İşin gerçeği:  Sanayi üretimi yavaşlıyor!

Maalesef ekonomi analizine de  self-sansürün, ya da bir vurdum duymazlığın karıştığını görüyoruz. Mart ayı sanayi üretim verilerine yaklaşım bu sallapati […]
16:3516 Mayıs 2018
İşin gerçeği:  Sanayi üretimi yavaşlıyor!
Maalesef ekonomi analizine de  self-sansürün, ya da bir vurdum duymazlığın karıştığını görüyoruz. Mart ayı sanayi üretim verilerine yaklaşım bu sallapati […]

Maalesef ekonomi analizine de  self-sansürün, ya da bir vurdum duymazlığın karıştığını görüyoruz. Mart ayı sanayi üretim verilerine yaklaşım bu sallapati huyların  çok güzel bir örneğini teşkil ediyor.

Mart ayında takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi yıldan-yıla %7.6 büyüdü. Ancak, bu rakam ekonominin güncel durumu veya ivmesini simgelemez. Aylık veriler de fevkalade dalgalı ve analize yatkın değildir. Doğru ölçüm yöntemi çeyrekten çeyreğe, ya da 3 aylık hareketli ortalama kullanılarak elde edilir.

Bu çerçevede, Mart’ta ekonomik faaliyetin Ocak-Şubat dönemine göre çok az hızlandığını, ama geçen yılı arattığını görüyoruz. Size doğru analizi sunuyoruz.

 

Turkey Data Monitor:    Yayılım endeksi ne anlatıyor?

Mart’ta imalat sanayi alt kalemlerini oluşturan 24 sektörün 12’sinde üretim önceki aya göre artış göstermiş. Bu, geçen aya göre (9 sektörde üretim artışı olmuştu) sınırlı bir iyileşmeye işaret etse de ilk çeyrek ortalaması %50 ile, 2017 son çeyrek ortalamasının (%61,8) belirgin altında.

 

(Grafik kapakta)

 

ING Bank Araştırma:  Kısmi yavaşlama eğilimi devam ediyor

 

Mart’ta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi YY %7.6’luk büyürken, Mayıs 2017 sonrasında ilk defa eksiye dönerek Ocak ve Şubat’ta aylık bazda daralan mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi AA %0.21’le yeniden artı oldu. 2018’in ilk çeyreğine dair rakama göre üretim hızı ÇÇ %0.8 ile 2017’nin 3. ve 4. Çeyreklerinde sırasıyla ÇÇ %3.2 ve ÇÇ %2.3 olan üretime göre ivme kaybederek başarısız darbe girişiminin neden olduğu güven şokuyla daralan 2016 3. çeyreğinden bu yana en düşük düzeye geldi.

Bu durum, üretim performansının geçtiğimiz yılki büyümeyi destekleyici önlemlerin sona ermesiyle beklenen yavaşlamaya paralel hareket ettiğini ortaya koydu.

 

Detaylar

Geniş ekonomik sınıflamaya göre, Mart’ta aylık bazda daralma kaydeden tek grup ara malları oldu. Bu gruptaki çeyreklik performans ise ÇÇ %1.4 ile önceki iki çeyrekte sırasıyla ÇÇ %3.9 ve ÇÇ %2.3 olan üretim artışına göre yavaşlayarak sanayi üretimine benzer bir eğilim sergiledi.

Aynı eğilimi sergileyen bir diğer grup ise, ÇÇ %1.9 ile ara malları gibi yüksek ağırlığa sahip dayanıksız tüketim malları oldu. Bu gruptaki aylık performans ise yılın ilk ayındaki daralmadan sonra AA %2.6 ile artıya dönerken, gerek ara malları gerekse dayanıksız tüketim malları üretimindeki bu gelişmeler ekonomik aktivitenin yavaşladığını teyit etti.

Diğer sektörlerden dayanıklı tüketim ve enerjide üretim sırasıyla ÇÇ %-2.8 ve ÇÇ %-0.2 ile 2017’nin son çeyreğinde olduğu gibi bu yılın ilk çeyreğinde de negatif kalsa da, kısmi bir toparlanma kaydetti. Son olarak, geçtiğimiz dönemlerde dalgalı bir seyir izleyen sermaye malları üretiminde 4. çeyrekte gözlenen %4.5’lik büyüme yerini %0.7’lik sınırlı bir daralmaya bırakırken, yatırım harcamalarının GSYH büyümesine katkısının gerek piyasalardaki dalgalanmanın yatırım kararlarına olası olumsuz etkisi gerekse kredilerdeki ivme kaybıyla azalabileceğine işaret etti.

Öte yandan, imalat sanayinin alt gruplarında üretim hızının aylık bazda artıda olduğu sektör sayısının (toplam 24 sektör) 12’de kalması Mart’taki üretim artışının genele yayılmadığını gösteriyor.

Gelecekte  ne olur?

Sonuç olarak, ilk çeyreğe dair rakamlar, 3. çeyrekteki güçlü performans sonrası 4. çeyrekte gözlenen kısmi yavaşlama eğiliminin beklendiği gibi bu yıl da sürdüğüne işaret ediyor. Yine de geçtiğimiz yılın ilk çeyreğiyle karşılaştırıldığında sanayi üretimindeki artış büyüme rakamının oldukça güçlü gelebileceğini ortaya koyuyor.

Öte yandan, finansal koşullardaki sıkılaşma PMI, güven göstergeleri gibi rakamların da teyit ettiği yavaşlamayı yılın kalanı için hızlandırma potansiyeli taşırken; Hükümet’in uygulamaya koyduğu destekleyici ek mali uygulamalar, gücünü koruyan dış talep ve turizmde devam eden toparlanma ekonomik aktivitedeki ivme kaybını sınırlandırıcı etki yaratıyor.

 

Tüm ekonomi analizleri için  tıklayın

Yorumlar

Son güncelleme: 16:3516 Mayıs 2018
Paylaş Tweet