var ancak normal bir şirket hisse senedi için konuşursak, halen temettü gelirlerinde % 15 oranında stopaj uygulanıyor. Vergileme bununla da bitmiyor. Temettü geliriniz 2016 yılı için 30.000 TL’nin altında ise stopaj dışında vergi yok, ancak 30.000 TL’nin üzerinde ise toplam temettü gelirinin yarısı  beyan  ediliyor ve stopajın da üzerine gelir vergisi ödemek durumunda kalınabiliyor.

Mevduattaki stopaj oranlarını hatırlayalım. Vadesi 6 aya kadar olan TL mevduat yapıyorsanız stopaj % 15 ile başlamakta. 6 ay 1 yıl arası mevduat faizlerinde stopaj % 12 olarak uygulanmakta ve 1 yıldan daha uzun süreli TL mevduatta stopaj oranı ise % 10.

Buradaki temel amaç uzun vadeli tasarrufların özendirilmesi ise asıl temettü gelirlerinde uygulanan stopajın indirilmesi ve bunun da halka açık olan şirketler lehine düzenlenmesi gerekiyor bana göre. Çok bir şey de istemiyorum, diyorum ki nasıl 1 yıldan daha uzun vadeli mevduata % 10 stopaj uyguluyorsunuz, halka açık şirketler için temettü ödemelerinden uygulanacak stopaj oranını % 10’a indiriverin. Eğer şirket ortakları temettü almaya yönelir şirketlerde para kalmaz düşünceniz varsa % 10 stopaj oranını belirli bir TL tutara (örneğin 100.000 TL’ye kadar olan temettülerde) kadar uygulayın.

Ayrıca halka açılmayı teşvik amacıyla temettü gelirlerinin  beyan sınırında da  halka açık şirketlere özel bir düzenlemeye gidilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum, gelirlerin beyanı gereksiz bürokrasi de yaratıyor. Şunu öneriyorum: Beyan sınırı halka açık olmayan şirketler için şimdiki düzeyinde kalsın, halka açık şirketler için  bu düzeyin 5 katı ya da 10 katı şeklinde tanımlansın. Bunun karşılaştırmalı örneği de var elimizde. Mevduat faizi gelirleri stopaj sonrası beyana tabi değil malum. Halka açık şirketlerin temettü gelirlerinin stopaj sonrası beyana tabi olmaması kırtasiyeyi, bürokrasiyi azaltacaktır..

Hisse senedi neye yarar hiç düşündünüz mü? Eskiden kağıt olarak basılırdı en azından bir varlık sahipliği duygusu uyandırırdı. Şimdi kağıt olarak da basılmıyor. Yatırımcı hisse senedini ya al-sat için alacak, ya da temettü için. İyi de hisse senedi değeri her gün ve her an piyasada belirlenen bir varlık değil mi? O zaman soruyorum neden kamu ihalelerinde teminata kabul edilmez hisse senetleri? Özellikle halka açık şirketlerin pay senetlerinin yatırımcılar nezdinde ilgi görmesi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda teminata kabul edilebilecek teminat türleri olarak sayılan Türk Lirası, teminat mektupları ve devlet iç borçlanma senetlerine Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinin eklenmesini ben hassaten öneriyorum.

Senetlerin değerlemesi konusunda belli sınırlamalar getirilebilir elbette. Örneğin BIST30’da ya da BIST100’de yer alan pay senetlerinden olmak kaydıyla teminatın % 25’i pay senedi şeklinde kabul edilebilir ve bunlar ‘Borsa İstanbul’da oluşan fiyatların 0,90 ile çarpılması suretiyle değerlenir’ şeklinde bir hüküm olsa da razıyım. Şu an Kamu İhale Kanunu hisse senetlerini muteber teminat olarak görmüyor. Yakın geçmişte yaşanan 2001 krizini hatırlayın… Tahvil ve bono fiyatlarında likidite kurudu, kayboldu, ama hisse senetleri piyasasında her daim likidite vardı, bu bile hisse senetlerini teminat olarak kabul etmeyi işaret etmiyor mu sizce?

Hisse senedi başka ne işe yarayabilir diye düşündüğümde benim aklıma bir başka konu daha geliyor. Özellikle hisse senetlerini uzun vadeli tutmayı teşvik edebilir diye düşünüyorum. Varsayalım halka açık olan futbol kulüplerimiz şöyle bir kampanya başlatsa. Kulübümüz hisse senetlerinden “x” adedini elinde en az 6 ay ya da en az bir yıl tutan yatırımcılara her sezon üç adet maça bedava bilet veriyoruz, ya da kombine bilet satışlarında % 20 indirim yapıyoruz.

Ya da halka açık olan Türk Hava Yolları yönetimi mesela şöyle dese: Şirketimiz hisse senetlerinden “y” adedini en az 6 ay tutana istediği bir yurtiçi uçuş gidiş dönüş bedava bilet, 1 yıl tutana Avrupa’ya uçuşlarda gidiş dönüş bedava bilet, ya da şu kadar bin mil ya da CIP salonundan şu kadar süre yararlanma imkanı sunuyoruz dese fena mı olur?

Bence çok iyi olur, bunun takibi de çok kolay, bütün bilgiler Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)’nda. Ancak bunun için yine geliyoruz vergi mevzuatına takılıyoruz. Çünkü maalesef şirket ortaklarına sağlanan menfaatler “transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç aktarımı” düzenlemesine takılabilir. Buradan Gelir İdaresi Başkanlığı’na sesleniyorum, lütfen bu konuda Borsa İstanbul’da halka açık şirketler lehine bir adım atın ve bu türden hissedar sadakati arttırma kampanyalarının önünü açın. Bence yatırımcılarımızın sermaye piyasalarımıza ilgisini çekecek ve ayrıca hisse senetlerinin uzun vadeli olarak portföylerde tutulması güdüsünü arttıracaktır.

Son söz olarak da şunu söyleyeyim. Neredeyse her konuda kamu spotu var da neden sermaye piyasası konusunda yok, bu kadar mı üvey evlat oldu sermaye piyasamız.

İLGİLİ HABERSermaye piyasamız neden gelişmiyor ve nasıl gelişebilir? Birkaç öneriSermaye piyasamız neden gelişmiyor ve nasıl gelişebilir? Birkaç öneri

Yorumlar

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler